Piráti dávají dárek OSA k 95. narozeninám, žalobu na vrácení poplatků

Praha, 9. 10. 2014 – Česká pirátská strana podává žalobu na Ochranný svaz autorský (OSA). V žalobě požaduje vrácení poplatků za prázdná paměťová média, který OSA neoprávněně vybírala za právnické osoby. Pokud Piráti v precedentním sporu uspějí, mohou se vrácení poplatků za 2 roky nazpět domáhat i komerční dovozci. (TZ)

Žalobu Pirátů obdrží dnes Městský soud v Praze. Celý příběh začal v říjnu 2010, kdy Soudní dvůr EU rozhodl, že paušální výběr výpalného za paměťová média je nelegální. Právnické osoby totiž nesmí autorská díla kopírovat pro osobní potřebu, a tedy není spravedlivé od nich vybírat poplatek.

Piráti si zadali analýzu u advokátní kanceláře. Z výsledků vyplývá, že dovozci nemusejí odvádět poplatky OSA a dalším výběrčím, pokud zboží prodávají firemním zákazníkům. Oslovení velcí dovozci se báli jít do sporu s OSA. Piráti proto sami dovezli flash paměti ze Švýcarska, nahlásili se OSA a rozdávají je restauracím a jiným provozovnám s kolekcí svobodné hudby v rámci projektu Hrajeme svobodnou hudbu. Z flash pamětí za 5000 Kč činil poplatek OSA částku 150 Kč (cca 3 %). OSA na poplatcích z prázdných médií ročně vybírá přes sto milionů korun; poplatky, které jsou podle Pirátů vybírané neoprávněně, činí desítky procent této částky.

„Soudíme se o vrácení poplatku jako bezdůvodného obohacení. OSA totiž v rozporu s judikátem stále požaduje, aby dovozci odváděli poplatek za flash paměti, i když jde o výrobky pro firmy. Firmy tak platí, aniž by dostávaly jakoukoliv protihodnotu. Naším dlouhodobým cílem je poplatky za prázdná paměťová média zrušit,“ říká Jakub Michálek, expert Pirátů na autorské právo.

Odkazy

analýza 2010 http://www.pirati.cz/_media/kci/ceska_piratska_strana_-_pravni_rozbor.pdf

dovoz http://www.pirati.cz/fo:spisy:fo_47_2011

platba OSA https://www.pirati.cz/fo/spisy/fo_16_2013