Role poskytovatele telekomunikačních služeb v digitální ekonomice z pohledu Accenture

Poskytovatelé pevných a bezdrátových služeb, kteří vsadili na výnos z hlasových a textových služeb, se nyní musí vyrovnat s tvrdou realitou trochu jiného trhu s různorodou poptávkou. Uspět v době digitalizace je pro ně životně důležité, měli by proto zcela přetransformovat základ svého podnikání. Informace vycházející ze zkušeností a výzkumů společnosti Accenture po celém světě poskytla Alena Sochorová, výkonná ředitelka skupiny telekomunikačního průmyslu společnosti Accenture v ČR. (TZ)

Rozvoj digitalizace otevřel brány společnostem, které přijaly stejnou roli jako poskytovatelé telekomunikačních služeb, a nabízejí podobné balíčky hlasových i textových služeb na širokopásmové lince. Konkurentů přibylo – od internetových vyhledavačů až po výrobce počítačů, a každá firma má stejnou startovní pozici jako zavedené firmy, které v odvětví podnikaly dávno předtím. Digitální vývoj narušil trh a zákazníci už nejsou závislí na jediném poskytovateli, ale kombinují služby různých dodavatelů. Protože se o tyto zákazníky dělí, je jejich možný příjem z každého takového zákazníka omezený.

A tím problémy zdaleka nekončí. Digitalizace umožňuje rozšíření nabídky služeb. Alternativní veřejné hotspoty s krátkým dosahem, a „white label“ sítě jsou nové technologie, které zákazníky velmi zajímají. „Čistokrevně digitální” společnosti, které začaly na digitálním základu, jsou lépe vybavené k poskytování takových služeb než ti, kteří se stále spoléhají na neflexibilní IT architektury integrované ve svých provozech.

Takže co mohou udělat tradiční telekomunikační firmy, aby se vrátily do hry? Přímý střet s jejich digitální konkurencí je předem prohraná bitva. Nedělat nic je nejjistější cesta k porážce. Pro úspěch v digitální ekonomice musí být provozovatelé schopni přetvořit základ svého podnikání a hledat nové cesty, jak narušení trhu efektivně využít. Musí přijmout novou roli na trhu. Místo aby s konkurencí soupeřili v těsném závodu, musí jí pomoct uspět.

Tradiční telekomunikační „dinosauři“ vždy dodávali komunikační služby přímo. V současné době je ale lepší podpořit ostatní v poskytování stejných služeb. Tyto firmy by se měly stáhnout do středu digitální ekonomiky a pouze poskytovat sítě pro digitální služby výrobců zařízení, dodavatelů OTT služeb, mediálních společností, vývojářů, prodejců různých řešení a mnoha dalších specifických odvětví.

V digitální ekonomice by se tito giganti měli stát Poskytovateli integrovaných digitálních služeb (IDSP) a fungovat jako platforma pro všechny digitální technologie, a to jak pro vlastní služby, tak služby třetích stran. IDSP by měli podpořit trend „revoluce v platformách“, v rámci kterého se využívají digitální technologie – sociální, mobilní, analytické a cloudové – k vybudování unikátní sady služeb, která pomůže jiným firmám rozvinout a spustit jejich digitální nabídku.

IDSP společnosti, které tuto roli přijmou a přesunou se na digitální trh, kde jsou schopné obstát, mají potenciál k ohromnému růstu. Jako jeden z příkladů můžeme uvést možnosti spojené s internetem věcí, jež propojuje různá zařízení do sítě, která sbírá a poskytuje informace. IDSP firmy by měly poskytovat vlnové pásmo pro takové sítě a měly by být tím, kdo integruje vrstvy různorodých zařízení internetu věcí prostřednictvím domácí WiFi nebo pevného připojení. Integrace těchto zařízení umožňuje výrobcům vytvářet vlastní značkové služby nad rámec platformy od IDSP společnosti.

