Pátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy představí odpad jako zdroj surovin i energie

Zpětný odběr výrobků jako prevence vzniku odpadu. To je hlavní téma pátého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se letos koná 23. října v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci se v rámci semináře zaměří nejen na problematiku opětovného použití odpadu, ale také na jeho další materiálové a energetické využití. Do semináře se kromě samotných firem může zapojit i široká veřejnost a studenti. (TZ)

Letošní ročník Semináře nejen pro Zelené firmy se bude zabývat aktuálními tématy současného odpadového hospodářství. „Zaměříme se kupříkladu na novou právní úpravu problematiky elektroodpadů, takzvanou elektronovelu zákona o odpadech. Osvětlíme tak účastníkům zejména nové cíle a povinnosti v oblasti sběru a nakládání s elektroodpady a role jednotlivých zapojených subjektů,“ představil program Martin Zemek z České inspekce životního prostředí, která je jedním z přednášejících subjektů v rámci semináře. Kromě toho se bude seminář věnovat také oběhovému hospodářství a Programu nulového odpadu pro Evropu, se kterými je spojena modernizace politiky nakládání s odpady.

Cílem letošního semináře je podle organizátorů představit účastníkům zpětný odběr výrobků či elektrozařízení jako nástroj prevence vzniku odpadu. „Snažíme se stále více posílit myšlenku, že odpad je zdroj cenných surovin.  Klademe důraz na opětovné použití materiálů, aby Evropa ve svém konečném důsledku mohla snížit svoji závislost na materiálech ze zahraničí,“ uvedl David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která seminář pořádá. „Zvýšením účinnosti využívání zdrojů ve všech článcích hodnotových řetězců by se podle nejnovějších odhadů mohl snížit potřebný objem materiálových vstupů do roku 2030 o 17 až 24 %. Lepším využíváním zdrojů by tak evropský průmysl mohl dosáhnout potenciálních úspor v celkové výši až 630 miliard eur ročně,“ doplnil Vandrovec.

V rámci osmi přednášek na semináři vystoupí odborníci z různých oblastí odpadového hospodářství. Prezentovat budou například představitelé z České inspekce životního prostředí, Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, dále reprezentanti organizací Senergos, a.s., Poclain Hydraulics, s.r.o. a European Data Project s.r.o. Za spolupořadatele pak promluví zástupci Mendelovy univerzity v Brně, kteří budou v rámci odborné části programu prezentovat možnosti využití rentgenofluorescenčního analyzátoru v odpadovém hospodářství. Představí i konkrétní výsledky naměřené při analýzách tonerů používaných v laserových tiskárnách.

„V rámci doprovodného programu mohou účastníci navštívit Celorepublikovou laboratoř bioplynových transformací, Centrum nejlepších dostupných technik a Biotechnologický pavilon M. V případě pěkného počasí bude navíc zpřístupněno arboretum Mendelovy univerzity v Brně,“ sdělil Tomáš Vítěz z Mendelovy univerzity. „Po dobu celého semináře bude také k vidění kolekce originálních šperků, módních a bytových doplňků Trash Made vyrobených z recyklovaných materiálů,“ uzavřel David Vandrovec za pořadatele semináře.

Fotografie z minulého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy si můžete stáhnout zde.

Základní informace:

Název: Semináře nejen pro Zelené firmy

Téma semináře: Zpětný odběr výrobků jako prevence vzniku odpadu

Termín konání: 23. 10. 2014, od 9:00 – 16:00

Adresa konání: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Přihlášení: na stránkách http://www.zelenafirma.cz do 14. září 2014

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií s automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1500 firem.

Výhodou pro firmu je svoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu, baterií, tonerů, CD a DVD zdarma, a navíc zajištění sběru drobných elektrozařízení od zaměstnanců. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování občanů. Firma zároveň získá podporu ve formě plakátu k označení sběrného místa, informačních letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.

V roce 2010 byla služba pro Zelené firmy rozšířena o nabídku velkých sběrových akcí, při kterých mají zaměstnanci firmy možnost odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.