Skupina Arriva v ČR uvedla do provozu řešení pro agregaci finančních interních reportingových dat svých dceřiných společností. Dopravce si vybral řešení od společnosti Dynamica.

Skupina Arriva v ČR se rozrostla o další společnosti a potřebovala najít řešení, s jehož pomocí by centrála dostávala od všech společností kondenzovaná interní reportingová data, která by se na úrovni ČR dále agregovala. Společnost zkoumala možnosti nasazení různých finančních reportingových systémů, nakonec se ale rozhodla pro plně dostačující řešení založené na platformě Microsoft SharePoint. (TZ)

„Během jednání jsme společně přišli na to, že kondenzaci a následnou agregaci dat je nejlepší provádět ve specifické aplikaci na SharePoint Serveru“ uvedl ředitel společnosti Dynamica, Boris Bělousov. Podle něj zajištěním vyšší míry automatizace oběhu finančních reportingových dat jednotlivých organizačních jednotek spolu s vytvořením nástrojů pro jejich agregaci ve víceúrovňovém holdingovém uspořádání skupina Arriva získala:

  1. „Single point of reference“, tedy jedno místo, kde všichni najdou ta správná interní reportingová čísla;
  2. Rychlý proces zadávání a kontroly vstupních reportingových dat na úrovni dceřiných společností;
  3. Jednotný systém zadávání reportingových dat;
  4. Automatickou kontrolu vstupních údajů;
  5. Jednotné výstupní reportingové sestavy;
  6. Možnost jednoduše doplňovat data o komentáře jednotlivých společností.

„Pomohly nám jistě i naše zkušenosti s tímto typem řešení, které jsme realizovali pro našeho zákazníka v Rakousku“, dodává Bělousov.

Hlavní činností skupiny Arriva v České republice je linková autobusová doprava. V současné době provozuje téměř 2 000 autobusů a 5 vlaků a zaměstnává více než 3 200 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny převyšuje 4 miliardy korun. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá Arriva vedoucí postavení. Ročně přepraví 120 milionů cestujících.

Arriva v Česká republice je součásti skupiny Arriva, jedné z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 56 000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve 13 evropských zemích.

Dynamica a.s. je zkušeným implementačním partnerem několika významných renomovaných zahraničních společností dodávajících své softwarové produkty na český a slovenský trh. Již více než 10 let dodává profesionální služby podnikům v ČR a SR. Společnost je GOLD Certified Partner společnosti Microsoft, dodavatel softwarových řešení, především informačních a CRM systémů. Je také členem mezinárodních aliancí AxPact a TECTURA Strategic Alliance Partners. Na jaře 2014 získala Zvláštní cenu ředitelky Microsoft Česká republika za implementaci intranetu pro zrakově postižené na Magistrátu města Hradec Králové.