Česká věda a výzkum oslovují globální trh. Vítězný projekt znamená revoluci v analýze materiálů

Praha, 28. dubna 2016 – Vítězi pátého ročníku Nejlepší spolupráce roku se staly Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC), start-up firma AtomTrace a společnost Tescan Brno s projektem Sci-Trace. Spolupráci těchto subjektů na vývoji světově ojedinělého řešení pro analýzu materiálů ocenily Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham) společně s partnery. Slavnostního vyhlášení cen se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který předal zvláštní cenu. (TZ)

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham) vyhlásily již popáté soutěž Nejlepší spolupráce roku. Cílem této akce je vybrat a ocenit nejlepší inovativní počiny vzniklé na základě spolupráce mezi veřejnou a firemní sférou. „Za pět let organizace Nejlepší spolupráce roku prošly rukama její odborné poroty výsledky spolupráce celkem 257 pracovních týmů veřejných výzkumných institucí, vysokých škol a firem. Je ohromující, kolik ojedinělých výzkumně- vývojových projektů ve spolupráci vícero veřejných a komerčních subjektů v tuzemsku každým rokem vzniká. Jejich lepší propagace je jedním z hlavních cílů soutěže,“ říká Kamil Blažek, předseda AFI.

V letošním roce zvítězily projekty z tradičně silných výzkumně-vývojových oborů České republiky – elektronové mikroskopie a spektrometrie, kybernetické bezpečnosti a strojírenství – které jsou svou technologií, pokročilostí inovativního řešení a praktickými dopady v komerční sféře zcela unikátní, a to nejen na českém, ale i globálním poli.

„Příklady výzkumu, které oceňujeme v rámci Nejlepší spolupráce roku, jsou klíčem k zdárné ekonomické budoucnosti České republiky. Máme zde silnou průmyslovou základnu a musíme ji spojit se silnou platformou výzkumu a vývoje. Přenos technologií z vědeckých institucí a univerzit do firem se zvláště v posledních měsících intenzivně diskutuje a příklady z praxe ukazují, že mají řadu pozitivních efektů. Věříme, že veřejné výzkumné instituce se tedy budou v budoucnu více soustředit na výsledky, které napomáhají zvýšit výrobu, zaměstnanost a vývoz,“ komentuje soutěž výkonný ředitel AmCham Weston Stacey.

Všechny zapojené soukromé subjekty letos oceněných projektů – Tescan Brno, AtomTrace, Netcope Technologies, TOS Varnsdorf a Honeywell – svým výzkumným úsilím nekompromisně cílí na světový trh. Ačkoliv přesné finanční dopady projektů nelze v této fázi u všech vítězů určit, lze předpokládat, že budou dosahovat stovek milionů korun a více.

Na straně veřejných vědeckých institucí byli uvedeným firmám partnery institut CEITEC, akademická síť CESNET, VÚTS a ČVUT. Ty těží primárně z možnosti získat při spolupráci praktické zkušenosti s uplatněním svých vědeckých poznatků v komerčním prostředí a způsobem uvažování o vývoji v reálném byznysu. Studentům se tak zvyšují šance pro jejich další uplatnění na trhu práce.

„Osobně se velmi rád setkávám s těmi, jejichž myšlenky, nápady a především činy posouvají výkonnost naší ekonomiky kupředu a otevírají nám tím bránu ke vstupu do skupiny hospodářsky nejsilnějších evropských zemí. Pro dlouhodobý národní úspěch je zapotřebí propracovaná podpora konkurenceschopnosti a inovací,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Výsledky vítězných projektů mají přesah do dalších oblastí a oborů, mimo jiné geologie, stavebnictví, automobilového průmyslu, výroby odposlouchávacích systémů či vysoce přesného obrábění v leteckém průmyslu. „Spolupráce akademické a soukromé sféry dostává nové nápady do praxe, dává myšlenkám tvar a využití. Nové technologie jsou proto cílem, na který se nyní intenzivně zaměřujeme. A podíl investic provázaných s výzkumně-vývojovými aktivitami se nám daří zvyšovat. V roce 2014 činil tento podíl pouhých 12 procent, loni už to bylo 30 procent,“ uvádí Karel Kučera, generální ředitel CzechInvestu.

