ACREA CR představuje novou verzi IBM SPSS Statistics

Vývoj jednoho z nejrozšířenějších statistických softwarů IBM SPSS Statistics jde neustále kupředu a díky tomu můžeme, stejně jako každý rok, uvést na trh novou verzi softwaru SPSS Statistics 24. (TZ)

Analýza dat je nástrojem k dosažení cílů organizací a plní čím dál tím důležitější úlohu v rozhodování. ACREA CR, společnost poskytující kompletní řešení v oblasti analýzy a zpracování dat, nyní představuje novinky ve verzi 24 analytického softwaru SPSS Statistics.

V SPSS Statistics 24 naleznete nový způsob práce se zdrojem programových doplňků od třetích stran na Statistics Extension Hub. Extensions Hub je nové prostředí pro správu a získání doplňků, kde najdete, stáhnete a případně aktualizujete doplněk založený na syntaxi SPSS, která může přistupovat k programu Python nebo R. SPSS Statistics tak opět prohlubuje spolupráci s volně dostupnými programy a jejich širokou uživatelskou základnou.

Způsob načítání a zápisu dat z externích zdrojů ve verzi 24 obsahuje lepší rozpoznávání typu proměnných a jiné funkce, které jí od začátku usnadňují práci s datovými soubory.

Základní modul SPSS Statistics Base tak již obsahuje funkce, jako jsou geoprostorové analýzy, které dovolují prozkoumat vztahy mezi daty vzhledem k příslušné geografické poloze a odhalit tak hlubší poznatky o lidech a událostech. Časoprostorové predikce hledají trendy napříč časem a prostorem, což umožňuje předpovídat významné oblasti a určovat, jak se tyto oblasti mění v čase. Tyto metody se využívají například při správě budov nebo k analýze výkonnosti poboček.  Zobecněná prostorová asociační pravidla mohou být využita k předpovědi pravděpodobnosti výskytu kriminality na základě demografických znalostí o regionech.

Software je poskytován také formou tří balíčků: Standard, Professional a Premium. Seskupením podstatných funkcí do jednotlivých balíčků získáte metody a funkce, které jsou potřebné pro provedení analýz vedoucích k úspěchu firmy.

Novou verzi IBM SPSS Statistics nebo trial licenci k vyzkoušení zdarma je možné získat kontaktováním společnosti ACREA, která Vám tento software na českém a slovenském trhu poskytuje již více než 15 let.

Nahlédněte s námi do tajů analytických procesů. www.acrea.cz, info@acrea.cz