Více než polovina internetových uživatelů kritizuje zpravodajství pro bulvární obsah

Česká internetová populace není příliš spokojená se zpravodajstvím zdejších médií. Nejčastějším názorem je, že se ve zpravodajských titulech příliš často objevují bulvární témata. Kritizován je také komerční obsah médií a jejich klesající důvěryhodnost. Výsledky vychází z výzkumu Českého národního panelu, kterého se zúčastnilo 500 respondentů z internetové populace lidí starších 15 let. (TZ)

Ve zpravodajství českých médií se objevuje příliš mnoho bulvárních témat – tento názor ve výzkumu vyjádřila více než polovina respondentů. Druhou nejčastější odpovědí je pak názor, že je zpravodajství příliš komerční a plné reklam (33 %) a podle 30 % dotázaných je zpravodajství čím dál méně nezávislé. Více než čtvrtina respondentů se dále shoduje, že média jsou obsahově čím dál horší. Spokojenost se zpravodajstvím vyjádřilo pouhých 11 % lidí.

Dotázaní odpovídali také na to, jak vnímají nové zpravodajské projekty, jejichž příklady jsou tabletový týdeník Echo24, měsíčník Reportér, internetová televize DVTV a tak dále. Největší procento respondentů (více než čtvrtina) tyto projekty zatím nezná, ale uvedla, že je v budoucnu ráda vyzkouší. Čtvrtinu lidí však tyto projekty nezajímají. 24 % je pak považuje za dobrý nápad, ale prozatím se jim za ně nechce platit a 22 % uvedlo, že příliš nevěří v jejich nezávislost. Pouhých 6 % lidí míní, že takové projekty v českém mediálním prostředí chybí a byli by ochotni za ně i zaplatit.

Český národní panel (www.narodnipanel.cz) je společnost poskytující rychlý a kvalitní sběr dat pomocí online dotazování v České republice i na Slovensku (www.narodnypanel.sk). Jde o projekt předních výzkumných agentur MEDIARESEARCH, NMS Market Research a STEM/MARK. Panel disponuje početnou skupinou více než 65.000 respondentů v České republice a 25.000 respondentů na Slovensku.