Red Hat oznámil všeobecnou dostupnost řešení Red Hat Cloud Suite a Red Hat OpenStack Platform 8, kterými posiluje DevOps přístup v cloudovém prostředí

Praha – 25. 4. 2016 – Společnost Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámila všeobecnou dostupnost řešení Red Hat Cloud Suite a Red Hat OpenStack Platform 8, která pomohou překlenout mezeru mezi vývojovými a provozními týmy v oblasti cloud computingu. S těmito nově dostupnými produkty nyní Red Hat nabízí ucelenou sadu integrovaných hybridních cloudových řešení s kontejnerovou aplikační platformou (OpenShift by Red Hat), masivně rozšiřitelnou infrastrukturu (Red Hat OpenStack Platform 8) a jednotnými nástroji pro správu (Red Hat CloudForms) – všechna tato řešení jsou dostupná samostatně nebo v rámci jednoho, snadno instalovatelného řešení Red Hat Cloud Suite.   (TZ)

Stále více společností vytváří privátní cloudy1, které jim zajišťují značně rozšiřitelnou, moderní infrastrukturu a vyšší úroveň bezpečnosti a kontroly. Podle globálního průzkumu Red Hat Global Customer Tech Outlook 2016 provedeného mezi zákazníky společnosti Red Hat se očekává, že instalace privátních cloudů šestinásobně převýší veřejné cloudy. Vývojové týmy se rovněž snaží zjednodušit vytváření a instalaci nových cloudových aplikací, zatímco ředitelé IT doufají, že díky automatizaci využívající cloudy dokážou uspokojovat rostoucí nároky obchodních oddělení.

Nejnovější cloudová řešení Red Hat reagují na tyto potřeby touto nabídkou:

 • Red Hat OpenStack Platform 8, nejnovější verze předního řešení OpenStacku od společnosti Red Hat, která přidává optimalizované funkce ukládání a správy prostřednictvím nativně přidaných řešení Red Hat Ceph Storage a Red Hat CloudForms.
 • Red Hat Cloud Suite, přednastavená integrovaná sada cloudových technologií Red Hat, která jako první jednoduše umožňuje vyvíjet a instalovat cloudové aplikace s využitím platformy OpenShift by Red Hat a masivně rozšiřitelné infrastruktury a jednotné správy.

Privátní cloudová řešení založená na OpenStack od společnosti Red Hat nabízejí otevřený základ k uspokojení produkčních potřeb současných moderních společností díky kombinaci vysoce rozšiřitelné infrastruktury a správy s produktivitou vývojářů za podpory široké škály certifikovaných dodavatelů hardwaru a softwaru. Řešení jsou dostupná v podobě samostatné platformy Red Hat OpenStack Platform nebo nabídky integrované sady Red Hat Cloud Suite; cloudová řešení Red Hat pomáhají zákazníkům vytvářet rozšiřitelná a bezporuchová prostředí typu Infrastruktura jako služba (IaaS).

Red Hat OpenStack Platform 8

Základem nabídky hybridních cloudů Red Hat je Red Hat OpenStack Platform 8, nejnovější verze vysoce rozšiřitelné firemní platformy typu IaaS vycházející z poslední verze platformy OpenStack s označením „Liberty“. Jedná se o společně vytvořené řešení, které integruje osvědčený základ systému Red Hat Enterprise Linux a technologii OpenStack od společnosti Red Hat, aby tak vytvořilo cloudovou platformu připravenou k produkci. Red Hat OpenStack Platform se stává zlatým standardem pro velká produkční nasazení OpenStacku. Očekávají se stovky globálních produkčních instalací a ještě více prověřených konceptů a v odvětví informačních a telekomunikačních technologií se kolem Red Hat OpenStack Platform soustřeďuje významná skupina lídrů této oblasti, kteří ji využívají k transformační virtualizaci síťových funkcí (NFV) a instalacím softwarově definovaných sítí (SDN).

