Schneider Electric spojí své síly se společností Vigilent – uživatelé řešení StruxureWare budou mít k dispozici nový software pro management dynamického chlazení

Praha, 11. listopadu 2014 – Schneider Electric, globální specialista v oblasti energetického managementu, navázal spolupráci se společností Vigilent. Výsledkem kooperace je rozšíření nabídky produktů Schneider Electric pro správu datových center o doplňkový modul pro řešení StruxureWare™ s názvem Data Center Operation – Cooling Optimize. Software disponuje sofistikovanými monitorovacími a analytickými schopnostmi, díky kterým mohou datová centra sama automaticky řešit úpravu teploty a cirkulace vzduchu. Pro manažery datových center znamená implementace softwaru zvýšení kontroly nad jednotlivými operacemi, a to navíc při snížení provozních nákladů.  (TZ)

Pokročilý náhled a kontrola nad chlazením datových center

„Manažeři datových center stále častěji vyhledávají příležitosti k využití informací, které jejich datacentra shromažďují,“ říká Soeren Jensen, viceprezident společnosti Schneider Electric pro Enterprise Management and Software. „Špičková technologie společnosti Vigilent poskytuje pokročilý náhled a kontrolu nad chlazením datových center. Propojením našich dlouholetých zkušeností můžeme jak správcům datových center, tak IT manažerům poskytnout využitelné informace pro nalezení ideální harmonie mezi vysokou dostupností a energetickou efektivitou po celý životní cyklus datového centra.“

Problémy s chlazením datových centedh se řeší automaticky a v reálném čase

„Mnoho manažerů datových center řeší problémy s využitím náhradního prostoru a kontrolou teploty, což může vést ke kritickým selháním a vysoké energetické spotřebě,“ říká Dave Hudson, CEO společnosti Vigilent. „Modul Cooling Optimize propojuje technologii společnosti Vigilent s předním softwarem Schneider Electric pro oblast DCIM managementu. Problémy související s chlazením datových center tak mohou být řešeny automaticky a v reálném čase.“

Modul Cooling Optimize – nejvyspělejší řešení pro DCIM systémy

Cílem nového modulu je vytvořit most mezi IT a správou zařízení. Toho je dosaženo nalezením optimální úrovně chlazení kritických oblastí v datovém sálu. Modul Cooling Optimize tak představuje v současnosti nejvyspělejší řešení pro DCIM systémy. Modul využívá pokročilý software společnosti Vigilent, který průběžně upravuje chlazení systému na základě měnících se okolních podmínek. K úpravám chlazení dochází v reálném čase. Systém tak dokáže efektivně a úsporně odpovědět na události, které mění jeho teplotu, ať už se jedná o přesun zařízení, jeho vylepšení, nebo změny IT zátěže, stabilizuje tok vzduchu a komplexně řeší rozdělování chladící kapacity.

Klíčové vlastnosti modulu Cooling Optimize:

  • Okamžité výsledky: Dynamická kontrola chlazení, zlepšené teplotní podmínky a energetické úspory se projeví hned po uvedení systému do provozu.

  • Snížení rizika: Až 95 % hotspotů dokáže systém vyřešit automaticky. Správcům zařízení jsou navíc poskytována data k diagnostice komplikovanějších problémů. Systém je navíc vybaven pojistkou a alarmem pro případ selhání.

  • Snížení nákladů: Systém může dosahovat až 40% úspory energetických nákladů na chlazení při zajištění veškerého nezbytného chlazení s nejnižší možnou spotřebou energie.

  • Zvýšení kapacity:  Systém dokáže identifikovat a uvolnit nevyužitou chladící kapacitu, která může být upotřebena při zvýšené IT zátěži.

  • Prodloužení životního cyklu zařízení: Efektivnější využití chladící techniky prodlužuje její životnost a snižuje nároky na údržbu.

DCIM software společnosti Schneider Electric umožňuje správcům datových center monitoring, analýzu, řízení a optimalizaci chlazení, bezpečnosti a energetické efektivity zařízení datových center. Modul Data Center Operation: Cooling Optimize bude dostupný na stránkách Schneider Electric, Vigilent a u dalších vybraných partnerů od listopadu 2014. Více informací naleznete zde.

O Schneider Electric

Společnost Schneider Electric, světový specialista v energetickém managementu, nabízí integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu. Zaujímá přední pozici v energetice a infrastruktuře, automatizovaných systémech pro průmysl a budovy a datových centrech. Silnou pozici má také v domovních elektroinstalacích. Společnost se zaměřuje na to, aby energie byla bezpečná, spolehlivá, efektivní, výkonná a ekologická.

Celosvětově působí Schneider Electric ve více než stovce zemí, kde zaměstnává přes 150 tisíc lidí. V roce 2013 dosáhl obrat celé skupiny 24 miliard eur.

Schneider Electric se v roce 2013 umístil v prestižním žebříčku Nejobdivovanějších firem světa pravidelně sestavovaným časopisem Fortune. V segmentu elektroniky získal pátou pozici. Časopis Fortune připravuje žebříček již patnáct let, přičemž monitoruje 700 společností v 30 zemích světa. Hodnoceno je vždy 57 průmyslových odvětví, z každého z nich je pak vybráno 15 nejlepších a nejobdivovanějších společností.

www.schneider-electric.com

O Vigilent

Společnost Vigilent je lídrem v oblasti systémů dynamického chlazení, nezbytného řešení pro DCIM management. Společnost využívá pokročilé technologie Intelligent Analytics® pro řešení energetických nároků datových center, telekomunikačních zařízení a budov v reálném čase. Software společnosti Vigilent chrání uptime zařízení při současném signifikantním snížení nákladů na chlazení a emisí oxidu uhličitého díky nepřetržitému monitoringu a kontrole kritických zařízení. Vigilent je soukromá společnost se sídlem v Oaklandu, Kalifornii. Jejím hlavním závazkem je hledat ekologická energetická řešení, která napomáhají udržitelnému rozvoji.

www.vigilent.com