Aktuální seznam poskytovatelů mobilních služeb na stránkách APMS

Pravidelně aktualizovaný přehled mobilních operátorů najdou zájemci na stránkách Asociace provozovatelů mobilních sítí. Přehled je zveřejňován po dohodě s Českým telekomunikačním úřadem, který na něj také odkazuje v rámci svých internetových stránek. (TZ)

Seznam zahrnuje jak operátory s vlastní mobilní sítí, tak operátory virtuální (MVNO), kteří své služby poskytují v mobilních sítích na základě velkoobchodní smlouvy o přístupu k sítím nebo službám (ve smyslu § 80 zákona o elektronických komunikacích). Aktualizace seznamu probíhá každé tři měsíce.

APMS vydáním tohoto přehledu vychází vstříc spotřebitelům a pomáhá tím v orientaci na trhu, kde působí desítky poskytovatelů mobilních služeb. Pro zákazníky je důležité vědět, že poskytovat služby virtuálního operátora může pouze ten poskytovatel, který se na tom s operátorem mobilní sítě řádně dohodne a je tedy schopen plnit své povinnosti vůči zákazníkovi, především umožnit přenesení čísla, řádné reklamace a podobně. Před uzavřením smlouvy proto APMS doporučuje zkontrolovat, zda poskytovatel je v seznamu uveden.

APMS působí na českém trhu od roku 2003. Svou činností přispívá k vytváření optimálních podmínek pro rozvoj mobilních sítí a služeb v České republice. Jejím základním cílem je podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice, založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí, společnosti O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic. Řádným členem APMS je od roku 2013 také společnost Air Telecom.