O2 opět zvýšilo svůj zisk, který plánuje vyplatit svým akcionářům

Operátor O2 dnes oznámil své provozní a finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2015. Konsolidovaná data obsahují výsledky dceřiných společností včetně O2 Slovakia. Výsledky za celé období jsou naopak očištěny o hospodaření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN). Současně společnost představila i další ekonomickou prognózu a záměry pro následující období. (TZ)

„Jsem rád, že se loajalita našich zákazníků udržela na historicky nejvyšší úrovni a výše jejich průměrné útraty se stabilizovala, přestože cena mobilního volání na trhu klesla o čtvrtinu. To potvrzuje, že naši zákazníci naší nabídce věří, vidí v ní hodnotu a objednávají si další služby,“ říká předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Tomáš Budník. „Zjednodušení způsobu, jakým řídíme společnost, nám pomohlo snížit provozní náklady o 22 %. Celkově se nám podařilo jak stabilizovat naše výnosy, tak navýšit čistý zisk. Naším záměrem je ho vyplatit akcionářům v plné výši v podobě dividendy,“ dodává.

„Kromě výplaty dividendy se vracíme k myšlence odkupu vlastních akcií,“ doplňuje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a pokračuje: „Odkup plánujeme znovu zahájit v lednu 2016. V příštích pěti letech chceme akcie nakoupit až do výše 10 % celkového počtu kmenových akcií nebo až do objemu 8 mld. Kč.“ Tomáš Kouřil rovněž přidává komentář ke kapitálové struktuře a cílovému zadlužení: „O2 využije příznivých podmínek na trhu pro refinancování svého stávajícího dluhu a jeho potenciálnímu navýšení až na úroveň 1,5 násobku čistého dluhu vůči provoznímu zisku EBITDA.“

Přehled provozních výsledků

Celkovékonsolidované provozní výnosy O2 za prvních devět měsíců se meziročně stabilizovaly na úrovni 27,706 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy EBITDA meziročně vzrostl o 29,4 % na 7,517 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl výše 3,727 mld. Kč a vykázal tak růst o 49 %. I nadále zůstávají klíčovou oblastí růstu mobilní data, O2 TV a O2 Slovakia.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl ke konci září 2015 výše 4 910 tisíc. Smluvní službyvyužívá 3 248 tisíc zákazníků, což představuje dvě třetiny všech mobilních zákazníků. V oblastipředplacených služeb došlo k meziročnímu poklesu o 6,2 % na 1 662 tisíc zákazníků. Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) činil v prvních devíti měsících 287 Kč, ve třetím čtvrtletí ale stoupl na 293 Kč. Za nárůstem stojí rostoucí kvalita zákaznické báze.

Meziročně vzrostl také počet telefonů, které jsou zařazeny do kategorie chytrých zařízení. Jejich podíl v síti O2 vzrostl ve třetím čtvrtletí na 46 %. V posledním čtvrtletí byl téměř každý prodaný chytrý telefon s podporou technologie LTE. Mobilnímu světu jednoznačně dominují operační systémy Android a iOS, přičemž jasný prim v O2 hraje s podílem 75 % právě Android.

Dlouhodobě se zvyšuje i poptávka po mobilním internetu. Ten používá
1,5 milionu zákazníků. Za prvních devět měsíců přitom datový provoz meziročně vzrostl
o 58 %.

Počet domácností, které využívají digitální televizi O2 TV nebo pevný internet nadále vykazuje pozitivní trend. Díky vlastnímu kanálu O2 Sport, unikátním funkcím a exkluzivnímu obsahu přesáhl počet zákazníků O2 TV výše 193 tisíc, meziročně o 8 % více. Aplikace O2 TV, která umožňuje sledovat televizní kanály také na přenosných zařízeních, eviduje téměř 450 tis. stažení.

Pevný internet od O2 využívalo k 30. září 796 tisíc zákazníků. Jejich podíl s technologií VDSL přitom vzrostl na více než 50 % a dosáhl 412 tisíc.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy za prvních devět měsíců roku 2015 klesly meziročně o 0,3 % na 27,706 mld. Kč. V segmentu pevných linek došlo k meziročnímu poklesu provozních výnosů o 6,8 % na 8,556 mld. Kč. Ve třetím čtvrtletí se tempo poklesu zpomalilo na -4,2 %. Hlavní růstovou oblastí zůstává O2 TV a ICT. Provozní výnosy v mobilním segmentu zaznamenaly v prvních třech čtvrtletích nárůst o 0,8 % na 14,344 mld. Kč.

