SPIR: nepovolené hazardní hry na webových stránkách vyřeší blokace plateb

Praha, 7. října 2015 – Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) odmítá tvrzení ministerstva financí, podle nějž je blokace přístupu k internetovým stránkám nezbytným nástrojem pro regulaci hazardu. SPIR upozorňuje, že nový návrh hazardního zákona počítá s blokací plateb, která představuje stejně efektivní, ale méně zneužitelný způsob regulace než blokování přístupu ke stránkám. (TZ)

Sdružení pro internetový rozvoj navrhuje, aby § 82 a s ním spojené části ustanovení článku v § 84 byly z návrhu zákona o hazardních hrách vypuštěny. Jedná se o ustanovení, která umožňují blokaci přístupu k určitým internetovým stránkám. To SPIR považuje za mimořádně silný zásah do práva vyhledávat informace. Jestliže pro účely hazardu nejsou z pohledu státu stávající nástroje dostatečné, SPIR doporučuje využít blokaci plateb, se kterou návrh zákona počítá.

Právo svobodně vyhledávat informace je ukotveno v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Podle judikatury Ústavního soudu může být takový zásah v souladu s ústavou pouze tehdy, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak a jde-li o nejmenší možné omezení základního práva, které ještě k dosažení cíle postačuje. V obou těchto rovinách podle SPIR § 82 a s ním spojené části ustanovení článku v § 84 navrhovaného zákona selhávají. Účinnou prevencí proti hraní nepovolených hazardních her je totiž samotná blokace plateb, kterou zákon přímo uvádí (§ 83): pokud si hráči vůbec nebudou moci vsadit nebo si nebudou jistí, zda jim případná výhra bude moci být vyplacena, cíle zákona bude dosaženo i bez blokace internetu.

Pokud by se v některém případě blokace internetu ukázala jako skutečně nezbytná, právní úprava by musela být mnohem určitější než současný návrh a poskytovat dostatečné garance proti svému zneužívání. Stávající návrh například neřeší, co všechno má být blokováno, zda celý web či dokonce doména, nebo jen vybrané stránky, jakým způsobem má být blokování provedeno a neobsahuje povinnost, aby poskytovatelé připojení v případě zrušení rozhodnutí ministerstva financí přístup k zablokovaným stránkám opět obnovili.

SPIR vyjadřuje své znepokojení nad tím, že pravomoc blokovat nevhodný obsah je zcela nesystémově svěřena jednomu konkrétnímu ministerstvu. Vytváří se tím nebezpečný precedens pro ostatní orgány státní správy, aby rovněž usilovaly o pravomoc blokovat přístup k internetovým stránkám ve sféře své působnosti.