Ženy jsou aktivnějšími uživateli mobilních služeb než muži

Ženy utrácejí více za mobilní služby než muži a jejich hovory jsou také v průměru delší. Něžné pohlaví v průměru také odešle více textových zpráv než jejich protějšky. Na internetu je pak lákají převážně sociální sítě. To vše ukázal průzkum MOBILU OD ČEZ uskutečněný ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK. (TZ)

Ženy utratí více

Podle výsledků průzkumu utratí 81 % dotázaných lidí za mobilní služby do 500 Kč měsíčně. O něco více za mobilní služby utrácejí ženy, více než pětina z nich uvádí útratu v rozmezí 500 – 1000 korun měsíčně. Naopak mezi muži je vyšší podíl těch, kteří utrácejí méně než 250 korun měsíčně.

Průměrný telefonní hovor trvá zhruba u ¾ respondentů maximálně pět minut. O něco stručnější jsou při svých hovorech muži, 6 z 10 volá průměrně do dvou minut. Telefonní hovory žen jsou o něco delší, třetina z nich volá v průměru déle než 5 minut (u mužů je to zhruba 14%). Ženy také v průměru odešlou o 2 SMS denně více než muži, nejvíce aktivními pisatelkami jsou pak dívky ve skupině 18 až 25 let.

A komu nejčastěji voláme? Ženy volají dětem s vyšší frekvencí než muži. Muži naopak častěji volají svým partnerkám než obráceně.

Ženy lákají sociální sítě

Datové služby jsou již běžnou součástí nabídky mobilních služeb a internet v mobilu pravidelně využívá 34 % dotázaných. U věkové skupiny do 35 let je to pak zhruba polovina. Z výsledků vyplývá, že ženy častěji navštěvují sociální sítě. Jejich protějšky zase častěji než ženy hledají aktuální zprávy a praktické informace, více využívají banku v mobilu nebo řeší pracovní záležitosti.
MOBIL OD ČEZ vstoupil na trh v polovině října roku 2013. Dnes je s více než 85 tisíci zákazníky největším virtuálním operátorem s paušálními službami vůbec. MOBIL OD ČEZ je zcela bez závazků. S ním si může každý vybrat balíčky podle svých potřeb a jednoduše je měnit třeba uprostřed měsíce. Zákazníci, kteří odebírají od ČEZ také elektřinu nebo plyn, si navíc posílají v rámci sítě SMS zdarma. Zařídit si MOBIL OD ČEZ je snadné, stačí nás kontaktovat na Zákaznické lince 840 840 840, navštívit nás v Zákaznických centrech a na dalších obchodních místech, nebo přímo na www.cez.cz/mobil.