Společnost Advent International vytvořila globální fond soukromého kapitálu v hodnotě 13 mld. USD (12 mld. EUR)

BOSTON/LONDÝN 24. března 2016 – Společnost Advent International, jeden z největších a nejzkušenějších světových investorů soukromého kapitálu, oznámila, že dokončila shromažďování zdrojů pro svůj fond Advent International GPE VIII Limited Partnership (dále jen „GPE VIII” nebo „fond”). Maximální částky fondu ve výši 13 mld. USD (12 mld. EUR) společnost dosáhla po šesti měsících od uvedení fondu na trh. Předchozí globální fond společnosti, GPE VII, uzavřel na částce 10,8 mld. USD (8,5 mld. EUR) v roce 2012. Společnost Advent International již více než 15 let aktivně investuje také v České republice. (TZ)

GPE (Global Private Equity) VIII bude uplatňovat stejnou strategii jako předchozí fondy: půjde zejména o odkupy podílů, rekapitalizace a transakce růstového kapitálu, a to především v Evropě a Severní Americe a selektivně také v ostatních regionech jako jsou Asie či Latinská Amerika. Fond se zaměří na pět sektorů, v nichž má společnost Advent potřebné zkušenosti a znalosti: 1) obchodní a finanční služby, 2) zdravotnictví, 3) průmyslová výroba, 4) maloobchod, sektor spotřebního zboží a zábavy a 5) technologie, média a telekomunikace.

V rámci svých cílových sektorů a regionů bude společnost Advent vyhledávat investiční příležitosti ve společnostech s dobrým tržním postavením a růstovým potenciálem. Společně s managementy chce následně spolupracovat na jejich dalším rozvoji a zvyšování hodnoty prostřednictvím navyšování příjmů a zisku.

„Potěšil nás výrazný zájem ze strany jak stávajících, tak i nových investorů,“ uvedl David Mussafer, řídící partner Advent International v Bostonu. David Mussafer je jedním ze 14 řídících partnerů Adventu. „Jsme přesvědčeni, že náš úspěch je výsledkem dlouhodobého zaměření na vybrané sektory, našeho celosvětového záběru prostřednictvím sítě lokálních zastoupení, modelu soukromého partnerství i významných provozních zdrojů a odbornosti, s nimiž k našim investicím přistupujeme. Díky tomu jsme v pozici, ze které jsme schopni i nadále nacházet a budovat úspěšné obchodní společnosti po celém světě,“ dodal Mussafer.

„Advent působí ve střední a východní Evropě aktivně již více než dvacet let. Tento region zůstává nadále oblastí bohatých investičních příležitostí a je pro nás tedy stále velmi atraktivním trhem,“ uvedl Chris Mruck, řídící partner společnosti, který je zodpovědný za region střední a východní Evropy. „Disponujeme nejen kapitálem, ale také znalostmi s celosvětovým dosahem a sektorovou odborností, které mohou společnosti v České republice nasměřovat do další fáze jejich růstu.“

Prostředky fondu GPE VIII bude investovat tým více než 130 odborníků v Evropě, Severní Americe a Asii. Ti mohou využívat také znalostí a možností sítě kolegů například z fondu soukromého kapitálu Latin American Private Equity Fund (LAPEF) společnosti Advent, který se zaměřuje na investice napříč Latinskou Amerikou.

„Náš globální tým je jedním z největších a nejzkušenějších v oboru private equity,“ uvedl Ralf Huep, řídící partner ve společnosti Advent International ve Frankfurtu. „Právě to nám umožňuje vytvářet širokou škálu příležitostí, provádět výběrové investice do nejlákavějších obchodních společností a neustále se zlepšovat a růst.“

„Do fondu GPE VIII přispěla rozmanitá skupina institucionálních investorů z celého světa,“ sdělila Johanna Barrová, výkonná ředitelka a jedna z celosvětových ředitelek sekce Limited Partner Services společnosti Advent International v Londýně. „Přibližně 90 procent poskytnutého kapitálu pochází od podílníků ve starších fondech společnosti Advent a zbývající část pochází od některých nových investorů.“

Výborné výsledky po čtvrt století

Program GPE společnosti Advent International se může chlubit velmi dobrými dlouhodobými výsledky investic a prodejů v již sedmi generacích fondů, které již mají za sebou několik hospodářských a investičních cyklů. Od roku 1990 program společnosti investoval do 228 transakcí soukromého kapitálu v 29 zemích, přičemž plně nebo částečně bylo realizováno 190 investic.

