Nová verze AuditPro 8 přistihne flákače při činu

PRAHA, 11. listopadu 2014 – Zatímco doposud dostával zaměstnavatel přehledy o využívání pracovního času zaměstnanců na firemních počítačích až s několikahodinovým odstupem, s novou verzí monitorovacího softwaru AuditPro 8 bude moci na jejich nevhodné chování díky okamžitým notifikacím reagovat bezprostředně. Zaměstnanec, který na svém firemním počítači tráví příliš mnoho času na stránkách, které nesouvisejí s jeho pracovní činností, stahuje zakázaný obsah či hraje hry, tak může být svým nadřízeným „odhalen v přímém přenosu“ ještě s otevřenou inkriminovanou stránkou. (TZ)

Cílem monitorování ve valné většině firem nejsou zaměstnanci, kteří se čas od času podívají do soukromé pošty či prolétnou, co je nového ve zpravodajství. V praxi inovovanou funkci zaměstnavatel využije nejspíše u notorických flákačů, kteří inklinují ke zneužívání firemních technologií pro svoje soukromé účely. „Zaměstnavatel si u monitorovacího softwaru například může nastavit, aby byl informován v případě, že některý ze zaměstnanců tráví aktivně na vybraných webových stránkách, typicky sociálních sítích, více než půl hodiny. Jakmile někdo překročí tuto lhůtu, může jeho nadřízený zasáhnout a upozornit zaměstnance, že je jeho výkon sledován a obrátit tak jeho pozornost zpět k práci,“ popisuje možnosti monitorovacího softwaru Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion, která původní auditovací software AuditPro vyvíjí a prodává.

S okamžitým avízem proti škůdcům a stahovačům nelegálního obsahu

Ještě nebezpečnější kategorii než flákači představují zaměstnanci, u nichž hrozí nebezpečí, že do firemních zařízení a sítí zavlečou nedovolený obsah typu nelegální software a vystaví firmu v případě kontroly postihu. „S ohledem na to, že důkazní břemeno nese zaměstnavatel, je na místě, když manažer na základě upozornění na aktuálně probíhající nekalé aktivity zakročí rázně a chytí stahovače doslova za ruku,“ upozorňuje Martin Hnízdil, manažer společnosti truconneXion. Funkce okamžitých notifikací a varování je užitečná zejména u zaměstnanců, kteří jsou na odchodu z firmy či mají v úmyslu svého zaměstnavatele poškodit, ať už formou odcizení firemních dat či zavlečením nelegálního softwaru. V těchto případech vždy hrozí nebezpečí z prodlení a čas hraje roli v zdokumentování a jednoznačném prokázání viníka.

Chytrý mobil lze hlídat také

Nová verze softwaru AuditPro dává firmám přehled i o využití mobilních zařízení – mobilních telefonů a tabletů. Mezi šest nejčastějších aktivit mrhání pracovního času zaměstnanců na internetu patří komunikování na sociálních sítích, sledování soukromého e-maily, využívání online komunikátorů typu Skype, prohlížení zpravodajských serverů a multimédií, nakupování online a hraní her. Tím, že s mobilními zařízeními lze všechny tyto z hlediska zaměstnavatele rozptylující aktivity snadno provádět, představují mobilní telefony aktuálně nejslabší článek také z hlediska zneužívání pracovního času zaměstnanců.

„Monitoring a zabezpečení mobilních zařízení je ve firmách na vzestupu, zájem o tyto služby ročně vzrostl o 15 procent. Problematická je kontrola u soukromých zařízení, jež zaměstnanci v souladu s trendem BYOD využívají pro pracovní činnost. Doporučujeme proto zaměstnavatelům, aby možnost kontroly soukromých zařízení včas začlenili do firemních směrnic,“ uzavírá Martin Hnizdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion.

Předávání monitorovaných informací v reálném čase formou alertů a notifikací je jedním z více než 150 vylepšení, které nová verze nejrozšířenějšího monitorovacího softwaru AuditPro s pořadovým číslem 8 prodělala od předchozí verze z roku 2012. Program AuditPro je aktuálně k dispozici v sedmi jazykových verzích a klientská báze představuje více než jednom milion prodaných licencí v České republice, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rusku.

O společnosti truconneXion – www.txn.cz

Společnost truconneXion, a. s., poskytuje déle než šestnáct let profesionální IT služby společnostem z nejrůznějších sektorů. Společnost je od svého vzniku koncipována jako moderní organizace, která se dokáže velmi pružně přizpůsobit specifikům trhu a dynamice vývoje informačních technologií.

O produktu AuditPro – www.auditpro.cz

AuditPro je původní český nástroj pro správu licencí a evidenci počítačů. Umožňuje ve velmi krátké době zavést efektivní správu softwaru, hardwaru i veškerého ostatního majetku tak, aby probíhala s minimálním úsilím a maximálně šetřila prostředky firem. Přináší rovněž unikátní informace o skutečném využití používaných IT zařízení a softwarových aplikací konkrétním uživatelem.

Díky nástroji AuditPro obdržela technologická společnost truconneXion prestižní ocenění Partner roku 2010 pro střední a východní Evropu v kategorii Software Asset Management (SAM) od společnosti Microsoft.