Mobilní internet dnes zajímá každého uživatele smartphonu

V dubnu 2015 proběhla druhá vlna výzkumu agentury Ipsos na vzorku 1004 respondentů, který zkoumal téma mobilního internetu. Hlavním cílem bylo zjistit, kdo z telefonních operátorů v České republice má nejlepší pokrytí mobilním internetem, kdo je vnímán jako celkově nejlepší poskytovatel mobilního internetu a jak velká část populace využívá v současné chvíli mobilní internet. (TZ)

„V souvislosti s nárůstem využívání mobilních aplikací, rozšíření smartphonů a tabletů v populaci a nekonečného boje o zákazníka jsme usoudili, že informace o spokojenosti s mobilním internetem patří mezi základní a vyhledávaná data jak uživateli, tak telekomunikačními společnostmi. V rámci  výzkumu sledujeme vnímání služeb v oblasti mobilního internetu. Tato studie probíhá v půlročních vlnách a umožňuje zákazníkům vybrat nejlepšího operátora v oblasti pokrytí a celkového hodnocení mobilního internetu“ říká Arnošt Janeček, Account Director Ipsos Observer & MediaCT.

Jako jednička na trhu vychází stabilně v posledních 6 měsících mezi poskytovateli společnost O2. Téměř jedna třetina populace označila tuto společnost jako nejlepšího poskytovatele mobilního internetu. Čtvrtina dotázaných považuje za nejlepšího poskytovatele T-Mobile a 17% Vodafone. Téměř čtvrtina (24%) respondentů žádného operátora neoznačila. Většina ze skupiny dotazovaných, která neví, se však pocitově přiklání k O2.

Jako operátora, který má nejlepší pokrytí mobilním internetem v České republice, označilo 39 % populace společnost O2. Dále 25 % účastníků výzkumu označilo T-Mobile a pak následoval Vodafone se 20 % spokojených respondentů. Pouze 14% nedokáže rozlišovat úroveň pokrytí mobilním internetem.

Rovněž z hlediska rychlosti mobilního internetu nejvíce u populace boduje O2. Více než třetina dotázaných si myslí, že nejrychlejší mobilní internet poskytuje O2. Následuje T-Mobile s 25 % a Vodafone s 19 %. 18% dotázaných se neumí rozhodnout, kdo je poskytovatelem nejrychlejšího mobilního internetu.

Výzkum ukázal, že vnímání veřejnosti je jednoznačně nakloněno společnosti O2. Ta drží prvenství ve všech třech zkoumaných oblastech. „Výzkum potvrdil, že mobilní internet využívá nejvíce mladá generace do 24 let, není překvapením, že generace 55-65 let využívá mobilní internet nejméně“ doplňuje Arnošt Janeček.

Mobilní internet dnes využívá 65% dospělé internetové populace.

Informace o projektu Mobilní internet – duben 2015
Výzkum byl realizován agenturou Ipsos on-line metodou v průběhu dubna 2015 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání).
Velikost základního souboru byla 1004 respondentů.

Projekt byl poprvé realizován v říjnu 2014 a umožňuje časové porovnání. V r. 2015 proběhne další série výzkumu opět na podzim v měsíci říjnu.

Informace o Ipsos

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos ERM, Ipsos Observer a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Více na www.ipsos.cz