SPIR vydal doporučení k tvorbě HTML5 reklamy

Praha, 25. listopadu 2015 – Na včerejším klubovém večeru představilo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) doporučení k tvorbě HTML5 reklamy. Doporučení jsou referenčním rámcem, ve kterém by se měly pohybovat agentury, inzerenti i média, aby reklama na webových stránkách fungovala bezproblémově. Jedná se o pracovní verzi, která je do konce ledna otevřená připomínkám odborníků. Spolu s aktualizovanými standardy online reklamy se jedná o zásadní dokumenty, které reagují na situaci, kdy technologie Flash přestala být dominantní a reklamy se nově připravují v HTML5 formátu. (TZ)

Dosud převládající multimediální a softwarová platforma pro tvorbu interaktivních animací Flash ustupuje a reklama touto technologií připravená se na více než polovině zhlédnutých webových stránek nemusí návštěvníkovi média zobrazit. Důvodem je dlouhodobě se zvyšující podíl přístupů z mobilních zařízení, která Flash nepodporují, stejně jako některé novější verze prohlížečů Firefox a Chrome na stolních počítačích. Z těchto důvodů se pro reklamy používá formát HTML5.

SPIR reagoval na aktuální situaci a během dvou měsíců připravil podklady, které připomínkovala odborná HTML5 skupina ve spolupráci s metodologickou komisí. „V technických otázkách, zvlášť ve výpočtu datové velikosti reklam, bylo náročné najít shodu, nicméně se nám nakonec podařilo připravit dokument, který byl v pracovní verzi konsensuálně přijat. Nejedná se ovšem o definitivní podobu, proto jsme ho publikovali na našich webových stránkách a vyzýváme všechny, kteří by se k němu rádi vyjádřili, aby tak učinili do konce ledna 2016,“ sdělila Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR. Doporučení SPIR pro tvorbu HTML5 reklamy vychází z nově publikovaných instrukcí americké IAB (Interactive Advertising Bureau), které byly upraveny a zjednodušeny pro český trh. V souvislosti se změnami vyplývajícími z přechodu na HTML5 byly také doplněny a aktualizovány standardy online reklamy 2015 v oblasti formátů a rozměrů včetně doporučovaných variant podle skutečné četnosti za poslední rok.

Dokumenty SPIR doporučení pro tvorbu HTML5 reklamy a Standardy online reklamy 2015 jsou na webových stránkách http://www.spir.cz/reklamni-formaty.