S uvedením Red Hat OpenStack Platform 8 nyní základní nabídka OpenStack od společnosti Red Hat nativně obsahuje:

 • Automatická vylepšení a aktualizace; snadná vylepšení důležitými aktualizacemi i drobnými updaty. Red Hat OpenStack Platform director automaticky provádí nezbytné aktualizace systému u základních služeb OpenStack i samotného nástroje directoru a pomáhá tak udržovat zdraví a stabilitu cloudu OpenStack s minimálními odstávkami.
 • Správu infrastruktury a pracovní zátěže; s využitím Red Hat CloudForms pro správu životního cyklu a řízení provozu napříč OpenStack infrastrukturou a pracovní zátěží. S CloudForms lze spravovat pracovní zátěž v systémech Linux i Windows běžících na  platformě OpenStack, včetně správy životního cyklu, monitoringu a reportingu, orchestrace výpočetních prostředků, a řízení a kontroly přístupu dle stanovených zásad.
 • Softwarově definované úložiště; součástí Red Hat OpenStack Platform je nyní masivně rozšiřitelné, softwarově definované úložiště Red Hat Ceph Storage, které nabízí 64 terabytů vysoce flexibilního ukládání objektů nebo bloků dat. Toto nejoblíbenější úložné řešení pro OpenStack cloudy2 poskytuje uživatelům samostatnou efektivní platformu podporující náročné požadavky na ukládání dat v cloudu založeném na OpenStacku.
 • Preview zaměřené na telekomunikace; verze 8 přidává několik nových klíčových funkcí ve zkušební verzi, které jsou zaměřeny na vylepšení funkcí virtualizace sítí. Tato verze přináší ještě předvídatelnější latenci díky KVM v reálném čase, vylepšený výkon sítě I/O díky DPDK – zrychlenému Open vSwitchi, a OpenDaylight zásuvný síťový modul pro zákazníky, kteří mají v úmyslu vytvořit softwarově definovanou síť.

Red Hat Cloud Suite

Nově dostupné řešení Red Hat Cloud Suite kombinuje oceňovanou platformu pro provoz kontejnerových aplikací OpenShift Enterprise s masivně rozšiřitelnou cloudovou infrastrukturou v podobě Red Hat OpenStack Platform a běžným frameworkem pro správu Red Hat CloudForms. Red Hat Cloud Suite umožňuje uživatelům zrychlit nové cloudové služby pro vývoj privátního cloudu a aplikací a optimalizovat stávající pracovní zátěž pomocí vylepšené virtualizace a výkonu. Vytváří se tak moderní cloudové prostředí, ve kterém se mohou vývojáři aplikací zaměřit na vývoj, testování a nasazení pomocí moderních cloudových kontejnerových mikroslužeb, při zachování kontroly a monitoringu.

Další produkty sady Red Hat Cloud Suite přináší uživatelům nové možnosti správy a potenciál infrastruktury:

 • Prověřenou sjednocenou správu; rozšířenou správu provozu a životního cyklu, samoobsluhu a monitoring infrastruktury. Tyto výkonné nástroje ke správě, které nabízí řešení Red Hat Satellite, zahrnují průběžné aktualizace zaměřené na instalaci, konfiguraci, odstraňování chyb a správu předplatného. Nový samoobslužný katalog byl rozšířen tak, aby zahrnoval kompletní správu životního cyklu, provozu a finančních nároků služeb využívaných zákazníky.
 • Nově přidaný monitoring infrastruktury se správou rizik a s analýzami; aktivně prováděné analýzy infrastruktury, které zákazníkům umožní spravovat technická rizika dříve, než ovlivní provoz. Nově nabízená služba správy provozu aplikací Red Hat Insights přináší funkce monitoringu řešení Red Hat OpenStack Platform, Red Hat CloudForms a Red Hat Satellite.
 • Integrované funkce vývoje a přenositelnosti aplikací umožňující uživatelům vytvářet a instalovat aplikace v dobře známém prostředí open source aplikační platformy pro provoz kontejnerových aplikací prostřednictvím OpenShift Enterprise od společnosti Red Hat. Linuxové kontejnery postavené na standardním formátu Docker jsou závislé na stejném jádru operačního systému, spotřebovávají méně zdrojů a zlepšují přenositelnost. Správa kontejnerů pomocí nástroje Kubernetes v sadě Red Hat Cloud Suite rovněž zajišťuje, že obsluha může ovládat své linuxové kontejnery jako samostatný systém.
 • Na KVM založenou virtualizační platformu s aktualizovanou Red Hat Enterprise Virtualization, která nabízí zjednodušenou migraci virtuálních strojů.
 • Otevřené, masivně rozšiřitelné softwarově definované úložiště obsahující úložiště Red Hat Ceph Storage jako součást Red Hat OpenStack Platform 8.

