Co přinese rok 2015 v oblasti IT?

Předpovídat budoucnost v tak dynamickém oboru jako je IT je velmi nevděčná činnost, při které se již mnoho samozvaných proroků nechtěně zesměšnilo. Na druhou stranu, budeme-li ignorovat očividné trendy, zastihne nás nástup novinek nepřipravené. (TZ)

Lidé zodpovědní za bezproblémový chod firemní infrastruktury IT jsou často tak zaneprázdněni či zavaleni prací, že sice vnímají probíhající změny v oboru a nastupující trendy, ale nemají již sílu na ně reagovat. Právě taková situace nastala na počátku letošního roku, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. „Nový zákon se týká mnoha firem a organizací, které o něm často ještě ani nevědí, natož aby stihly uvést svoji IT infrastrukturu s novou legislativou do souladu,“ říká Vladimír Michálek, Inovation & Infrastructure Business Unit Director ve společnosti Servodata. Nejvíce novinek a trendů ale nediktují zákonodárci, nýbrž trh – ať už na straně vývoje nových technologií, nebo v podobě rostoucích nároků zákazníků ve všech odvětvích. Na co bychom se tedy měli v roce 2015 připravit?

Mobilita: pracujte vždy a všude

Podle různých výzkumů (provedených například Microsoftem) jsou zaměstnanci nejspokojenější a podávají nejlepší výkony, když si mohou sami zvolit, prostřednictvím jakého zařízení, kdy a z jakého místa budou pracovat. Ať už s tímto názorem jejich nadřízení souhlasí či nikoli, jedno je jisté: požadavky na práci s firemními aplikacemi a dokumenty mimo kancelář i nadále porostou. Tím ovšem vyvstávají další nároky na firemní infrastrukturu IT, kdy je třeba zajistit nejen bezpečnou distribuci dat na mobilní zařízení a zpětně z nich, ale také ošetřit krizové scénáře jejich ztráty či odcizení. To vše navíc pro různé platformy včetně Windows, OS X, iOS, Androidu nebo Windows Phone (či nově Windows 10). Příslušná řešení již samozřejmě existují, ovšem jejich nasazení jde ruku v ruce se změnou firemních procesů a do jisté míry i kultury. Především je třeba přijmout a prosazovat pravidla, že vlastníkem a správcem firemních dat je právě firma a koncová zařízení zaměstnanců slouží jen jako „terminály“ pro přístup k nim. Ztráta či zničení těchto zařízení nesmí způsobit škody přesahující jejich hodnotu jako hardwaru.

Internet věcí a big data

 

K internetu se připojuje stále více zařízení a objem dat, která generují, bude i nadále strmě růst. Jedna věc je smysluplné zpracování obrovského přívalu nových dat, základem je ovšem možnost jejich uložení. Samozřejmě můžeme donekonečna nakupovat nová úložiště, ale dlouhodobě se nejedná o udržitelné řešení. Data je třeba třídit a zpracovávat již při jejich prvotním ukládání: deduplikací se zbavit více instancí stejných dat a vhodně zvolit způsob uložení často a zřídkakdy používaných dat. Pak je možné udržet na uzdě nejen příval nových dat, ale také náklady na jejich ukládání. Samostatnou disciplínou IT je pak zpracování obrovského množství dat z různých zdrojů. I nadále proto poroste poptávka po vyškolených a certifikovaných specialistech z oblasti databází či datového modelování. Musíme se přitom připravit na to, že každé elektronické zařízení a každá aplikace budou generovat stále více strukturovaných i nestrukturovaných dat, z jejichž analýzy mohou vyplynout nové souvislosti a odpovědi na otázky, které nás zatím možná ani nenapadlo položit. Byla by ale škoda o takovou možnost přijít.

Softwarově definovaná infrastruktura

Rychle se měnící požadavky zákazníků vyžadují dynamický přístup firem k vlastní infrastruktuře IT, která musí být schopná pružné reakce při zavádění nových služeb. Tu lze zajistit prostřednictvím softwarově definovaných sítí, úložišť či celých datových center. Díky otevřenosti a programovatelnosti je možné softwarově definovanou infrastrukturu přizpůsobit okamžitým požadavkům. Různá rozhraní umožní vzájemné propojení služeb a aplikací i jejich rychlé a efektivní nasazení. Softwarově definovaná infrastruktura má ovšem i další přínosy, mezi které patří především globální pohled na celou síť, zlepšení jejího využití i efektivnější způsob jejího řízení a zabezpečení. Softwarově definovaná infrastruktura bude v letošním roce jedním z hlavních trendů firemního IT, o čemž svědčí i vysoká angažovanost největších dodavatelů IT produktů a služeb (Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Intel, Oracle, Red Hat či VMware) v projektu platformy OpenStack, určené primárně pro tvorbu IaaS (Infrastructure as a Service) řešení.

Hlavně bezpečně

Bezpečností jsme začínali a stejným tématem též skončíme. Téměř každý den se totiž ukazuje, jak extrémně důležité je zabezpečení firemních dat za všech okolností. Svá data si přitom nedokázal ohlídat ani takový gigant jako je Sony Pictures, který hackeři dostali doslova na kolena – s využitím fatálních chyb v zabezpečení. A to se bavíme o jediném případu z poslední doby, podobných bychom v uplynulém roce našli desítky. „Ne za každou firmu se ale postaví americký prezident a vyhlásí na útočníky sankce, jak to v případě Sony Pictures a hackerů ze Severní Koreji udělal Barack Obama,“ dodává Vladimír Michálek ze společnosti Servodata. Nebezpečí plynoucí ze stále propojenějšího světa je zřejmé a reálné a nezbývá než se na něj co nejlépe připravit. Další technologické trendy nám pomohou pružněji reagovat na výkyvy trhu a na základě analýzy velkých dat zvýšit efektivitu našich obchodních modelů.

Servodata Group
Servodata patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější platform providery v České republice a na Slovensku, zejména pro platformy Microsoft a Open Source.

Rozsáhlá nabídka služeb zahrnuje mimo jiné licenční management, celopodnikovou IT infrastrukturu (včetně archivace, databází, system managementu a virtualizace) i aplikační a integrační platformy. Servodata Group zajišťuje také byznys řešení pro digitalizaci dokumentů, komunikační platformy, Learning Management System a školení nejen pro senior IT specialisty.

Do skupiny Servodata Group patří mimo Servodata a.s. a Servodata Bratislava s.r.o. také společnosti DoxoLogic, s.r.o., DataScript, s.r.o., a S-COMP Centre CZ, s.r.o.

Skupina drží certifikace Systému řízení jakosti ISO 9001:2000, Systému řízení bezpečnosti informací ISO 27001:2005, Systém řízení jakosti projektů ISO 10006 a Systém managementu IT služeb ISO/IEC 20000-1.