C-all – systém, který sleduje a umožňuje vyhodnocovat telefonické konverze, přichází na český trh

Nový nástroj C-all společnosti C-all solutions umožňuje zefektivnění marketingové komunikace firem prostřednictvím analýzy a následné optimalizace jejich telefonických konverzí. Kromě sledování úspěšnosti telefonických hovorů vyvolaných online kampaněmi je možné sledovat a následně vyhodnocovat i konverze z offline kampaní (billboardy, TV, rádio, tisk a další). Systém se navíc dokáže přímo napojit na AdWords, Google Analytics, Sklik, či jakýkoli systém, který zákazník využívá nebo plánuje využívat. (TZ) Continue reading „C-all – systém, který sleduje a umožňuje vyhodnocovat telefonické konverze, přichází na český trh“

C-all, nástroj pro sledování telefonických konverzí, spolupracuje s Rubikon PR

Agentura Rubikon PR od října zastupuje společnost C-all solutions, která se specializuje na zefektivnění marketingové komunikace firem prostřednictvím sledování a analýzy jejich telefonických konverzí. Hlavní náplň spolupráce bude spočívat v představení služby, která je na českém trhu unikátní a může pomoci mnoha společnostem zefektivnit marketingové kampaně a dělat informovanější rozhodnutí. (TZ) Continue reading „C-all, nástroj pro sledování telefonických konverzí, spolupracuje s Rubikon PR“