Investice do technologií jsou pro IT ředitele prioritou, chybí jim ale peníze na inovace

Praha, 12. listopadu 2014 – Hlavní prioritou pro ředitele zodpovědných za informační a komunikační technologie (CIO) je v následujících 12-18 měsících rychlá reakce na aktuální potřeby v byznysu (71 %) a naplňování digitální strategie (47 %). Investice do technologií jsou strategickou prioritou, avšak rozpočty na inovace, které mají IT ředitelé k dispozici, jsou stále velmi nízké. Z nových technologií a trendů kladou IT ředitelé větší důraz než v minulosti na zavádění mobilních aplikací, privátního a veřejného cloudu, možnosti využití analytických nástrojů, Big Data a BYOD. Takové jsou hlavní závěry nové studie Deloitte, které se zúčastnilo více než 900 IT ředitelů ze 49 zemí světa, včetně ČR a Slovenska. (TZ)

„Z nového průzkumu je patrné, že CIO v České republice vnímají svoji klíčovou roli v oblasti podpory nových obchodních příležitostí a chtějí se zaměřit na růst prostřednictvím zavádění inovací. I když více než polovina IT ředitelů (52 %) považuje inovace za významnou prioritu, jsou jim za tímto účelem přidělovány pouze malé finanční prostředky. Téměř polovina IT ředitelů věnuje na inovace méně než 10 % svého rozpočtu,“ uvedl k výsledkům nové studie Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

„Česká republika a Slovensko se v oblasti zavádění mobilních aplikací přibližuje světovému trendu. Již více než třetina společností implementovala nebo právě implementuje nějaké mobilní řešení (ve světě je to necelá polovina), čímž se mobilní aplikace staly nejvíce aplikovaným a adoptovaným trendem v České republice a na Slovensku,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Na rozdíl od minulých let české a slovenské firmy plánují využití trendů sociálních médií a digitálních kanálů – polovina společností však doposud nenašla potenciál jejich využití, případně není tento trend pro ně relevantní.

Stav zavádění trendů

C:UsersLukasDesktopobrazek_c2.jpg

 

IT rozpočet

I přes doznívající hospodářskou krizi bylo u třetiny společností v ČR a na Slovensku zaznamenáno meziroční navýšení IT rozpočtu, téměř u čtvrtiny došlo k jeho poklesu. Tento stav kopíruje vývoj rozpočtů ve světě, kde došlo k jejich růstu u 37 % organizací.

V oblasti veřejné správy se snižoval IT rozpočet oproti předchozímu roku nejvíce. V ČR na Slovensku se snížil u 71 % státních organizací, ve střední Evropě u 58 % a v regionu západní Evropy u 44 %.

Nejvíce se daří v sektoru finančních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví), kde se rozpočet snížil pouze u 10 % společností v ČR a na Slovensku, oproti tomu se necelé třetině rozpočet zvýšil. Tento trend kopíruje vývoj v západní Evropě, kde růst IT rozpočtu zaznamenalo 40 % firem v tomto odvětví.

„U většiny společností v ČR a na Slovensku došlo ke stabilizaci IT rozpočtů. Nicméně ve veřejné správě nejsou ještě nejhorší časy zcela zažehnány,“ dodal Zdeněk Křížek.

Podíl IT zaměstnanců ve firmách

Průzkum se rovněž zaměřil na to, jaký je podíl zaměstnanců v IT. Ve střední Evropě je podíl pracovníků v IT na 100 firemních zaměstnanců menší než v západní Evropě. Největší rozdíly panují ve spotřebitelském a finančním odvětví a v energetice. Podle průzkumu připadá ve střední Evropě průměrně 5 pracovníků na každých 100 podnikových zaměstnanců oproti sedmi v západní Evropě. Největší rozdíly jsou v energetice (3 oproti 6), spotřebitelském sektoru (2 oproti 5) a finančním sektoru (8 oproti 11).

Využití analytických nástrojů a Big Data

Více než dvě třetiny (68 %) IT ředitelů využívá datovou analytiku jako podklad k tvorbě podnikatelské strategie a téměř polovina z nich si myslí, že jim datová analytika může přinést konkurenční výhodou. Více než čtvrtina IT ředitelů však datovou analytiku ještě nevyužívá nebo ji využívá bez návaznosti na firemní strategii a konkrétní potřeby ostatních podnikových funkcí.

Do oblasti datové analytiky a aplikací principů Big Data jsou v blízké době plánovány významné investice u 61 % společností v ČR a na Slovensku. Pětina společností již dokonce vhodné řešení využívá, či jej aktuálně implementuje (v západní Evropě je to už třetina společností).

„Až 85 % CIO po celém světě se shoduje, že Big Data mohou společnosti umožnit větší informovanost a výrazně racionalizovat rozhodovací procesy. V ČR a na Slovensku je situace obdobná, avšak s jedním výrazným rozdílem – tuzemské společnosti ve využívání tohoto trendu stále zaostávají za zbytkem světa. Nástroje pro Big Data jsou nejvíce využívány v sektoru technologií, médií a telekomunikací, přičemž 40 % společností tento trend již adoptovalo nebo relevantní nástroje právě implementují,“ poznamenal František Mareth, ředitel v ICT oddělení společnosti Deloitte.

Významnost IT trendů dle aktuálnosti jejich zavádění

C:UsersLukasDesktopobrazek_c1.jpg

 

Celá studie s názvem Průzkum názorů ICT ředitelů je na www.deloitte.com/cz/cio-survey.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 3 900 zaměstnanců ze 34 pracovišť v 17 zemích.