Pracovní agentury čeká turbulentní rok

Praha 1. března 2016 – Trh agenturního zaměstnávání pravděpodobně projde největšími změnami za celou dobu existence, a to kvůli připravované novele zákona o zaměstnanosti, ukládající mj. agenturám půlmilionovou kauční povinnost. (TZ)

Návrh novely je již v ukončeném třetím připomínkovém meziresortním řízení. Agentura Wincott People, která je významným poskytovatelem pracovníků asi pro stovku firem z automobilového průmyslu a strojírenství, vítá snahy o zpřehlednění trhu agenturního zaměstnávání i to, že během připomínkového řízení byly z novely odstraněny sporné body jako 15% kvóta na agenturní zaměstnance nebo zákaz tzv. řetězení smluv na dobu určitou. Domnívá se, že vázání půlmilionové kauční částky povede spolu s potřebou disponovat značným pracovním kapitálem k očekávané konsolidaci trhu, z něhož zmizí stovky subjektů, a v této souvislosti zbývá v připravované novele dořešit otázku flexibilního přidělení stovek pracovníků ze zaniklých agentur.

Agenturní zaměstnávání pomáhá firmám flexibilně reagovat na nedostatek zaměstnanců – např. při otevření nového provozu nebo nečekaně navýšené zakázce. Jen v ČR má takto práci hlavně v sektoru služeb, průmyslu a logistiky více, než čtvrt milionu lidí. „Například teď v době ekonomického růstu
a obecně v čase plném změn, by byla řada investic bez agenturního zaměstnávání vážně ohrožena
a stovky pracovních míst by vůbec nevznikly, nebo by nebyly obsazeny; namátkou třeba na Ostravsku, Českolipsku, Liberecku nebo Zlínsku. A dalších více než 102 000 nových pracovních míst čeká na vhodné kandidáty. Personální oddělení samotných firem, která mívají 3-5 zaměstnanců, nemohou tak rychle a v takovém rozsahu potřebná místa zaplnit. My se naopak na nábor zaměřujeme. Máme 15 franšízových poboček a téměř stovku specialistů, kteří nepřetržitě oslovují pracovníky z naší databáze a stále hledají nové vhodné uchazeče napříč republikou, školí je a nabízejí je na potřebná místa. S náborem a geografickým pokrytím nám pomáhá i našich 3 500 agenturních zaměstnanců ve svých bydlištích. Spolupracujeme také se všemi Úřady práce v ČR a SR a s Obecními úřady v okruhu asi 50 km od lokalit, kde působí naši klienti,“ říká Adrian Suchánek, personální ředitel skupiny Wincott People přidělující manuální pracovníky hlavně do automobilového průmyslu a strojírenství v ČR, SR
a Německu.
Trh pracovních agentur však ještě letos pravděpodobně projde velkou proměnou, největší za celou dobu existence agenturního zaměstnávání. Stane se tak kvůli připravované novele zákona
o zaměstnanosti, podle níž by měly mít agentury mj. povinnost složit kauci půl milionu Kč, a to včetně těch, které již na trhu působí a mají platné povolení. Cílem navrhovaného opatření je zajistit, aby na trhu agenturního zaměstnávání působily pouze ty agentury, které disponují potřebným zázemím
a jsou schopny zaručit účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení. Pokud by agentura porušila předpisy a přišla o licenci, kauce propadne ve prospěch státu. Na Slovensku již obdobné opatření platí.

V Česku v roce 2014 působilo 1585 pracovních agentur, drtivá většina z nich je však velmi malých. Povinnost složit půlmilionovou kauci povede k tomu, že se počet subjektů dramaticky sníží a trh pracovních agentur se bude konsolidovat. „Tato očekávaná konsolidace se ale také může dotknout stovek pracovníků, kteří by podle projednávané verze novely nově nesměli být přiděleni během jednoho kalendářního měsíce do téže firmy jinou agenturou. Pokud podle očekávání skončí svou činnost stovky agentur, může se značné množství pracovníků octnout v tíživé situaci, přesto, že by je jiná agentura mohla podle stávající legislativy na současné místo okamžitě znovu přidělit. Stejně neobratná by byla tato nová regulace i pro firmy, které díky současnému hospodářskému růstu nutně potřebují pracovníky a o některé by tímto opatřením přišly. V tomto bodě je podle našeho názoru ještě třeba projednávanou novelu zpružnit,“ doplňuje Adrian Suchánek.

„To, co ale bude fungovat jako skutečné síto mezi stávajícími pracovními agenturami, je nutnost mít pracovní kapitál v řádu mnoha desítek milionů Kč, má-li být firma schopna zafinancovat významný růst. Tak velkými volnými prostředky ale disponuje jen několik agentur práce působících na trhu, např. právě Wincott People. Meziročně rosteme o 30 % a stejný růst očekáváme i letos spolu s další expanzi na českém, slovenském, německém a rakouském trhu. Naší ambicí je posunout ze současné páté až šesté pozice mezi top tři firmy v našem segmentu,“ říká Jan Hendrych, CEO skupiny Wincott People.

A prostor pro růst agenturního zaměstnávání tu je stále velký. Penetration rate“, která ukazuje, jaký je podíl agenturních pracovníků na celkovém počtu ekonomicky aktivní populace, dosahuje v Česku
0, 9 % a na Slovensku 0,8 % (podle údajů mezinárodní konfederace pracovních agentur CIETT),
v Evropské unii je to v průměru 1, 7 %. V západoevropských zemích je přitom podíl agenturních zaměstnanců podle téhož zdroje ještě podstatně vyšší: ve Velké Británii je to 3,9 %, v Německu 2,1 %, v Rakousku 1,8 %. Celkem využilo služeb pracovní agentury v roce 2013 na celém světě více, než 40 milionů lidí; v ekvivalentu plné pracovní doby (FTE – Full Time Equivalent) daly agentury práci 12 mil. pracovníků.

http://wincottpeople.com/

O společnosti

Wincott People je mezinárodní skupina poskytující flexibilní řešení v oblasti lidských zdrojů. Specializuje se na vyhledávání a výběr zaměstnanců především dělnických profesí – kvalifikovaných i nekvalifikovaných – a jejich dočasné přidělení zejména v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu i v dalších odvětvích. Poskytuje kompletní služby od náboru vhodných pracovníků, přes jejich školení, nastavení motivačního systému, až po zajištění personální a mzdové agendy včetně administrativních úkonů vůči státním orgánům.

Společnost s konsolidovaným ročním obratem téměř ¾ mld. Kč (682 mil. Kč za rok 2015) působí prostřednictvím své pobočkové sítě hlavně v rámci České republiky, Slovenska a Německa. Poskytuje služby asi stovce klientů a zajišťuje pracovní příležitosti více než 3 500 lidem.