K podnikům přecházejícím z CA ERWin na ER/Studio se přidává další významný zákazník.

Praha, 18.2.2015 – Společnost Embarcadero Technologies, vedoucí poskytovatel softwarových řešení pro vývoj aplikací a databází, oznamuje uzavření významného obchodu s jedním z velkých zákazníků společnosti Computer Associates. Tento zákazník patří mezi 500 elitních technologických firem podle žebříčku ‚Fortune 500‘ časopisu Forbes, který řadí americké soukromé a veřejné korporace podle jejich hrubého obratu; zákazník přešel od používání CA ERwin® na Embarcadero ER/Studio. Očekává se, že nasadí ER/Studio u stovek datových modelářů a pravděpodobně i tisícům obchodních uživatelů v celé globální organizaci. Získání tohoto významného zákazníka rozšiřuje současný trend dalších nedávných přechodů od nástroje ERWin k ER/Studiu, jenž v minulosti provedla i společnost Microsoft (https://www.embarcadero.com/products/er-studio/testimonials/microsoft). (TZ)

„Máme velkou radost z toho, že jsme pomohli dalšímu ohromnému podniku přejít od nástroje ERWin na naše ER/Studio. Tuto společnost přesvědčilo zjištění, že ER/Studio dokáže otevřít její stávající rozsáhlé datové modely desetkrát rychleji a pomoci tak rozšíření jejich využívání v rámci každodenních obchodních činností. Uzavření obchodu je jasným důkazem toho, že vize společnosti Embarcadero je správná a že se do produktu dostatečně investuje, aby přinášel časté inovace v oblasti modelování dat a měl tak vedoucí pozici na trhu podnikových aplikací. Jsme v kontaktu s mnoha organizacemi, které se obávají o současnost i budoucnost nástroje ERWin, zatímco Embarcadero denně dává najevo své závazky v oblasti datového modelování“, říká pan Wayne Williams, prezident a hlavní výkonný ředitel společnosti Embarcadero technologies.

Klíčová fakta, která přispěla k přechodu od ERWin na ER/Studio byla:

  • Rozčarování z podpory produktu a frekvence úprav, oprav a nových verzí nástroje ERWin
  • Nedostatek vědomostí o směru budoucího vývoje a závazku CA pro nástroj ERWin
  • Přímé porovnání nástrojů ERWin a ER/Studio ve výkonnostních testech u zákazníka; výkon nástroje ER/Studio je desetkrát vyšší než výkon nástroje ERWin
  • Embarcadero investuje do výzkumu a vývoje dvojnásobek průměrných investic v odvětví
  • Bezkonkurenční podpora produktu a zákazníků Embarcadero pro ER/Studio

Mluvčí zákazníka uvedl: „Shledáváme, že pokračovat s nástrojem CA ERWin je pro nás příliš velkým rizikem. Společnost Embarcadero prokázala, že nám dokáže být partnerem a že skutečně chápe naše potřeby v oblasti modelování dat.“

Této situaci předcházelo následující oznámení společnosti CA vydané v 11/2014: „Z pohledu finančního účetnictví bude společnost CA nadále vnímat obchodování s nástrojem ERWin jako ukončenou aktivitu.“

O produktu Embarcadero ER/Studio®

ER/Studio® Data Architect Professional je vedoucí platforma společnosti Embarcadero pro modelování dat. Možnost práce s rozsáhlými datovými architekturami a široké možnosti modelování umožňují zákazníkům definovat podnikové datové modely včetně možnosti definovat skutečnou hierarchii submodelů. Vyčerpávající obousměrná podpora databází dovoluje zjišťování, dokumentaci a opakované použití klíčových podnikových datových zdrojů na bohaté řadě databázových platforem.  Další informace o produktu najdete na stránce http://www.embt.cz/cs/produkty/22-er-studio nebo v angličtině na http://www.embarcadero.com/products/er-studio.

O společnosti Embarcadero Technologies

Embarcadero Technologies, Inc., je vedoucím dodavatelem oceňovaných softwarových nástrojů pro vývojáře aplikací a databází. Pomocí produktů Embarcadero mohou profesionálové správně navrhovat systémy, vytvářet je rychleji a provozovat je bezpečněji bez ohledu na platformu nebo programovací jazyk. Devadesát ze sta největších společností v USA a aktivní komunita více než tří miliónů uživatelů na celém světě se spoléhá na produkty Embarcadero, které jim pomáhají zvyšovat produktivitu, optimalizovat náklady, zjednodušovat přijímání změn, zajišťovat shody s normami a zrychlovat vývoj a inovace. Společnost byla založena v roce 1993, její ústředí je ve městě San Francisco, USA; pobočky a partnery má v mnoha zemích. Embarcadero je online na adrese www.embarcadero.com. V České republice a Slovenské republice je zastoupením společnosti Embarcadero Technologies společnost Embt.biz s.r.o. a její webovou prezentaci najdete na adrese http://www.embt.cz/.

###

Embt.biz s.r.o.

Zastoupení společností Embarcadero Technologies pro ČR a SR

Kancelář: Belgická 15, 120 00 Praha 2, Česká republika

tel.: +420 273 132 190, e-mail: rkubat@embt.cz

http://www.embt.cz

Twitter: https://twitter.com/Embt_cz

###

Obchodní společnost Embt.biz s.r.o. vznikla rozdělením společnosti Borland, s.r.o., IČ: 62907620, se sídlem: Praha 2, Lumírova 564/15, PSČ 128 00, a to odštěpením se vznikem nové společnosti, kdy společnost Borland, s.r.o. odštěpila část svého jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 26.6.2014, a tato vyčleněná část přešla na nově vznikající společnost s ručením omezením Embt.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Lumírova 564/15, PSČ 128 00, a to k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2014.