Další informace

Jak se spojit se společností Red Hat?

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je největším vývojovým centrem společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese http://www.redhat.com.

Prohlášení týkající se budoucnosti

Některá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě mohou představovat „prohlášení týkající se budoucnosti“ ve smyslu zákona o reformě soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Prohlášení týkající se budoucnosti tvoří současná očekávání budoucích událostí založená na určitých předpokladech a zahrnují jakékoliv prohlášení, které se přímo nevztahuje k minulým nebo současným faktům. Skutečné výsledky se mohou od výsledků naznačovaných těmito prohlášeními týkajícími se budoucnosti podstatně lišit, z důvodu různých významných faktorů, např. rizik týkajících se schopnosti společnosti účinně konkurovat; schopnosti včas realizovat a stimulovat poptávku po nových produktech a technologických inovacích; odložení nebo omezení výdajů na informační technologie; dopadů konsolidace IT odvětví; integrace akvizic a schopnosti úspěšně prodávat získané technologie a produkty; nejistoty a negativních výsledků soudních sporů a jejich urovnání; neschopnosti dostatečně chránit duševní vlastnictví společnosti a potenciálu k poškození nebo porušení licenčních nároků k duševnímu vlastnictví třetích stran, nebo s tímto vlastnictvím souvisejících; rizik týkajících se zranitelnosti datové a informační bezpečnosti; neúčinné správy a kontroly růstu firmy a mezinárodních podniků; fluktuace směnných kurzů; změny klíčových pracovníků a závislosti na těchto pracovnících a další faktorů uvedených v naší nejnovější čtvrtletní zprávě Form 10-Q (jejíž verze je k dispozici na webových stránkách http://www.sec.gov/, včetně faktorů uvedených v této zprávě v kapitolách „Rizikové faktory“ a „Stanoviska vedoucích pracovníků a analýza finančních a provozních výsledků“. Kromě uvedených faktorů se může skutečný budoucí výkon, stav a výsledky významně lišit také vlivem obecnějších faktorů, například, mimo jiné, obecného stavu tohoto odvětví a trhu, míry růstu, ekonomických a politických podmínek, změn státní a veřejné politiky a dopadů přírodních katastrof, jakými je např. zemětřesení nebo záplavy. Prohlášení týkající se budoucnosti, která jsou obsažena v této tiskové zprávě, představují stanovisko společnosti k datu vydání tiskové zprávy; tato stanoviska se mohou změnit. Přestože se však společnost může rozhodnout kdykoliv v budoucnosti tato prohlášení týkající se budoucnosti změnit, výslovně se zříká své povinnosti toto učinit. Na tato prohlášení týkající se budoucnosti se nelze spoléhat jako na oficiální stanoviska společnosti platící po datu, kdy byla tato tisková zpráva vydána.

IDC, “IDC Forecasts Worldwide Cloud IT Infrastructure Market to Grow 24% Year Over Year in 2015, Driven by Public Cloud Datacenter Expansion,” available at http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25946315

2 OpenStack User Survey, October 2015, available at https://drive.google.com/a/redhat.com/file/d/0B4vq3W3Lm2-4RWszZlBqVmxfWWs/view