ABB urychluje transformaci – Druhá fáze strategie Next Level

Společnost ABB Group dnes zahájila druhou fázi své strategie Next Level změnou na úrovni divizí, jejímž cílem je podpora organického růstu lepším a soustředěnějším poskytováním vyšší hodnoty zákazníkům díky kombinované nabídce v oboru energetiky a automatizace. Společnost plánuje ušetřit 1 miliardu USD nákladů na technicko-hospodářské pracovníky, uvolnit až 2 miliardy peněžní hotovosti a aktivněji provádět akvizice, které přinášejí hodnotu. (TZ)

„Urychlujeme nyní transformaci a přecházíme do fáze 2 naší strategie Next Level,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel společnosti ABB Group. „Kroky, které dnes oznamujeme, cíleněji přinesou zákazníkům vyšší hodnotu díky naší jedinečné nabídce v oboru energetiky a automatizace. Naše společnost zároveň bude štíhlejší, rychlejší a pružnější. Tím přesuneme naše těžiště směrem k vyššímu růstu, vyšší konkurenceschopnosti a nižšímu riziku. Těmito kroky reagujeme na rychle se měnící podmínky na trhu a prostřednictvím nich se vyrovnáváme s vyšší mírou nejistoty ve světě.“

„Ve fázi 1 strategie Next Level jsme vrátili společnost ABB k růstu přijatých zakázek a tržeb a růstu zisku na akcii1,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Provedli jsme obrat v divizi Systémy pro energetiku, zjednodušili organizaci a vybudovali rámec pro prosazování nové kultury produktivity. S tímto základem jsme připraveni na fázi 2.“

S účinností od 1. ledna 2016 bude společnost ABB Group fungovat s racionalizovanou strukturou čtyř divizí. Nová divize Power Grids se zaměří na měnící se potřeby zákazníků v oblasti energetiky. Kompletní nabídka ABB v oblasti energetiky a automatizace pro přenos a rozvod energie se bude dodávat z jednoho zdroje – „power & automation for the grid“. Špičkovou nabídku ABB pro průmysl a dopravu a infrastrukturu – „power & automation for the site“ – budou zajišťovat tři divize. V nové divizi Electrification Products se spojí hlavní činnosti ABB v oblasti nízkého a vysokého napětí. Ve snaze reagovat na potřeby zákazníků a zajistit efektivitu provozu budou následně upraveny také divize Automatizace výroby a pohony a Procesní automatizace.  Výsledkem všech těchto změn bude nová divizní struktura ABB se čtyřmi divizemi místo pěti.

„Naše nová divize Power Grids bude světovou jedničkou v dodávkách řešení pro energetiku a automatizaci pro zákazníky působící v oboru rozvodných sítí a v budoucnu bude dodávat naše produkty a služby podnikům v oblasti přenosu a rozvodu elektrické energie jako jediná podniková jednotka,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Zahájili jsme strategickou revizi portfolia divize Power Grid, abychom našli nejlepší způsob, jak podpořit její dlouhodobý úspěch a vytvářeli hodnotu pro naše zákazníky a akcionáře“.

„Nová divize Electrification Products poskytne zákazníkům jednu z nejširších nabídek v oblasti nízkého a vysokého napětí, což podpoří tvorbu hodnoty z naší rostoucí sítě partnerů po celém světě,“ dodal Ulrich Spiesshofer.

ABB urychlí realizaci dříve oznámených 1000denních programů na zvýšení produktivity technicko-hospodářských pracovníků a řízení provozního kapitálu. Společnost očekává, že do konce roku dosáhne strukturálních úspor nákladů ve výši přibližně 1 miliardy dolarů, a to navíc k probíhajícímu programu zaměřenému na každoroční snižování nákladů o částku odpovídající 3–5 procentům nákladů na prodané výrobky a zboží. Očekává se, že lepší řízení provozního kapitálu uvolní do konce roku nejméně 2 miliardy USD peněžní hotovosti na kapitálové investice s vysokou návratností, výzkum a vývoj, promyšlené akvizice a výnosy pro akcionáře.

Společnost pokračuje ve stávajícím dvouletém programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 4 miliard USD.

Peter Voser, předseda představenstva společnosti ABB Group, uvedl: „Představenstvo je spokojené s pokrokem společnosti ABB zaměřeným na provozní výkon, snížení komplexity a kulturu produktivity v rámci strategie Next Level. Ve fázi 2 se zaměříme na strategickou transformaci naší činnosti, která povede k výrazným finančním výsledkům a zvýšení hodnoty pro akcionáře.

Fáze 2 strategie Next Level

Realizace fáze 2 strategie ABB Next Level pokračuje zacílením na tři oblasti: ziskový růst, soustavné zvyšování produktivity a obchodně zaměřenou spolupráci.

Ziskový růst

Organický růst zůstává klíčovou oblastí, na kterou se zaměřuje úsilí společnosti ABB o urychlení udržitelné tvorby hodnoty, a to prostřednictvím penetrace, inovace a expanze (PIE). Společnost má dobré postavení na atraktivních zákaznických trzích – v oblasti energetiky, průmyslu a dopravy a infrastruktury – kde svým spojeným portfoliem v oblasti energetiky a automatizace může přinášet vyšší hodnotu pro zákazníky. Trh pro výrobky a služby nabízené společnosti ABB v těchto segmentech má hodnotu více než 600 miliard USD ročně a v letech 2015 až 2020 by podle současných očekávání měl růst o 2,5–4,5 procenta ročně. Vývoj ovlivní hlavně mírnější růst na rozvíjejících se trzích a pomalejší rozvoj sektoru těžby a zpracování ropy a zemního plynu.

Technologické inovace zůstávají základem konkurenčního postavení ABB a hlavním motorem ziskového organického růstu. Cílem společnosti je pokračovat ve výrazných investicích do výzkumu a vývoje v hodnotě 1,5 miliard USD ročně nebo téměř 4 procenta z tržeb.

Mezi oblasti, na které se ABB zaměřuje, patří ekologická řešení pro vysoce efektivní přenos elektrické energie, například rozváděče využívající izolační plyn s výrazně nižším podílem skleníkových plynů. Další klíčovou oblastí je internet věcí, služeb a lidí, který umožňuje zvyšování produktivity a kvality pomocí webových automatizačních a řídicích řešení.

ABB je rovněž průkopníkem zcela nových technologií v oblastech jako je spojení umělé inteligence a 3D tisku s robotickými řešeními. Zde navazuje partnerství s inovativními partnery a poskytuje počáteční kapitál prostřednictvím ABB Technology Ventures.

Jako doplněk probíhající podpory organického růstu ABB posílí své zaměření na akvizice, které povedou k tvorbě hodnoty a podpoří posun těžiště zaměření ABB, a na partnerské spolupráce. Cílem je urychlení růstu v atraktivních segmentech.

Změna divizního uspořádání umožní společnosti ABB efektivně využívat růstové příležitosti lepším přizpůsobením podnikové struktury konkrétní dynamice trhu.

Divize Power Grids se bude koncentrovat na energetické a automatizační výzvy nacházející se v oblasti energetiky. Týká se to například integrace obnovitelných energií, rostoucí složitosti sítě, automatizace sítí a rozvoje inteligentních sítí a mikrosítí.

Dodávky širokého portfolia pro přenos a rozvod elektrické energie z jediného integrovaného zdroje podpoří snahu společnosti ABB o organický růst poskytováním lepších služeb zákazníkům za současné vyšší efektivity nákladů a zvyšování produktivity za účelem zajištění cílových provozních marží EBITA.

Nová divize bude jedničkou v dodávkách energetických a automatizačních řešení zákazníkům v oboru energetických sítí a zastřešuje činnosti ABB v oblasti AC, DC a automatizace rozvodných sítí. Zahrnuje také výrobu transformátorů a výrobků pro velmi vysoké napětí. Divize Power Grids v roce 2014 účetně utržila přibližně 12,6 miliard USD, provozní zisk EBITA činil přibližně 600 milionů USD a provozní zisková marže EBITA dosáhla 4,7 procenta. Divize zaměstnává kolem 39 000 lidí.

Do divize Electrification Products budou patřit výrobky pro vysoké napětí a také vypínače a přepínače, výrobky pro řízení, výrobky pro stavby, systémy pro nízké napětí a aktivity společnosti Thomas & Betts. Tato kombinace otevírá nové růstové příležitosti tím, že nejkompletnější oborové portfolio výrobků, řešení a služeb pro nízké a vysoké napětí přinese širší zákaznické základně prostřednictvím více společných prodejních kanálů. Divize Electrification Products v roce 2014 účetně vytvořila tržby ve výši přibližně 10,6 miliard USD, provozní zisk EBITA ve výši přibližně 1,7 miliard USD a provozní marži EBITA 16,3 procenta. Divize má kolem 42 000 zaměstnanců.

Veškeré systémy řízení ABB se začlení do divize Procesní automatizace a budou dodávány na koncové trhy společnosti přes rozhraní cílená přímo na koncové zákazníky. To se týká jak přesunu DCS (distribuovaných řídicích systémů) pro výrobu elektrické energie z divize Systémy pro energetiku, tak PLC (programovatelných logických automatů) z divize Automatizace výroby a pohony.

Soustavné zvyšování produktivity

Ve 2. fázi strategie Next Level se zaměříme na zlepšení našeho provozního výkonu tak, abychom se v tomto ohledu vyrovnali nejlepším srovnatelným společnostem na trhu. Cílem bude pomocí dalšího prohlubování transformace vytvořit efektivní provozní model, v jehož rámci se bude posilovat skutečná kultura výkonnosti, naše procesy budou ještě více zaměřeny na potřeby zákazníků a systém odměňování bude těsněji navázán na výkon.

Tuto snahu podporují cílené 1000denní programy na zvýšení produktivity technicko-hospodářských pracovníků – sledující prorůstovou racionalizaci – a řízení provozního kapitálu s cílem zajistit peněžní hotovost pro růst.

Cílem programu na zvýšení produktivity technicko-hospodářských pracovníků ABB je, aby společnost byla efektivnější, rychlejší a více zaměřená na zákazníky. Mezi zlepšení v oblasti produktivity patří rychlé rozšíření regionálních sdílených služeb a racionalizace celosvětových činností a centrálních funkcí, kdy se podnikové jednotky přesouvají blíže ke klíčovým trhům. Cílem společnosti je do roku 2017 dosahovat úspory nákladů tempem 1 miliardy USD ročně, a k tomu pokračovat v probíhajícím programu snižování nákladů v roční výši odpovídající 3–5 procentům nákladů na prodané výrobky a zboží.

Náklady programu se odhadují přibližně na 1,2 miliardy USD, z čehož zhruba 850 milionů USD až 900 milionů USD tvoří restrukturalizační a související náklady a přibližně 350 milionů USD jsou náklady na realizaci programu. ABB očekává, že v roce 2015 (především ve čtvrtém čtvrtletí) zaúčtuje restrukturalizační a související náklady ve výši 300 až 600 milionů USD, v roce 2016 v přibližně 150 až 300 milionů USD a v roce 2017 50 až 250 milionů USD. Z nákladů na realizaci programu bude přibližně 75 milionů čerpáno v roce 2015, 200 milionů USD v roce 2016 a 75 milionů USD v roce 2017.

První prioritou 1000denního programu pro provozní kapitál bude zintenzivnit úsilí na zlepšení řízení zásob v celém hodnotovém řetězci, od návrhu výrobků, přes výrobu, až po logistiku. Budou rovněž přijata opatření na snížení nadměrných zásob rozpracované výroby ve velkých projektech. Snahou společnosti je zvýšit počet obrátek zásob v souladu se standardy v odvětví. Očekává se, že program do konce roku 2017 uvolní nejméně 2 miliardy USD z provozního kapitálu.