Provozní zisk před odpisy EBITDA vzrostl meziročně o 29,7 % na 7,517 mld. Kč. EBITDA maržedosáhla solidní výše 27,1 %, meziročně o 6,3 procentního bodu více.

Pozitivní vývoj i nadále vykazují finanční výsledky na Slovensku, které zůstává jednou z hlavních růstových oblastí celé skupiny. Celkové výnosy společnosti O2 Slovakia dosáhly v uplynulých devíti měsících výše 179,4 mil. EUR, meziročně o 11,7 % více. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 24,5 % na 63,8 mil. EUR. Celkový počet zákazníků na Slovensku dosáhl 1,773 milionů a vykázal tak meziroční růst o 8,2 %.

Celoroční výhled finančních výsledků pro rok 2015, cílové zadlužení, dividendová politika, odkup vlastních akcií

V nedávné době realizovalo O2 první dobrovolnou strukturální separaci na světě. Výsledkem bylo oddělení veškeré fixní a mobilní infrastruktury do nově vytvořené společnosti CETIN. Po čtyřech měsících od rozdělení je vedení společnosti přesvědčeno, že se nový provozní model stabilizoval a je udržitelný a životaschopný také do budoucna.

Druhé čtvrtletí po rozdělení společnosti potvrdilo rostoucí ziskovost, když provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 25 % a čistý zisk o 40 %. Na základě výsledků za prvních devět měsíců roku 2015 a výhledu pro čtvrté čtvrtletí O2 očekává, že její celoroční konsolidovaný provozní zisk EBITDA dosáhne výše 9,9 až 10,2 mld. Kč a konsolidovaný čistý zisk výše 4,85 až 5,2 mld. Kč.To představuje očekávaný zisk na akcii ve výši 15,5 až 16,8 Kč.

V rámci dividendové politiky zamýšlí představenstvo O2 navrhovat výplatu 90 % až 110 % čistého zisku. S ohledem na celoroční výhled čistého zisku i novou dividendovou politiku, nabízejí akcie O2 v současné době dividendový výnos ve výši zhruba 7 %, což je výrazně více než medián dividendového výnosu v zemích střední a východní Evropy a Turecka pro rok 2015.

O2 zároveň plánuje zadlužení společnosti na úrovni poměru čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA až do výše 1,5 násobku, což je stále pod úrovní obvyklou v telekomunikačním odvětví. Současné zadlužení společnosti O2 se pohybuje kolem 0,3 násobku čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA, což vede k neoptimální kapitálové struktuře.

Nad rámec výplaty řádné dividendy a jako alternativu k ní chce O2 od ledna 2016 pokračovat v odkupu vlastních akcií společnosti. Společnost by mohla nabývat vlastní akcie až do objemu 8 mld. Kč nebo do výše 10 % celkového počtu kmenových akcií. O2 realizovala program odkupu akcií již v letech 2012 a 2013.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014

(pro forma)

Meziroční změna
Provozní výnosy 27 706 mil. Kč 27 788 mil. Kč – 0,3 %
Celkové provozní náklady
– z toho provozní náklady
20 334 mil. Kč

6 032 mil. Kč

21 876 mil. Kč

7 764 mil. Kč

– 7,1 %

-22,3 %

EBITDA 7 517 mil. Kč 5 798 mil. Kč + 29,7 %
EBITDA marže 27,1 % 20,9 % + 6,3 p.b.

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Meziroční změna
Tarifní zákazníci 3 248 tis. 3 280 tis. -1,0 %
Zákazníci s předplacenou kartou 1 662 tis. 1 772 tis. -6,2 %
Celkem 4 910 tis. 5 052 tis. -2,8 %
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 287 Kč 286 Kč + 0,1 %
Chytré telefony Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 45,7 % 39,6 % + 6,1 p.b.

 

O společnosti O2 Czech Republic

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako první v ČR a střední Evropě získala certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku.