Ericsson zveřejňuje hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2014

Třetí čtvrtletí 2014:

  • Objem tržeb činil 57,6 miliard švédských korun.

  • O meziroční růst prodeje se zasloužil zejména Střední východ, Čína, Indie a Rusko, částečně jej však kompenzoval nižší objem prodeje v Severní Americe

  • Hrubá marže se meziročně zvýšila o 35,2 %.

  • Provozní zisk činil 3,9 miliardy švédských korun.

  • Tok hotovosti z provozní činnosti činil -1,4 miliard švédských korun. (TZ)

Miliard švédských korun

Třetí čtvrtl. 2014

Třetí čtvrtl. 2013

Meziroční změna

Druhé

čtvrtl.2014

Mezikvartální změna

Čistý objem tržeb

57.6

53.0

9%

54.8

5%

Růst tržeb srovnatelných jednotek a měn

3%

2%

Hrubá marže

35.2%

32%

36.4%

Provozní zisk

3.9

4.2

-8%

4.0

-3%

Provozní marže

6.7%

8.0%

7.3%

Čistý zisk

2.6

3.0

-13%

2.7

-1%

Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách

0.81

0.90

-10%

0.79

3%

Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách

1.11

1.31

-15%

1.07

4%

Tok hotovosti z provozní činnosti

-1.4

1.5

-193%

2.1

-166%

Čistá hotovost ke konci sledovaného období

29.4

24.7

19%

32.5

-9%

 

KOMENTÁŘ HANSE VESTBERGA, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ERICSSONU

Vykázané prodeje se meziročně zvýšily o 9 %, prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po zohlednění vlivu směnného kurzu, vzrostly o 3 % při stabilních příjmech z provozní činnosti.

O meziroční růst prodeje se zasloužil zejména Střední východ, Čína, Indie a Rusko, částečně jej však kompenzoval nižší objem prodeje v Severní Americe.

Prodej řešení mobilního vysokorychlostního připojení meziročně i mezikvartálně vzrostl v důsledku zahájení realizace dříve sjednaných klíčových zakázek. Realizujeme zakázky na sítě 4G/LTE v pevninské Číně a na Tchaj-wanu a zlepšujeme prodeje v Japonsku. Dále platí, že investiční klima v Indii se i nadále zlepšuje. Prodeje v částech Evropy, zejména ve Velké Británii a Německu, vykázaly meziroční růst, avšak vývoj v jižní Evropě je i nadále slabý.

Prodeje v Severní Americe byly i nadále umožněny investicemi telekomunikačních operátorů do rozšiřování kapacit a zvyšování kvality sítí. Obchodní činnost ve sledovaném období nicméně poklesla – telekomunikační operátoři se v současnosti zaměřují na optimalizaci toku hotovosti.

Pokračovala poptávka v segmentu Profesionální služby a ve sledovaném čtvrtletí vedla k organickému růstu, o který se zasloužily prodeje manažovaných služeb a integrace systémů. V 3. čtvrtletí byla úspěšně integrována a plně konsolidována firma Red Bee Media získaná akvizicí.

V řadě zemí světa přetrvávají politické nepokoje, zejména na Středním východě a v Severní Africe. Sledované čtvrtletí ukazuje, že díky naší globální působnosti (naši zákazníci se nacházejí ve 180 zemích) disponujeme kapacitami a silou ke zvládání regionálních rozdílů.

Ziskovost se stabilně zlepšovala napříč všemi segmenty. Zasloužil se o to zejména vhodný obchodní mix, vyšší příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví a zvýšení efektivity. V příjmech z provozní činnosti se negativně promítly důsledky zajišťovacích smluv, vyšší provozní výdaje související s modemy, akvizice firmy Mediaroom a plánované výrazné zvýšení investic do technologie IP.

Pokračujeme v realizaci našeho strategického programu – zlepšení ziskovosti v hlavním předmětu podnikání, aby bylo možné investovat do vybraných oblastí, například sítí IP, cloudů, televizních a mediálních řešení a systémů provozní a obchodní podpory. Tři významné akvizice realizované ve sledovaném čtvrtletí:

  • Firma MetraTech v rámci systémů obchodní podpory zrychlí naši schopnost fakturace v segmentu cloudů a firem.

  • Firma Fabrix Systems dále posílí naši obecně vůdčí pozici v segmentu televizních a mediálních řešení

  • Většinový podíl ve firmě Apcera posiluje naši pozici v segmentu firemních cloudů

Ve sledovaném čtvrtletí jsme přijali strategické rozhodnutí zastavit veškerý další vývoj modemů a přesunout část zdrojů na výzkum a vývoj ze segmentu Modemy do segmentu Sítě za účelem využití příležitostí v oblasti radiového vysílání.

Díky naší vůdčí pozici v oblasti technologií a služeb můžeme i nadále dobře plnit roli strategického partnera našich zákazníků, kteří se snaží využít nové tržní příležitosti.

Poznámky pro redaktory:

Celá zpráva v anglickém jazyce ZDE:

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress