Citrix představil obchodní plán pro fiskální roky 2016 a 2017

  • Zaměří se na hlavní firemní strategii bezpečného a spolehlivého doručování aplikací a přenosu dat
  • Citrix zveřejnil výhled na fiskální rok 2016, který se pohybuje mezi 2,64 a 2,82 americkými dolary zředěného zisku na akcii podle metodiky GAAP a 4,40 až 4,50 dolary zředěného zisku na akcii podle metodiky neodpovídající GAAP
  • Citrix oznámil záměr oddělit rodinu produktů GoTo a vytvořit z ní samostatnou společnost
  • Citrix také jmenoval Tima Minahana novým marketingovým ředitelem společnosti (TZ)

SANTA CLARA, Kalifornie – 19. listopadu 2015 – Společnost Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) dnes představila svůj obchodní plán založený na zhodnocení činnosti. Naplánované kroky umožní společnosti výrazně zvýšit zaměření na její hlavní firemní strategii, která představuje bezpečné a spolehlivé doručování aplikací a přenosu dat, a dále budovat efektivnější, flexibilnější a více ziskovou společnost. Bezprostřední opatření zahrnuje racionalizaci produktového portfolia, nové uspořádání a optimalizaci procesů a zdrojů a restrukturalizaci pracovní síly.

Mezi hlavní kroky vzešlé ze zveřejněného obchodního plánu, které ovšem nutně nelimitují další postupy, patří:

  • Rozhodnutí oddělit rodinu produktů GoTo a učinit z ní samostatně fungující společnost. Tento krok přinese oběma společnostem lepší strategické zaměření a konkurenceschopnost a Citrixu umožní vylepšit operační efektivitu. Více detailů naleznete zde.
  • Zvýšení důrazu a vynaložení více prostředků na vývoj klíčových produktů společnosti zajišťujících bezpečné a spolehlivé poskytování aplikací a přenosu dat, kterými jsou produkty XenApp, XenDesktop, XenMobile, ShareFile a NetScaler. Pro dosažení tohoto záměru ukončí společnost investování prostředků do dalších produktů a programů. V některých případech se dosavadní technologie přesunou do jiných strategických produktů, v ostatních se poskytování těchto produktů ukončí. Posuzování jednotlivých technologií bude probíhat průběžně.
  • Přeskupení zdrojů předpokládající ukončení přibližně 1 000 pracovních míst na hlavní pracovní poměr a na dohodu, přičemž se nezapočítává dopad při odštěpení produktů GoTo a vytvoření samostatné společnosti. Restrukturalizace se zaměří na zjednodušení poskytování produktů na trh, reflektování změn v produktovém portfoliu a vyvážení zdrojů napříč marketingem, administrativou a dalšími odděleními. Většina těchto opatření se uskuteční mezi listopadem 2015 a lednem 2016.

Citrix očekává, že tyto kroky pomohou ušetřit náklady před zdaněním ve výši přibližně 200 milionů dolarů, přičemž přibližně 75 % těchto úspor bude realizováno ve fiskálním roce 2016. Citrix nyní očekává náklady v rozmezí 65 až 85 milionů dolarů před zdaněním spojené s odstupným zaměstnanců ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2015 a během fiskálního roku 2016.

„Zjednodušujeme naše obchodní aktivity ve všech oblastech – v produktech, marketingu, obchodu, procesech a vývoji,“ říká Bob Calderoni, prozatimní CEO, prezident a výkonný předseda společnosti Citrix. „Zaměření se na naše hlavní přednosti a zjednodušení způsobu, jakým pracujeme se zákazníky a partnery, nám pomůže zlepšit procesy, dosáhnout vyššího zisku a začít investovat do oblastí, ve kterých přinášíme našim zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu.“

Finanční výhled

Jako výsledek těchto kroků očekává vedení společnosti pro fiskální rok končící 31. prosince 2016 tyto výsledky:

  • Zvýšení čistého zisku o jedno až dvě procenta
  • Provozní marži podle metodiky GAAP ve výši 17 procent a provozní marži neodpovídající metodice GAAP ve výši 28 procent, což nezahrnuje 6procentní náklady spojené s burzou cenných papírů, 3procentní náklady spojené se znehodnocováním pořízených nehmotných aktiv a 2 procentní náklady spojené s restrukturalizačním programem
  • Zředěný zisk na akcii podle metodiky GAAP v rozmezí od 2,64 do 2,82 dolaru. Zředěný zisk na akcii neodpovídající metodice GAAP v rozmezí od 4,40 do 4,50 dolaru nezahrnující 1,16 dolaru představující dopady spojené s výdaji na burze cenných papírů, 0,70 dolaru na znehodnocení pořízených nehmotných statků, 0,53 dolaru na restrukturalizační náklady, 0,21 dolaru na amortizaci dluhových cenných papírů a 0,74 až 1,02 dolaru na daňové následky související s těmito položkami

Za fiskální rok končící 31. prosince 2017 očekává vedení společnosti Citrix dosažení 4 až 5procentního růstu výnosů a provozní marži neodpovídající metodice GAAP ve výši 30 procent.

Výše uvedená prohlášení vycházejí ze současných cílů, jsou konsolidované a nepočítají s oddělením produktů GoTo a vznikem samostatné společnosti. Tato prohlášení se týkají budoucího vývoje, skutečné výsledky se mohou významně lišit.

Více informací o obchodním plánu společnosti Citrix naleznete v originální tiskové zprávě.

Citrix oddělí rodinu produktů GoTo

Citrix dnes oznámil, že plánuje oddělení rodiny produktů GoTo do samostatné veřejně obchodovatelné společnosti. Transakce, která je zamýšlená jako nezdaněný spin-off pro držitele akcií Citrixu, by měla být dokončená v druhé polovině roku 2016.

Rozhodnutí Citrixu o oddělení divize GoTo do samostatné firmy následuje po vyhodnocení strategických alternativ rodiny produktů GoTo. Očekává se, že Citrix i nová společnost „GoTo“ bude profitovat z užšího zaměření a flexibility, díky čemuž bude svým akcionářů přinášet dlouhodobou hodnotu. Mezi produkty GoTo patří GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining, GoToWebinar, Grasshopper a OpenVoice. Neauditovaný zisk produktů a služeb GoTo za dvanáctiměsíční období končící 30. října 2015 činil přibližně 600 milionů dolarů.

Po dokončení procesu oddělení společnosti se CEO nové společnosti stane Chris Hylen, který aktuálně zastává pozici senior viceprezidenta a generálního manažera Citrix Mobility Apps Business Unit. Chris Hylen má více než 20leté zkušenosti s technologickým odvětvím, především pak v oblasti řešení SaaS pro malé a střední podniky. Jeho příchod do Citrixu v červenci roku 2013 znamenal pro společnost postupné zlepšení se v oblasti inovací, kvality produktů a spokojenosti zákazníků.

„Po bedlivém vyhodnocení je jasné, že rodina produktů GoTo bude nejlépe prosperovat jako samostatná obchodní entita,“ řekl Bob Calderoni, prozatimní CEO, prezident a výkonný předseda společnosti Citrix. „Toto rozdělení vytvoří konkurenceschopnou společnost úzce zaměřenou na SaaS, která bude mít jasný cíl a bude flexibilní v investicích do produktového portfolia. Zároveň umožní Citrixu zaměřit se na klíčovou oblast, kterou je bezpečné a spolehlivé doručování aplikací a dat. Očekáváme hladký přechod zaměstnanců, zákazníků, partnerů a dalších zúčastněných stran.“

Bližší informace naleznete v originální tiskové zprávě.

Citrix s novým marketingovým ředitelem

Citrix zároveň oznámil jmenování Tima Minahana novým marketingovým ředitelem společnosti. Tim Minahan bude zodpovědný za směřování a rozvíjení marketingové strategie Citrixu a jeho hlavním úkolem bude plnit vizi společnosti v oblasti bezpečného a spolehlivého doručování aplikací a dat. Minahan bude přímo zodpovědný Bobu Calderonimu, prezidentovi a CEO Citrixu.

Tim Minahan v minulosti pracoval ve společnosti SAP, kde zastával pozici Chief Marketing Officer pro SAP Cloud. Předtím působil ve společnosti Ariba, kde pracoval jako senior viceprezident divize Network Strategy a jako Chief Marketing Officer. Je aktivním evangelistou technologických a byznysových trendů, vyhledávaným řečníkem a publikujícím autorem.

Více informací k jmenování Tima Minahana naleznete v originální tiskové zprávě.

Sledujte Citrix

O Citrixu

Společnost Citrix (NASDAQ:CTXS) je odborníkem v implementaci softwarového pracovního prostředí, sjednocování virtualizace, správy mobility, networkingu a SaaS řešení, čímž otevírá nové možnosti obchodu a umožňuje lidem pracovat lépe. Řešení společnosti Citrix zvyšují mobilitu podniků prostřednictvím bezpečných osobních pracovních prostředí, která zaměstnancům nabízí okamžitý přístup k aplikacím, desktopům, datům a komunikaci z jakéhokoli zařízení a prostřednictvím jakékoli sítě a cloudu. Řešení Citrix používá více než 400 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Roční zisk v roce 2014 dosáhl 3,14 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.citrix.cz.

Pro investory Citrixu

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou učiněna „v dobré víře“ v souladu s ustanoveními podle části 27A amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 a části 21E amerického zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) z roku 1934. Prognostické předpoklady v této zprávě nejsou zárukou budoucího vývoje. Tato prohlášení zahrnují řadu faktorů, které by mohly způsobit značnou odlišnost skutečných výsledků, včetně rizik spojených s produkty, jejich vývojem, integrací a distribucí, poptávkou po produktech a zajištěním výroby, přijetím nových produktů u uživatelů, ekonomickými a konkurenčními faktory, klíčovými strategickými vztahy Citrixu, akvizičními a příslušnými integračními riziky a také dalšími riziky uvedenými v dokumentech společnosti, které jsou předkládány komisi pro regulaci amerického finančního trhu SEC (Securities and Exchange Commission). Citrix nepřebírá žádné závazky ohledně aktualizace jakýchkoli informací o očekávaném vývoji, obsažených v této tiskové zprávě nebo týkajících se zde zveřejněných prohlášení.

Plánování a vývoj jakýchkoli popisovaných vlastností a funkcí produktů a načasování jejich uvedení na trh zůstává výlučně v naší kompetenci a může být bez upozornění nebo konzultace změněno. Poskytované informace jsou pouze orientační a nejsou závazkem, slibem ani zákonnou povinností dodat jakýkoli materiál, kód nebo funkci a nemělo by se na ně spoléhat při rozhodování o nákupu, ani by neměly být začleňovány do žádného kontraktu.