Kaspersky Lab je první bezpečnostní firmou s ISO 9001:2015

Globální tým podpory (Global Support Team) společnosti Kaspersky Lab obdržel jako jeden z prvních na světě nově standardizované osvědčení 9001:2015. Certifikát je světově nejuznávanějším v oblasti kvality managementu, který lze získat. V oblasti technické podpory IT řešení pro firmy i koncové uživatele splnil tým Kaspersky Lab všechny mezinárodní standardy napříč všemi regiony (Evropa, Latinská Amerika, Severní Amerika a Rusko). (TZ)

ISO 9001:2015 je standard založený na několika principech managementu kvality a zahrnuje pět hlavních procesů – zvládnutí nejen klientských, ale i kritických hromadných nehod, řešení klientských stížností, znalostní management a interní podpora uživatelů Kasperky Lab. Dosažený standard udává společnosti směr, kterého je nutné se držet. Zároveň se stává i měřítkem pro konzistentní výkon a servis.

Kapersky Lab projevila schopnost poskytnout podporu na vysoké úrovni. Během certifikačního procesu nebyly, na rozdíl od jiných společností, nalezeny žádné nesrovnalosti. Akreditace jen znovu potvrdila fakt, že zákazníci Kaspersky Lab dostávají kvalitní servis splňující mezinárodní standardy bez ohledu na odvětví, ve kterém působí.

„Získání této certifikace je velkou ctí pro celý tým. Naším posláním je zajistit spokojenost zákazníků. Chceme jim pomoci, aby z našich produktů a služeb vytěžili co nejvíce. Získaná certifikace, stejně jako jiná ocenění, jen dokládají, že naši zákazníci dostávají ten nejlepší servis.“ řekl Alexander Voinov, šéf týmu mezinárodní podpory.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a funguje již od roku 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb k ochraně podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.