Prezentace zboží prostřednictvím 3D a 360° fotografií zákazníky přiláká i udrží

Jednu z hlavních výhod kamenných prodejen před e-shopy představuje fyzická prezentace nabízeného zboží. Zákazníci si jej totiž mohou důkladně prohlédnout a osahat. Taková návštěva v obchodě přesto mnohdy končí objednávkou stejného produktu přes internet. S využitím nejmodernějších fotografických technologií přitom mohou e-shopy ušetřit svým zákazníkům zbytečnou cestu do prodejny a vystavovat své produkty formou, která bude vizuálně atraktivní a zároveň dostatečně vypovídající. Klíčem k úspěchu jsou 3D a 360° fotografie, které přiblíží vybrané zboží do všech detailů. Ačkoliv není pořízení takových snímků technicky složité, je dobré se držet několika pravidel, které uvádíme v následujícím článku. (TZ)

Zvolte si vhodné produkty

Prezentace zboží na internetu formou 3D a 360° fotografií je vhodná zejména u předmětů, které před nákupem vyžadují opravdu důkladnější prozkoumání. Může jít například o oblečení, módní doplňky nebo třeba elektroniku. Zde je důležité, aby si zákazníci mohli prohlédnout zboží ze všech stran, přiblížit si jeho detaily a mít možnost posoudit jeho vizuální vlastnosti. V tomto případě mají 3D a 360° fotografie daleko větší význam než série klasických snímků, které jsou navíc často dostupné jen v nízkém rozlišení postrádajícím detaily. Naopak prostorovými fotografiemi není nutné opatřit předměty denní potřeby, které každý důvěrně zná. U tohoto typu zboží postačí kvalitní produktová fotografie a textový popisek obsahující jeho všechny důležité parametry.

Zachyťte pohyb

Především v oblasti módy se styl prezentace produktů v posledních letech výrazně proměnil. Před statickými snímky je stále více upřednostňován pohyb. Nabídky nejlepších e-shopů s módou proto dnes kombinují fotografie šatů na modelkách s videosekvencemi, které zobrazují, jak se oblečení chová při chůzi či obecně v pohybu. „Pro pořízení takovýchto záběrů slouží takzvaný Virtual Catwalk, což je kombinace točny a běžeckého pásu. Modelka nebo model jde plynule po pásu, který se současně otáčí kolem své vertikální osy,“ vysvětluje Jan Vojtek, hlavní fotograf společnosti PhotoRobot, která se specializuje na automatizovanou fotografii. „K tomu je možné navíc využít i robotické rameno s fotoaparátem zajišťující pohledy z různých úhlů,“ dodává Vojtek.

Držte styl

Velkým prohřeškem při pořizování běžných 3D a 360° produktových fotografií je změna scény, nasvícení a úhlů pohledu. Při průběžném fotografování nových produktů zařazovaných do nabídky e-shopu je proto vhodné používat automatizované fotografické systémy, které pořídí sérii snímků z předem určených úhlů a za totožných světelných podmínek. Pro rychlé a přesné umístění produktu do osy otáčení se používají laserové mřížky. Robotický systém si fotografovaný objekt následně sám natáčí do požadovaných pozic a pro každý produkt vytvoří identickou sérii fotografií. Z nich je pak možné sestavit 360° interaktivní fotografii pro perfektní prezentaci v nabídce e-shopu, snímky je však možné použít kdykoli samostatně. Celý proces je přitom nenáročný na čas i kvalifikovanost obsluhy. Podobně kvalitního výsledku prakticky nelze při použití běžného fotografického vybavení dosáhnout.

Dbejte na použitelnost

Prohlížení 3D a 360° produktových fotografií na stránkách internetového obchodu by nemělo klást žádné další nároky na softwarovou výbavu počítače nebo mobilního zařízení, ze kterého si zákazník nabídku otevře. Technické řešení postprodukce snímků a jejich umístění na server by mělo být připraveno na počítače s různými operačními systémy a internetovými prohlížeči, stejně jako na návštěvníky využívající tablety a smartphony. Nelze přitom spoléhat na nutnost instalace doplňků internetových prohlížečů či jiného softwaru. Prohlížení, otáčení i přibližování 3D a 360° produktových fotografií musí být řešeno prostřednictvím standardních webových technologií a zákazníkovi nesmí nic bránit ve výběru zboží.

„E-shopy jsou dnes vystaveny extrémnímu tlaku na cenu, zatímco loajalita zákazníků je velmi nízká. Kvalitní produktové fotografie, které detailně a v prostoru znázorňují vizuální vlastnosti produktu, proto mohou být jedním z podpůrných faktorů, které zákazníka přesvědčí, aby nakoupil právě ve vašem e-shopu,“ uzavírá Hana Mráčková, marketingová manažerka společnosti PhotoRobot.

O společnosti improtech a projektu PhotoRobot

Společnost improtech s.r.o., která stojí za projektem PhotoRobot se zaměřuje především na automatizaci a robotizaci v oblasti pořizování obrazových dat, zejména pak fotografie. V rámci projektu nabízí ucelené řešení pro produktovou fotografii a krátké animace. Hlavním cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům nástroj pro perfektní produktovou fotografii v inovované podobě.