Jan Vachuda posílil Ness Technologies v oblasti kybernetické bezpečnosti

Praha – 3. března 2015 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, uvedl Jana Vachudu na pozici Security Practice Manager, s cílem posílit pozici společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ta je pro firmy i instituce stále aktuálnější s rozvojem informačních technologií, internetově-mobilním pojetím společnosti i v souvislosti s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti. (TZ)

Jan Vachuda (53) se dlouhodobě zaměřuje na tuto oblast, v minulosti se například podílel na zavádění systémů řízení informační bezpečnosti ve finančním a výrobním sektoru. Do společnosti Ness přišel z firmy CGI, kde působil téměř deset let. Před tím pracoval v bankovnictví v oblasti řízení rizik. Jeho cílem je rozšířit portfolio služeb kybernetické bezpečnosti poskytovaných společností Ness Technologies, mimo jiné přenosem know-how mateřské společnosti do zemí CEE.

Jan Vachuda vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Ekonomika dopravy. Jeho koníčkem jsou literatura a historie, ale také bojové sporty.

O Ness Technologies

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií, specializuje se na vývoj softwarových produktů a aplikací, systémovou integraci, konzultace a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, nearshore i offshore dodávek. Pomáhá zákazníkům ve více než 20 zemích realizovat jejich obchodní i technologické cíle. Kolem 5 000 odborníků v pobočkách v Severní Americe, Evropě a Indii a téměř 500 v Praze, Brně a Ostravě spojuje výhody globálního know-how i místních znalostí. Na českém trhu patří společnost k leadrům v oblasti business a IT služeb. Více na www.ness.cz