Y Soft Ventures pomáhá českým startupům uspět na globálním trhu

12. ledna 2016 Brno – Y Soft Ventures, investiční platforma společnosti Y Soft, přináší mladým českým firmám unikátní příležitost k růstu. Důkazem je brněnský startup Sewio Networks, který portfolio investiční skupiny rozšířil loni v září. Dnes již působí na velkých zahraničních trzích, kde je schopen oslovit zákazníky se silným referenčním potenciálem. Stojí za tím především investiční strategie Y Soft Ventures, která kombinuje financování s poradenstvím a zpřístupněním podnikatelského know-how společnosti Y Soft.  (TZ)

Sewio Networks poskytuje řešení pro přesnou lokalizaci uvnitř budov v reálném čase (RTLS). Společnost má díky spojení s Y Soft Ventures k dispozici produkční zázemí Y Soft, které využívá k výrobě svých produktů.

Partnerství s Y Soft ale garantuje efektivní zajištění dalších klíčových procesů jako řízení objednávek, nákup či logistiku. Tým Sewio Networks se tak může soustředit především na vývoj dalších inovativních řešení. Výsledná úspora finančních a časových prostředků představuje pro startupové projekty důležitou přidanou hodnotu, která jim pomáhá akcelerovat vstup na nové trhy.

„Kromě výhod plynoucích ze vztahu Y Soft Ventures k mateřské společnosti těžíme
i z dlouholetých zkušeností Y Soft s vyjednáváním kontraktů, nastavováním prodejních kanálů či technologickými certifikacemi,“ říká Milan Šimek, ředitel Sewio Networks. „Pozitivní dopad spolupráce s globálně úspěšnou firmou, která rozumí našemu byznysu, sahá daleko za hranice běžného financování.“

Y Soft Ventures se zaměřuje na spolupráci s mladými firmami z regionu střední a východní Evropy, jejichž produkty a služby vychází z inovativního propojení hardwaru a softwaru
a zároveň nabízí široké možnosti uplatnění. Speciální zájem má o rychle rostoucí společnosti působící v oblastech Internet of Things, podnikových řešení a chytrých technologií.

Od většiny evropských a interních venture kapitálových projektů se Y Soft Ventures liší nejen investiční strategií, která vychází ze sdílení výrobních a procesních kapacit, ale také možností zapojit další externí investory.

„Vize Y Soft Ventures je vytvořit komunitu vzájemně propojených firem a investorů v rámci České republiky,“ poznamenal Miloš Sochor, Managing Partner Y Soft Ventures. „Díky svému přístupu, který označujeme jako Genuinely Smart Money, dokážeme pomoci mladým firmám uspět na globálním trhu.“

  1. O Y Soft Ventures

Y Soft Ventures je investiční platforma společnosti Y Soft Corporation. Orientuje se na spolupráci s inovativními startupy, jejichž produkty či služby kombinují hardware a software
a zároveň mají široké možnosti uplatnění. Investiční přístup Y Soft Ventures, označovaný jako Genuinely Smart Money, vedle financování garantuje také zajištění výroby, globální distribuce, logistiky a marketingové podpory. Díky tomu dokáže přispět ke zrychlení obchodního úspěchu mladých firem. Více na https://www.ysoftventures.com.