Sesame Workshop a IBM zlepšují vzdělávání dětí

ARMONK, PRAHA – 13. května 2016: Nezisková vzdělávací organizace Sesame Workshop a IBM  oznámily spolupráci v používání IBM Watson technologie kognitivního computingu s  experty zabývajícími se výchovou dětí v raném dětství za účelem zlepšení celosvětového  předškolního vzdělávání dětí.

Sesame Workshop a IBM spolupracují již tři roky na  vytvoření vzdělávací platformy a produktů, které budou přizpůsobeny vzdělávacím potřebám předškolních dětí a jejich schopnostem. Výzkumy prokázaly, že k nejvýraznějšímu rozvoji mozku dochází v prvních pěti letech života dítěte a že je tohle období velmi důležité pro celkový vývoj dítěte a jeho schopnost učit se. (TZ)

Sesame Workshop bude čerpat  ze zkušeností získaných během čtyřiceti pěti let výzkumu a více než  tisícem studií  o tom, jak co nejlépe vzdělávat děti. Odborné znalosti budou kombinovány s Watson natural language processing, rozpoznáváním obrazců a jinými kognitivními výpočetními technologiemi k vytvoření velmi osobních zkušeností s výukou, které doplňují role rodičů a učitelů při výchově dětí.  Watson bude neustále zlepšovat a zdokonalovat vzdělávací aktivity pomocí studia a zkušeností získaných ve skupinách anonymních studentů.

„Věříme, že spojení vzdělání a technologie je klíčem ke zlepšení předškolního vzdělávání nejen v naší zemi, ale po celém světě,“ říká Jeffrey D. Dunn, CEO Sesame Workshopu. „Díky spolupráci Watsonu s IBM chceme vytvořit novou generaci na míru šitých výukových nástrojů. Cílem je možnost poskytnout dětem z jakýchkoliv sociálních skupin možnost smysluplného, individuálního  vzdělání v jejich nejdůležitějších letech.“

Podobně jako na konci šedesátých let budou v dnešním týmu Sesame a IBM  učitelé, akademici, výzkumníci, technologové, hráči, umělci a zaměstnanci médií, aby zjistili, jakým způsobem můžou kognitivní výpočetní technologie nejlépe pomoci předškolním dětem. Sesame Workshop a IBM v současnosti zkoumají spoustu  interaktivních platforem a rozhraní, která mohou použít doma nebo ve škole. Dvě firmy plánují testování a sdílení prototypů s lídry ve vzdělávání a technologických společenstvích, aby mohly zajistit další zlepšování založené na zpětné vazbě a veřejné expertíze.

„Watson je jedinečně přizpůsobený k tomu, aby čelil jedné z největších výzev současné společnosti – najít způsob, jak dobře učit malé děti,“ říká Harriet Green, generální ředitelka IBM pro Watson IoT, Commerce and Education. „Watson má potenciál absorbovat,  korelovat a  učit se z obrovského objemu neroztříděných dat, a poté poskytnout velmi osobní zkušenosti se vzděláváním.  Se Sesame Workshop  chceme změnit způsob, jak se děti učí a učitelé vyučují, a umět předvídat, jaký má tento styl dopad na životy a vzdělání milionů dětí.“

„Vzhledem k tomu, že se u dětí jejich intelekt, schopnosti a osobnost formují v prvních letech jejich života, doba od narození do pěti let je nejkritičtější,“ říká Todd Rose,  jeden z poradců projektu a  vedoucí oddělení Mysl, Mozek a Vzdělání na Harvard Graduate Schoolof Education. „Rané dětství nabízí obrovské možnosti  pro vzdělání, ale  musíme si uvědomit, že se všichni předškoláci neučí stejně. Partnerství  může zjistit jedinečné potřeby každého dítěte ať už přizpůsonbením obsahu výuky, nebo  pomocí nástrojů přizpůsobených dětem, které jim tak umožní najít si svou cestu k učení. Osobní zkušenosti jednoduše pomohou každému dítěti v učení.“

Původní tiskovou zprávu v angličtině naleznete zde.

Fotografie k tiskové zprávě naleznete tady.