Vítězným projektem je mimořádně pokročilý laboratorní přístroj Sci-Trace, který dokáže analyzovat jakékoliv pevné, plynné a kapalné vzorky bez jakékoliv přípravy a během pouhých několika vteřin. Jedná se o světově unikátní přístroj, který nemá v globálním měřítku konkurenci.

„Je zřejmé, že podpora spolupráce firem s univerzitami a dalšími výzkumnými pracovišti veřejné sféry přináší skvělé výsledky. Posledním důkazem je unikátní řešení pro analýzu materiálů s využitím technologie LIBS, které získalo nejvyšší ocenění v letošní soutěži Nejlepší spolupráce roku 2016 a na jehož vývoji se podílela komerční firma, univerzita, a také start-up firma,“ říká člen představenstva České spořitelny Pavel Kráčmar a dodává: „ Podpora inovací je jedním ze strategických úkolů, které jsme si v České spořitelně vytyčili. Naše pozice generálního partnera soutěže Nejlepší spolupráce roku 2016 vystihuje naši ambici být prostředníkem mezi firemní a veřejnou sférou při vývoji ambiciózních inovačních projektů. Nad rámec toho poskytujeme prostřednictvím specializovaných programů financování i aktivní podporu firmám, start-upům, univerzitám i komunální sféře v jejich inovačních činnostech.“

Vítězi soutěže Nejlepší spolupráce roku 2016 jsou:

  1. místo: Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

Název projektu: Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Zpracovatelé: VUT v Brně- Středoevropský technologický institut (CEITEC) & AtomTrace s.r.o., Tescan Brno s.r.o.

  1. místo: Unikátní systém pro sledování sítí s tokem dat o rychlosti třech DVD za sekundu

Název projektu: Distribuovaný systém pro monitorování vysokorychlostních sítí

Zpracovatelé: CESNET, z.s.p.o. a Netcope Technologies, a.s.

  1. místo: Frézovací hlava pro náročné průmyslové obrábění v hodnotě desítek milionů korun

Název projektu: Souvisle polohovatelná frézovací hlava

Zpracovatelé: VÚTS, a.s. a TOS Varnsdorf, a.s.

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Projekt řízení provozu tepelných čerpadel s energetickou úsporou 15%

Název projektu: Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel

Zpracovatelé: ČVUT, Strojní fakulta a Honeywell, spol. s r.o.

Více informací o vítězných projektech najdete v přiložených tiskových informacích.

O soutěži Nejlepší spolupráce roku

Soutěž Nejlepší spolupráce roku organizují Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR. Cílem této unikátní soutěže je především ocenit úspěšné projekty realizované ve spolupráci výzkumných institucí a firemní sféry a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí.

Záštitu nad 5. ročníkem převzali místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Generálním partnerem projektu je Česká spořitelna. Hlavním partnerem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Akci dále podpořili Technologická agentura České republiky, Jihomoravské inovační centrum, Svaz průmyslu a obchodu ČR, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, AC&C Public Relations a Zátiší Group.

Porota vybírala vítěze mezi pracovními týmy veřejných výzkumných institucí a jejich firemními protějšky, jejichž spolupráce prokazatelně vede k zavedení inovace v podniku. Hodnocen byl rozsah a dopad výstupu projektů, jejich finanční objem a přínos a také průběh vzájemné spolupráce. Spolupráce musela být realizována, resp. ukončena v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015.

V porotě letos zasedli Lukáš Kačena (Technologická agentura ČR), Vít Kavan (MŠMT), Jiří Krechl (CzechInvest), Václav Marek (Česká Hlava), Marian Piecha (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Jan Slovák (Masarykova univerzita), David Uhlíř (Jihomoravské inovační centrum), Dagmar Vránová (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Tomáš Žďára (Česká spořitelna).