Soutěž Cisco hledá talenty na kyberbezpečnost. Mohou se skrývat mezi matematiky, biology nebo třeba chemiky

Stále sofistikovanější útoky dnešních kybernetických zločinců vyžadují nové přístupy. Ukazuje se, že při boji s pokročilými hrozbami lze využít zkušeností z různých oborů či oblastí. Loni tak např. uspěla práce, která byla zaměřena na automatické rozpoznání buněk ve fotografii Petriho misky. (TZ)

Praha 28. dubna 2016 – Poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost rychle roste. Noví nadějní specialisté se ale nemusejí skrývat jen mezi studenty informačních technologií. Společnost Cisco již třetí rok po sobě vyhlašuje ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze soutěž Cisco Outstanding Thesis Award, jejímž cílem je takové talenty identifikovat. Soutěž je určena pro studenty bakalářského, magisterského a doktorandského programu na libovolné vysoké škole v České či Slovenské republice. Do soutěže lze přihlásit libovolnou absolventskou práci obhájenou v roce 2016, která spadá do okruhu počítačových věd, zejména strojového učení. Autoři nejlepších prací získají finanční odměnu 10 000, 25 000 respektive 35 000 korun a také respektovanou referenci pro své budoucí zaměstnavatele.

„Základ dnešního výzkumného a vývojového centra pro kybernetickou bezpečnost společnosti Cisco, firma Cognitive Security, vznikla na naší fakultě. Byli bychom rádi, aby se naše škola dávala studentům dobrý základ pro start jejich profesní kariéry,“ říká děkan FEL ČVUT prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a dodává: „Cisco Outstanding Thesis Award je šancí podpořit primární i sekundární výzkum na FEL ČVUT a také motivovat naše studenty k aktivní práci na řešení problémů, které jsou úzce spjaté s praxí.“

Přestože výzkumné a vývojové centrum pro kybernetickou bezpečnost společnosti Cisco, které soutěž vyhlašuje, je zaměřené především na kybernetickou bezpečnost, přihlášené práce se nemusí týkat pouze této oblasti. Ukazuje se, že při boji s pokročilými hrozbami lze využít zkušeností i z jiných oborů či oblastí. A jak ale dokazují výsledky předchozích ročníků, soutěže se ani zdaleka neúčastní jen studenti technických škol. Do letošního ročníku lze přihlásit práce zabývající se metodami strojového učení a rozpoznávání, detekcemi anomálií, klasifikací komplexních a strukturovaných dat, učením reprezentace, technologiemi zpracování velkých dat, softwarovým inženýrstvím, zpracováním signálu, a také teorií her i grafů.

„Obrana vůči útokům dnešních kybernetických zločinců vyžaduje nové přístupy. Behaviorální analýza hraje při jejich detekci stále důležitější roli. Již není možné se spoléhat na porovnávání známých nákaz, ale z chování kódu v síti je nutné poznat, že se může jednat o kybernetický útok. I proto například loni uspěla studentka, jejíž práce byla zaměřena na automatické rozpoznání buněk ve fotografii Petriho misky,“ uvádí Jaroslav Gergič, který vede inženýrský tým výzkumného a vývojového centra společnosti Cisco v Praze. „Cisco Outstanding Thesis Award je pro nás příležitostí poznat nové talenty, které se mohou stát do budoucna i členy našeho týmu,“ pokračuje Gergič.

Do Cisco Outstanding Thesis Award 2016 lze přihlásit práce do 23. září 2016 na adrese výzkumného a vývojového centra společnosti Cisco na Karlově náměstí 2. Soutěžní komise vybere finalisty, kteří budou vyrozuměni do 21. října 2016. Následně je čeká prezentace výsledků jejich práce v angličtině, která proběhne v prostorách výzkumného a vývojového centra Cisco 4. listopadu 2016. Následně budou slavnostně vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií.

Vítězové i finalisté získají kromě finanční odměny i přímý kontakt do špičkového výzkumného průmyslového pracoviště Cisco provázaného s týmy v Kalifornii, Texasu a Londýně, s potenciální možností budoucí spolupráce.

Další informace lze najít na adrese: http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/cota-soutez

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.