Cílovou skupinou pro internet věcí (IoT) jsou zejména integrátoři domácích zdravotnických služeb, poskytovatelé cloudových služeb na míru, zprostředkovatelé virtuální interakce a realizátoři konceptu smart city (chytré město). Odhady ukazují, že počet připojených zařízení se za pět let bude pohybovat mezi 50 a 70 miliardami, bude tedy několikanásobně vyšší, než dnešních 8 až 10 miliard připojených zařízení. Pro IDSP společnost znamená každé zařízení možnost výnosu.

IDSP firmou se ale nemůžete stát jen tak. Pro tradiční telekomunikační operátory je hendikepem zastaralá architektura, jak už bylo řečeno výše. Tyto firmy také čelí nutnosti redefinovat základní oblast svého podnikání. Takový návrh musí proběhnout na všech úrovních, takže můžeme očekávat počáteční nepřijetí a přirozený odpor k novotám od těch, kteří se ztotožnili se starou strukturou.

Telekomunikační dinosauři mohou začít tím, že posoudí svá hlavní aktiva a posílí interní připravenost na digitální podnikání. Až se jim podaří redefinovat základ svého podnikání, mohou provést externí analýzu a identifikovat trhy, kde budou mít v digitální oblasti šanci na úspěch.

Ve studii zaměřené na IDSP společnost Accenture zkoumá, jak využít digitální narušení trhu jako konkurenční výhodu. Studie načrtává racionální kroky, které by měly telekomunikační dinosauři provést, aby se dostali na správnou stranu digitální ekonomiky. Náš výzkum identifikoval šest kroků, které IDSP pomohou stát se firmou s vysokým výkonem:

Zajistěte zákazníkům příjemnou zkušenost – vytvořte omni-kanály, které propojí webové, mobilní, sociální, maloobchodní, kamenné, telemarketingové a jiné styčné body tak, aby zákazníci přistupovali k vašim službám přes jednotnou a konzistentní platformu, která jim poskytne příjemný uživatelský zážitek. Telekomunikační obři mohou na omnikanálu prodávat daleko účinněji a zvyšovat loajalitu svých zákazníků díky zajištěnému pohodlí.

Specializujte síť – místo toho, aby bojovali o komodizaci, by poskytovatelé měli odlišit své síťové schopnosti, možnosti a řešení pro zisk z dodatečných poplatků. Čím je služba unikátnější, tím lépe.

Vytvořte multi-rychlostní IT architekturu – vytvořte různé vrstvy IT architektury, které mohou poskytnout zázemí digitálním službám, zatímco probíhá zjednodušování starých systémů pro rychlejší provoz. Investujte do nových digitálních technologií a vybudujte vrstvu rozhraní pro programování aplikací, abyste mohli svoje základní data vystavit rychle se měnícím digitálním kanálům a partnerům v ekosystému.

Využívejte partnerství – Navažte obchodní vztahy napříč několika odvětvími, které budou základem pro vybudování digitální platformy, a pomohou vám získat více firem.

Investujte do bezpečnosti – Podle Průzkumu Digitálních Zákazníků společnosti Accenture, téměř třetina zákazníků nejvíce důvěřuje poskytovatelům služeb, když přijde na nakládání s jejich nejosobnějšími daty. IDSP firmy mohou tuto důvěru kapitalizovat tím, že nabídnou zvláštní bezpečnostní služby a služby ochrany soukromí. Bezpečnost je a bude velkým tématem internetu věcí.

Zpeněžte data – Data jsou základem digitálních služeb. Aby se z vás stala efektivní IDSP firma, využívejte analýzu dat jako nástroj pro oslovení nových obchodních zájmů a partnerů. Firmy touží po informacích o poloze, osobních zájmech a využití dat.

Zákazníci již digitální služby zcela zakomponovali do svých každodenních životů. Nyní přišel čas, aby se dinosauři v odvětví přesunuli k epicentru ekonomiky, která tyto služby podporuje. Pokud budou podnikat s plně transformovaným digitálním jádrem jako IDSP firma, mohou kapitalizovat změny trhu a vyhrát na celé čáře.

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb.  Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 373 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.