Moderní IT řešení pro kontaktní centra

V Praze dne 22. 6. 2015 – Bezchybně fungující kontaktní centrum je dnes nezbytným předpokladem pro udržení stávajících a zisk nových zákazníků. Takovou službu ovšem není možné kvalitně poskytovat bez adekvátních softwarových nástrojů. (TZ)

Společnost WEBCOM poskytuje specializované řešení Microsoft Dynamics CRM pro call centra, které umožňuje komunikovat se zákazníky rozmanitými kanály. Od již zmíněných kontaktních center, přes webové stránky až po sociální sítě. Zákaznický servis tak zajistí účinnější řízení služeb s využitím servisních smluv, servisních případů a dalších podkladů. Benefitem Microsoft Dynamics CRM je, že se jedná o plně otevřenou platformu, která umožňuje realizovat velmi specifické požadavky s minimálními náklady na vývoj a správu.

Podrobná znalost klientů a jejich specifických požadavků je rozhodující pro úspěšné podnikání. Efektivní řízení těchto vztahů a následná nabídka poptávaných služeb na míru je pak přímou cestou k loajálnímu zákazníkovi a v konečném důsledku i k ziskovosti. Díky call centrům mají klienti možnost získat relevantní informace o produktech a službách dané společnosti přímo od vyškolených operátorů. Firma naopak touto formou komunikace získává další nástroj k přesvědčení zákazníka ke koupi produktu či služby, řešení případných stížností, oprav a nabízí se jí tak v průběhu času sledovat měnící se potřeby klientů.

Propojením kontaktního centra a CRM systému je možné realizovat značné úspory nákladů. V okamžiku spojení s call centrem se na základě telefonního čísla souběžně inicializuje spuštění karty zákazníka v CRM systému a specialista kontaktního centra tak minimalizuje prodlevy mezi jednotlivými úkony. K zefektivnění obsluhy zákazníků dochází také díky předpřipraveným scénářům, ať už se jedná o pasivní či aktivní call centrum. Přehledný průvodce umožňuje jednotlivým operátorům projít přesně daným procesem z jednoho místa, a to i tehdy, pokud se data nachází v různých systémech.

„Každá společnost je jiná, má jiné procesy, strukturu, styl řízení a potřeby. Proto Microsoft Dynamics CRM obsahuje nepřeberné možnosti, jak celé řešení jednoduše přizpůsobit právě individuálním požadavkům. V současnosti ho využívá více než sto tisíc zákazníků po celém světě,“ shrnuje benefity řešení Pavel Vaněk, obchodní a marketingový ředitel společnosti WEBCOM.

O společnosti:

WEBCOM a. s. poskytuje softwarová řešení v oblasti CRM a ERP na platformě Microsoft Dynamics. Specializuje se zejména na řešení pro oblasti automotive, developmentu, retailu, strojírenství, utilit
a zdravotnictví. Mezi více než 200 firemními zákazníky najdeme taková jména jako invelt, Mountfield, ORCO Group, Ptáček Velkoobchod nebo Spolchemie. V České republice je jedním
z nejvýznamnějších partnerů společnosti Microsoft v oblasti podnikových informačních systémů. Tuto pozici stvrzuje i členství v elitní světové skupině s oceněním Inner Circle a President´s Club.

WEBCOM a. s. má vlastní partnerskou síť Webcom Dynamics Network pro prodej a implementaci podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics v České republice a na Slovensku. Disponuje nově také vlastním školicím střediskem Webcom Education Point, ve kterém nabízí kurzy a vzdělávací programy zaměřené na technologie Microsoft. Kapacita centra umožňuje ročně proškolit až 9500 osob.

Informace pro investory:

Ivo Kristen a Michal Zahradníček jsou zakladatelé několika vysoce inovativních společností v oborech informačních technologií, biomedicíny a energetiky. V roce 1993 vzniká společnost Levi International, která byla po fúzi se slovenskou BGS s ročním obratem cca 13 miliard Kč největším česko-slovenským broadline distributorem HW a SW. Svoji pozici na globálním trhu ICT později posilují o společnosti WEBCOM a MIKENOPA, které patří k lídrům v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Po prodeji společnosti BGS Levi strategickému investorovi v roce 2007 zakládají firmu Primecell Therapeutics a jejím prostřednictvím masivně investují do výzkumu v oblastech biomedicíny a regenerativní medicíny. Národní centrum tkání a buněk v Brně, které je společným dílem Primecell Therapeutics a České republiky, již dokončilo několik významných projektů využití lidských buněk při léčbě řady onemocnění. Další biotechnologické vývojové centrum 4MEDi dokončili v roce 2014 v Ostravě.

V letech 2006 až 2009 investují do obnovitelných zdrojů energie a vznikají společnosti Energy 21 a Solar Global. V zájmu dalšího posílení investic do inovací a vysoce progresivních technologií prodávají své podíly v energetických firmách a nadále se tak významně soustředí především na oblast biomedicíny a ICT.

Společnosti v jejich portfoliu působí v současnosti v sedmnácti zemích světa (EU, Singapur, Bali, Rusko, USA, Izrael). Michal Zahradníček byl v roce 2004 vyhlášen manažerem roku v kategorii Střední firma a byl zařazen mezi 10 nejúspěšnějších manažerů České republiky. Za filantropii získal v roce 2014 z rukou ministra kultury Ocenění za zásluhy o podporu a rozvoj českého kulturního dědictví. Dlouhodobě také podporuje Český paralympijský team. Je členem Česko-Izraelské obchodní komory a čestným členem Česko-Čínské smíšené obchodní komory.

Další informace o zmíněných společnostech naleznete na internetových stránkách:
www.webcom.cz, www.mikenopa.com, www.primecell.cz, www.natic.czwww.4medi.cz.