Mezi současné investice programu GPE patří Ammeraal Beltech, Corialis, Hypo Group Alpe Adria a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) v Evropě; Distribution International, Genoa a Noosa v Severní Americe; a Crompton Greaves Consumer Electricals, The Learning Lab a QuEST Global Services v Asii.

Mezi nedávno uskutečněné primární emise a prodeje společností v rámci programu GPE patří Casa Reha, Douglas, Equiniti, GFKL Financial Services, Partner in Pet Food (PPF),  Priory Group či Worldpay v Evropě; Bojangles’, Party City a TransUnion v Severní Americe a CARE Hospitals v Asii.

Klíčové konkurenční výhody

Z dlouhodobých zkušeností na poli mezinárodních investic čerpá Advent celou řadu významných konkurenčních výhod v rámci životního cyklu investic:

  • Dlouhodobé zaměření na vybrané sektory – Advent investuje do svých pěti cílových sektorů po dobu 25 let a za tuto dobu uskutečnil po celém světě v průměru 60 investic do každého z nich. Tyto zkušenosti a znalosti umožňují společnosti rozeznávat atraktivní investiční příležitosti v dílčích oblastech jednotlivých sektorů nabízejících vyšší míru růstu, dále pak rozvíjet a realizovat účinné plány navyšování hodnoty a připravovat společnosti vhodné k ukončení investic (exit strategie).
  • Globální dosah a globální síť – Více než 170 investičních odborníků v 10 zemích na čtyřech kontinentech umožňuje společnosti Advent přistupovat k investicím ze široké globální perspektivy a zároveň s hlubokou znalostí místních trhů. Takováto platforma společnosti umožňuje pomáhat firmám v růstu prostřednictvím mezinárodní expanze, přeshraničních akvizic a dalších iniciativ.
  • Model soukromého partnerství – Advent zachovává tradiční formu vlastnictví soukromými partnery. Společnost tvoří 45 partnerů a řídí ji skupina 14 řídících partnerů. Společnost je přesvědčena, že její vlastnická struktura a ekonomické pobídky zaručují, že její činnosti jsou vysokou měrou sladěny se zájmy jejích investorů.
  • Značné provozní zdroje a odborné znalosti – Schopnosti svých transakčních týmů doplňuje společnost Advent znalostmi odborníků z praxe a z jednotlivých dílčích sektorů, včetně vlastní podpůrné skupiny Portfolio Support Group a více než 70 zkušených externích provozních partnerů. Tito provozní partneři, nejčastěji někdejší generální ředitelé, spolupracují s oborovými týmy společnosti Advent na podpoře rozvoje jednotlivých firem s využitím svých znalostí v daném oboru, provozních znalostí a zkušeností, zkušeností s vedením i sítě svých kontaktů.

Kromě svého programu GPE v současné době společnost Advent investuje i do svého šestého latinskoamerického fondu soukromého kapitálu LAPEF VI. S kapitalizací ve výši 2,1 mld. USD se tento fond založený v roce 2015 zaměřuje na výkupy a investice růstového kapitálu v Brazílii, Kolumbii, Mexiku, Peru, Chile a dalších zemích v tomto regionu.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku ani žádost o nabídku, výzvu či podnět k investici do jakéhokoliv z fondů společnosti Advent International. Do žádného z fondů společnosti Advent International není možné investovat jinak než v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné dokumentaci takového fondu a v souladu s příslušnými zákony.

O společnosti Advent International

Společnost Advent International, založená v roce 1984, je jedním z největších a nejzkušenějších globálních investorů soukromého kapitálu. Společnost investovala 30 mld. USD (23 mld. EUR) prostřednictvím více než 300 transakcí soukromého kapitálu ve 40 zemích světa. K 31. prosinci 2015 společnost spravovala aktiva v hodnotě 29 mld. USD (27 mld. EUR). Tato částka nezahrnuje 13 mld. USD (12 mld. EUR) shromážděných pro účely fondu GPE VIII. Společnost má zastoupení na čtyřech kontinentech a má k dispozici tým více než 170 investičních odborníků v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe a Asii. Společnost Advent se zaměřuje na investice do pěti základních sektorů, mezi něž patří obchodní a finanční služby; zdravotnictví; průmyslová výroba; maloobchod, sektor spotřebního zboží a zábavy; a technologie, média a telekomunikace. Po více než 30 letech zasvěcených mezinárodním investicím zůstává společnost Advent věrná partnerství s manažerskými týmy ve společném úsilí o dosahování trvalého růstu příjmů a zisku ve firmách spadajících do jejího investičního portfolia. Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách www.adventinternational.com.

 

Reklamy