Přes 13 000 studentů a dětí navštívilo letošní VĚDECKÝ JARMARK v pražských Dejvicích

PRAHA, 10. září 2014: Dnes se na Vítězném náměstí v Praze konal 2. ročník VĚDECKÉHO JARMARKU. V průběhu dne si přes 13 000 lidí, především studentů a rodin s dětmi, přišlo na „Kulaťák“ v Dejvicích vyzkoušet různé vědecké pokusy, např. jak si ohřát párek pomocí elektrod nebo rozsvítit žárovku díky pomeranči. Dále si mohli návštěvníci akce vyrobit vlastní gumové medvídky i odlitek prvohorního trilobita. Zástupci České zemědělské univerzity předvedli speciálně vycvičené psy a bezpilotní vrtulník. Na stanovišti VĚDA NÁS BAVÍ si děti mohly vyzkoušet pokusy z vědeckých kroužků, např. postavit vlastní činnou sopku nebo lávovou lampu. Celou akci slavnostně zahájil v 9:30 patron akce prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (TZ)

Význam akce zdůraznil prof. Pačes slovy: „Moje letité zkušenosti ukazují, že pro vědu je třeba podchytit talenty ne na VŠ ani na SŠ, ale už mládež dokonce předškolního věku. Konec konců věda a technika významně přispívá k naší budoucnosti.“

VĚDECKÝ JARMARK organizovala VĚDA NÁS BAVÍ, o. p. s., ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a mnoha dalšími institucemi, které si pro návštěvníky připravily zajímavosti svého oboru. Společnost NESTLÉ prozradila postup výroby čokoládových pralinek, ČVUT představila svou SegWay i 3D tiskárnu a zástupci Policie České republiky seznámili účastníky akce s vědeckými postupy jejich kriminalistů. U stánku společnosti ČEZ vzali účastníky na virtuální prohlídku až do reaktorové šachty jaderné elektrárny Temelín.

Program prvního ročníku JARMARKU přilákal řadu návštěvníků, a i letos byla účast stejně hojná: obě akce navštívilo na deset tisíc žáků, studentů i dětí s rodiči. „Cílem Vědeckého jarmarku je především zvýšit zájem dětí a mládeže o vědu. Počet absolventů technických a přírodovědných oborů je v České republice stále nízký a v této oblasti je stále nedostatek odborníků. Jednotlivé školy a instituce svými interaktivními stánky přiblížily návštěvníkům praktickou stránku studia vědy a ukázaly jim, jak se dá vědecké vzdělání uplatnit v budoucí kariéře i v běžném životě,“ uvedl k akci Charles Peake, zakladatel organizace VĚDA NÁS BAVÍ, o. p. s.

Akce se konala pod záštitou primátora Hlavního města Prahy, RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., dále Ing. Marie Kousalíkové, starostky městské části Praha 6, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR. Generálním partnerem akce byla Škoda Auto.

O VĚDA NÁS BAVÍ o. p. s.

VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace, která v současnosti působí již na více než 250 školách v České republice. Organizuje zájmové kroužky pro děti a seznamuje žáky s vědními obory, jako je fyzika, matematika, chemie, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi. Jejím hlavním posláním je nadchnout mladé lidi pro studium vědy, s cílem vychovat budoucí vedoucí představitele v oblasti vědy a technologie.