Spuštění flow based market couplingu v regionu CWE

Unicorn Systems s radostí oznamuje spuštění flow based market couplingu v regionu CWE (Central-West Europe), který zahrnuje Německo, Francii a země Beneluxu. Počínaje 20. květnem 2015 byl zahájen plný produkční režim. (TZ)

Flow based metoda představuje nový revoluční přístup zohledňující skutečné toky energie v elektrických přenosových sous tavách – jednotlivé obchodní transakce jsou převedeny do fyzických toků, které jsou následně ověřeny oproti technickým limitům. Jako nástupce dříve používané ATC metody přináší lepší a bezpečnější využití přenosových soustav.

Několik let průběžného ověřování flow based metody a souběžný provoz s existující ATC metodou prokázaly významné přínosy pro všechny účastníky trhu – spotřebitele, výrobce i provozovatele přenosových soustav (TSO).

Na projektu implementace Flow Based Market Couplingu se podílela řada organizací včetně šesti TSO – Amprion (Německo), Creos (Lucembursko), Elia (Belgie), RTE (Francie), Tennet (Německo a Holandsko) a Transnet BW (Německo), tři energetické burzy – APX, Belpex a EPEX SPOT, a centrální aukční kancelář – CASC.EU.

,,V Unicorn Systems, který je IT dodavatelem softwarového řešení centrální platformy skládající se z TSO Common a Private systému, jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomuto významnému kroku rozvoje propojených energetických trhů směřujícímu k budoucímu celoevropskému trhu s elektřinou. V naší odpovědnosti byla implementace všech procesů “pre-coupling” a “post-coupling” (tj. příprava podkladů pro obchodování burzami a zpracování výsledků obchodování) a jako technologický základ řešení byla použita naše Unicorn Open Platform (UOP),“ říká Jan Konrád, International Services Director Unicorn Systems .

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při naší práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách www.unicornsystems.eu.

O CASC.EU

CASC.EU je ústřední aukční kancelář přeshraničních přenosových kapacit pro středozápadní Evropu, hranice Itálie, severní Švýcarsko a části Skandinávie. CASC.EU umožňuje nákup a prodej přenosových kapacit prostřednictvím jednotné aukční platformy a kontaktního bodu.

Další informace o společnosti naleznete na www.casc.eu.