C-all – systém, který sleduje a umožňuje vyhodnocovat telefonické konverze, přichází na český trh

Nový nástroj C-all společnosti C-all solutions umožňuje zefektivnění marketingové komunikace firem prostřednictvím analýzy a následné optimalizace jejich telefonických konverzí. Kromě sledování úspěšnosti telefonických hovorů vyvolaných online kampaněmi je možné sledovat a následně vyhodnocovat i konverze z offline kampaní (billboardy, TV, rádio, tisk a další). Systém se navíc dokáže přímo napojit na AdWords, Google Analytics, Sklik, či jakýkoli systém, který zákazník využívá nebo plánuje využívat. (TZ)

V současnosti je více jak 40 % konverzí realizováno offline. V některých oblastech (například oblast nemovitostí) jsou v celkovém počtu poptávek zastoupeny ty telefonické i z více než 90 %. Investice do reklamy v České republice se v roce 2015 odhadují na cca 80 miliard korun. Aby byla investice efektivní, je třeba ji vyhodnocovat a následně optimalizovat. K tomu slouží systém C-all, nový projekt společnosti C-all solutions.

V praxi systém funguje tak, že přidělí každé návštěvě (či offline kanálu) unikátní telefonní číslo. Při zavolání na toto číslo se hovor zapíše jako konverze do Google Analytics, případně AdWords nebo Sklik. Telefonická konverze je zapsána stejně jako klasická online konverze, lze tak vyhodnocovat efektivitu kampaní až na úroveň klíčového slova nebo inzerátu. V C-all si můžete nastavit možnost více samostatných fondů čísel, minimální délku rezervace čísla k jednomu návštěvníkovi anebo předčíslí podle kraje. “Systém neustále vyvíjíme a přizpůsobujeme požadavkům našich klientů tak, aby co nejlépe naplňoval své cíle. Už dnes je C-all připraven k napojení na různé CRM systémy,”  říká Jaroslav Vašut ze společnosti C-all solutions.

C-all je vhodný pro všechny, u nichž existuje vysoká míra telefonických konverzí. Mohou to být klienti specializující se na nemovitosti, půjčky, úvěry, pojištění, leasing, ubytování, restaurační byznys, přepravu či advokátní služby. Celkově jsou to ale především ti, kdo využívají online/ offline reklamu, investují do SEO, PPC, RTB, Facebooku, chtějí zefektivnit své investice a zvládnout oblast telekomunikace. C-all pomůže vyhodnocovat investice do reklamy, potřebujete k tomu pouze webové stránky, e-shop či jiný internetový projekt a přístup k nim nebo někoho, kdo přístupem disponuje.

Jak to celé funguje

V online reklamě si můžete vše představit jako sled událostí od zobrazení inzerátu (PPC či display) s následným proklikem na cílovou webovou stránku. Na té je zobrazeno unikátní telefonní číslo, které umožní sledovat nejenom to co doposud, tedy proklikovost inzerce či případnou následnou online konverzi, ale také offline konverzi. Tedy to, že zájemce o služby či produkt následně využil telefonický kontakt.

Veškeré informace C-all předává do Google Analytics (či jiného systému, který je používán) a je tak možné mít vyhodnocení v podobě, na kterou jsou klienti zvyklí.

V offline reklamě lze například vytisknout billboardy, kdy každý z nich bude obsahovat unikátní číslo a poté zjistit, které byly úspěšné v získávání zákazníků. Totéž je možné používat v radiu či televizi, kde lze vyhodnocovat například úspěšnost jednotlivých variant spotů.

Díky systému C-all je možné kromě vyhodnocení návratnosti také plánovat budoucí reklamní kampaně. C-all může výrazně přispět k efektivnímu vynaložení prostředků. Ty se umístí tam, kde bude mít oslovení potenciálních klientů největší úspěšnost. „Mnoho klientů dosud nemohlo své investice do reklamy efektivně vyhodnotit a následně optimalizovat. Díky systému C-all vytrhneme řadě klientů velký trn z paty,“ dodává Vašut.

O C-all

Systém C-all byl vyvinut společností C-all solutions s.r.o. v roce 2015.

Systém C-all funguje tak, že přidělí každé návštěvě unikátní telefonní číslo. Při zavolání na toto číslo se zapíše konverze do Google Analytics, případně AdWords nebo Sklik. Telefonická konverze je zapsána stejně jako klasická online konverze, lze tak vyhodnocovat efektivitu kampaní až na úroveň klíčového slova nebo inzerátu.

Kromě sledování telefonických hovorů z online kampaní je možné efektivně sledovat a následně vyhodnocovat i konverze z offline kampaní (billboardy, TV, rádio, tisk, apod.).

Systém C-all je vhodný pro klienty, u nichž existuje vysoká míra telefonických konverzí. Mezi ně patří například klienti specializující se na nemovitosti, půjčky, úvěry, pojištění, leasing, ubytování, přepravu či advokátní služby.