Obchodně zaměřená spolupráce

Účelem změny na úrovní divizí je posílit zaměření na zákazníka a zvýšit pružnost, aby ABB splnilo své cíle stanovené pro léta 2015 až 2020.

Na podporu transformace dochází s účinností od 1. ledna 2016 ve výkonném výboru k těmto změnám:

Claudio Facchin, v současnosti prezident divize Systémy pro energetiku, povede novou divizi Power Grids.

Tarak Mehta, stávající prezident divize Výrobky pro nízké napětí, bude řídit divizi Electrification Products.

Bernhard Jucker, v současnosti prezident divize Výrobky pro energetiku, převezme nové úkoly a odpovědnost jako prezident evropského regionu a předseda nově vytvořeného týmu pro transformaci divizí.

Veli-Matti Reinikkala, v současnosti prezident evropského regionu, po 22 letech u ABB odchází do důchodu.

Cílená alokace kapitálu

Společnost ABB zachovává priority pro alokaci kapitálu, zaměřené na 1) financování organického růstu, výzkumu a vývoje a kapitálových výdajů s atraktivními peněžními výnosy z investovaného kapitálu (CROI), 2) vyplácení stále rostoucí udržitelné dividendy, 3) investice do akvizicí zaměřených na tvorbu hodnoty a 4) vracení další peněžní hotovosti akcionářům.

„Máme silnou finanční základnu na realizaci strategie Next Level, s jasnými prioritami pro alokaci kapitálu a naším pokračujícím ukázněným přístupem,“ uvedl finanční ředitel Eric Elzvik. „Náš program kapitálových výdajů slouží k financování investic s vysokou návratností, které podporují přesun těžiště, zvyšují produktivitu a podporují naše 1000denní programy. Plánujeme udržet investice do výzkumu a vývoje na hodnotě blížící se 4 procentům z tržeb, abychom si zajistili vedoucí pozici v inovacích a nadále posilovali naše tržní postavení.“

„Vzhledem k dobrému pokroku, kterého jsme dosáhli v obratu divize Systémy pro energetiku, a vzhledem k tomu, že integrace dřívějších akvizic probíhá dobře, jsme připraveni alokovat další kapitál na fúze a akvizice pro tvorbu hodnoty, a budeme pokračovat ve vracení peněžní hotovosti akcionářům prostřednictvím dividend a programu zpětného odkupu akcií.“

Od uplynulého Capital Markets Day v roce 2014 společnost ABB Group vrátila akcionářům 3,5 miliard USD, včetně 1,7 miliard USD v daňově efektivním rozdělení rezerv kapitálových příspěvků a nominální hodnoty akcií. Společnost ABB Group pokračuje v dříve vyhlášeném dvouletém plánu na zpětný odkup akcií v hodnotě 4 miliard USD. Ke konci srpna společnost odkoupila přibližně 78 milionů akcií v celkové hodnotě asi 1,8 miliard USD.

Aktualizované finanční cíle pro léta 2015 až 2020

Společnost uvádí svůj cíl růstu tržeb v letech 2015 až 2020 do souladu s nižšími makroekonomickými očekáváními a zároveň si zachovává své ambice v souladu s trhem. Cíl průměrného ročního tempa růstu tržeb v období 2015 až 2020 je nyní 3–6 procent3 (dříve 4–7 procent). Mezi faktory, které si vynutily tuto změnu, patří očekávané přetrvávání nízkých cen ropy, známky zpomalování růstu průmyslové výroby a prognóza růstu rozvíjejících se trhů nižší než na úrovních očekávaných v roce 2014.

 

Společnost potvrdila všechny své ostatní cíle ziskovosti, růstu provozního zisku na akcii (EPS) CAGR, konverze volných peněžních toků a návratnosti z investovaného kapitálu:

 

ABB Next Level – cíle pro léta 2015–20202
Růst tržeb3 3–6%
Provozní zisk EBITA %4 11–16%
Růst provozního zisku EPS CAGR5 10–15%
Volný peněžní tok (FCF) ve vztahu k čistému zisku >90%
CROI % Kolem patnácti %

 

Se zohledněním nové divizní struktury jsou cílová pásma provozní ziskové marže divize pro období 2015–2020 stanovena takto:

 

Stávající pásma provozní ziskové marže EBITA
Automatizace výroby a pohony 14–19 %
Výrobky pro nízké napětí 15–19 %
Procesní automatizace 11–15%
Výrobky pro energetiku 12–16 %
Systémy pro energetiku 7–11 %
ABB 11–16 %

 

Pásma provozní ziskové marže EBITA (k 1. lednu 2016)
Electrification Products 15–19%
Automatizace výroby a pohony 14–19%
Procesní automatizace 11–15%
Power Grids 8–12%1
ABB 11–16%

1 Cílová marže pro energetické sítě platí od 1. ledna 2016, po dokončení programu „skokové změny“.

Výhled

Vedení společnosti potvrzuje výhled vypracovaný na konci druhého čtvrtletí.

 

Kalendář investora 2015
Výsledky za 3. čtvrtletí 2015 21. října 2015
Výsledky za 4. čtvrtletí 2015 3. února 2016

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 140 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 400 lidí.

Londýn/Curych, 9. září 2015

Ulrich Spiesshofer, generální ředitel

Poznámky pod čarou

1 Růst tržeb je na srovnatelném základě. Růst provozní EPS za předpokladu konstantních směnných kurzů.

2 Definici najdete v „Supplemental Financial Information“ pod „Capital Markets Day 2015“ – „More information“ na naší webové stránce na www.abb.com/investorrelations.

3 Průběrný roční růst tržeb na srovnatelném základě, základem je rok 2014.

4 Cíl za celý rok.

5 CAGR = Compound Annual Growth Rate (kumulativní roční míra růstu). Základem je rok 2014 a cíl předpokládá konstantní směnné kurzy.

Důležitá poznámka k údajům o budoucím stavu

Tato tisková zpráva obsahuje údaje a tvrzení, které se týkají budoucího stavu, a také jiná tvrzení obsahující prognózy o našem podnikání. Patří sem i „Aktualizované finanční cíle pro období 2015–2020“ a oddíl Prognóza v této zprávě. Tato tvrzení se zakládají na současných očekáváních, odhadech a projekcích faktorů, které mohou ovlivnit naše budoucí výsledky, mezi něž patří globální ekonomická situace, hospodářské podmínky regionů a odvětví, která tvoří významné trhy pro ABB. Tato očekávání, odhady a projekce lze obecně rozpoznat podle slov „očekávat“, „domnívat se“, „odhady“, „cílem je“, „zamýšlet“, „plánovat“, „je pravděpodobné“ nebo podle podobných výrazů. Existuje však mnoho rizik a nejistot, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu a které mohou způsobit, že skutečné výsledky se podstatně liší od údajů a tvrzení týkajících se budoucnosti v této zprávě a které mohou ovlivnit naši schopnost splnit všechny nebo některé stanovené cíle. Mezi významné faktory, které mohou takové rozdíly způsobit, patří mimo jiné obchodní rizika spojená s celosvětově proměnlivým hospodářským prostředím a politickou situací, náklady spojené s dodržováním předpisů, dostupností a cenami surovin, přijetí nových výrobků a služeb na trhu, změnami právních předpisů a měnových kurzů a podobnými jinými faktory, které ABB průběžně sděluje v podáních pro Komisi pro cenné papíry Spojených států, a také ve svých výročních zprávách na formuláři 20-F. Ačkoli se ABB domnívá, že její očekávání, která se objevují v podobných tvrzeních týkajících se budoucnosti, se zakládají na přiměřených předpokladech, nemůže zaručit, že tato očekávání se splní.