Společnost MERZ implementuje projekt monitoringu činnosti strojů ve společnosti EGE

Liberec, 27. 11. 2015 – Společnost MERZ zahájila spolupráci s firmou EGE, spol. s r.o. na implementaci systému pro sledování dostupnosti vybraných strojů. (TZ)

Základní funkcionalitou systému bude u vybraných strojů automatický záznam o jeho stavu. Systém bude sledovat, zda je stroj v provozu a vyrábí, či nikoliv.  V případě prostoje bude obsluha zadávat důvod, proč stroj nevyrábí. Získaná data budou následně zpřístupněna jak formou reportů tak pro export a další zpracování v Excelu.

Přes webový prohlížeč bude k dispozici tzv. statusboard – tzn. online přehled všech připojených strojů s informacemi o jejich aktuálním stavu. Vedoucí tedy bude moci sledovat, zda stroj vyrábí, nevyrábí nebo neběží.

Mezi hlavní přínosy by měl patřit přehled o stavu pracovišť v reálném čase, dostatek kvalitních dat v jednotné databázi k tvorbě vzájemně srovnatelných reportů, analýz a ke sledování trendů a připravená HW i datová infrastruktura pro další MES-funkcionality (vizualizace, alarmy, stav zakázek, zásahy údržby, kvalifikační matice, záznam neshod apod.).

***

EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny především na dodávky zařízení pro potřebu elektroenergetiky doma i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým kapitálem, vlastním know-how, vlastní výrobní základnou a při obratu více než 1,5 mld CZK zaměstnává cca 600 zaměstnanců, včetně odborných projektantských týmů a zkušených montážních čet. Mateřská společnost EGE, spol. s r.o. vyrábí a dodává především zhášecí tlumivky pro kompenzaci kapacitních proudů v sítích VN a VVN, zařízení pro automatizaci provozu zhášecích tlumivek, uzlové odporníky pro uzemnění uzlů transformátorů v sítích VN, zapouzdřené vodiče – generátorové vývody elektráren, stožárové konstrukce pro přenosové a distribuční vedení všech napěťových hladin od 22 kV do 400 kV, ocelové konstrukce rozvoden, ocelové konstrukce lanovek a průmyslových hal. Více informací na: www.ege.cz

O společnosti Merz s.r.o.

Společnost Merz působí na trhu výrobních informačních systémů již od roku 1991. Od roku 1999 je držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001. Mezi její vlajkové lodě patří výrobní informační systém MES MERZ, který zajišťuje sběr výrobních dat, sledování a vyhodnocování efektivity výroby v řadě předních výrobních společností. Kromě toho se společnost v rámci vývoje softwarových řešení na zakázku dlouhodobě věnuje počítačovému zpracování obrazu a inteligentní videoanalýze. Více informací na: www.merz.cz