IT vybavení tvoří tři čtvrtiny odebraného elektroodpadu, Češi nerecyklují baterie a mobilní telefony

Podle aktuálních statistik skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií, firmy v loňském roce nejvíce třídili IT zařízení a telekomunikační technologie, zejména pak počítače, tiskárny či kopírky. Zatímco IT zařízení tvořilo více jak tři třetiny odebraného elektroodpadu, sběr drobného elektra se v Česku stále podceňuje. Například z celkového množství vyřazených přístrojů lidé v průměru odevzdají jen asi 5 % mobilních telefonů. (TZ)

Mezi vysloužilými elektrozařízeními, které zpětně odebrala skupina REMA, vloni u firem převažovaly kromě IT zařízení a počítačových sestav, nářadí a nástroje, jako jsou vrtačky nebo pily. Další velkou skupinu odebraného elektrozařízení z domácností tvořily velké domácí spotřebiče, zejména ledničky, pračky a sporáky. Kromě toho se české domácnosti v loňském roce zbavovaly i spotřebičů menších rozměrů, jako například kávovarů, mikrovlnek a varných konvic. Zatímco nejvíce elektroodpadu bylo odebráno v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji, nejméně naopak v Plzeňském a Karlovarském kraji.

K nejméně odevzdávaným malým elektrospotřebičům patří podle statistik skupiny REMA mimo jiné mobilní telefony, kterých Češi z celkového množství vyřazených přístrojů odevzdají v průměru pouze asi 5 %. Drtivá většina mobilních přístrojů končí doma v šuplíku. „Až 80 % komponent mobilního telefonu lze zrecyklovat a opětovně využít. Recyklace představuje mnohem snazší, méně nákladnou a ekologičtější cestu k získávání surovin, než je jejich těžba,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií. „Nezájem lidí o zpětný odběr malých spotřebičů a mobilních telefonů v důsledku znamená obrovské množství nevyužitých materiálů, které by se mohly získat jejich recyklací,“ dodal Vandrovec s tím, že kromě mobilních telefonů se velmi málo sbírají jak samotné baterie, tak vestavěné baterie.

Přestože se během posledních tří let v rámci České republiky počet sběrných míst každoročně navyšuje o 10 až 15 %, informovanost lidí v tuzemsku je podle odborníků stále nedostatečná. „Z pohledu nové legislativy, která ukládá povinnost zpětného odběru přenosných použitých baterií a elektrozařízení v roce 2016 o zhruba 15 % vyšší než doposud, je důležité apelovat na osvětu a informovanost koncových uživatelů baterií a elektrozařízení,“ řekl David Vandrovec. „Lidé by měli pochopit, že vysloužilá elektrozařízení a baterie je možné odkládat pouze a jen na místa zpětného odběru nebo přímo zpracovateli elektrozařízení, kde je zajištěna požadovaná úroveň recyklace a ekologického nakládání. Jinou variantu navíc ani legislativa neumožňuje,“ dodal Vandrovec.

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií prostřednictvím REMA a jejich následné ekologické zpracování v Česku využívá již více než 11 000 subjektů. Ačkoliv se firmy dlouhodobě snaží, stále existuje spousta subjektů, které nevyužívají plně služeb zpětného odběru a platí za likvidaci. „V případě škol, které jsou zapojeny do programu Zelená škola, je patrný rostoucí trend. Edukace posledních let tedy s sebou pomalu přináší dobré výsledky,“ objasnil Vandrovec. „Vzhledem k tomu, že se nacházíme v době úspor, obce navíc intenzivněji hledají možnosti, jak doplnit portfolio odpadového hospodářství, případně jej zpříjemnit. Díky službě Buď líný mohou uspořit peníze z obecních rozpočtů za likvidaci a přitom občanům jsou odvezeny vysloužilé elektropřístroje včetně baterií přímo z domácností zdarma. Poplatek občana za komunální odpady totiž kryjí v průměru do 80 % náklady skutečně vzniklé za likvidaci v obci,“ uzavřel Vandrovec.

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

 

REMA Battery je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.
REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.