Společnost Agrofert se brání proti účelovým trestním oznámením

Koncern Agrofert čelí v posledních měsících řadě anonymních trestních oznámení. Jsme pevně přesvědčeni, že tato oznámení nemají reálný základ a jejich cíl je jediný – zdiskreditovat naši firmu v očích veřejnosti a politicky poškodit jejího majitele pana Andreje Babiše. Jsme současně přesvědčeni, že všechna trestní oznámení vykazují totožné jazykové rysy, tedy že mají jediného autora. Nově má koncern Agrofert k dispozici další ze série trestních oznámení, které zatím nebylo uveřejněno v médiích, přičemž masivní mediální kampaň namířená proti společnosti Agrofert je podle našich informací naplánována na nejbližší dny. Tentokrát anonymní pisatel tvrdí, že Andrej Babiš čelí podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem získání značného majetkového prospěchu a zisku.   (TZ)

Přečinu se měl podle anonymu Andrej Babiš údajně dopustit tím, že v době, kdy se stal ministrem financí, „prolongoval a nabízel podmínky, kdy určité banky prokazatelně získávají výhodnější podmínky vůči státu. Souběžně s tím od stejných bank získával výhodnější obchodní podmínky pro firmy, které jsou jím buď přímo ovládané, nebo jinak spřízněné“.

Agrofert vnímá takové tvrzení jako naprosto absurdní a účelové spojování ministerské funkce Andreje Babiše se zajištěním financování a vyjednáváním úvěrových podmínek pro koncern Agrofert. Jistě, k úpravám podmínek dochází průběžně. Docházelo k nim před vstupem Andreje Babiše do politiky, a dochází k nim i po něm. Nezanedbatelným faktorem je v této oblasti pokračující a vysoká konkurence mezi bankami, přebytek likvidity na finančních trzích a nedostatek investičních projektů, což pomáhá všem dlužníkům dosahovat lepších úvěrových podmínek. Ve prospěch Agrofertu navíc hrají nezanedbatelnou roli zlepšené hospodářské výsledky firmy v posledních letech. Andrej Babiš Agrofert od svého vstupu do ministerské funkce v lednu 2014 neřídí a nikde za něj nejedná, ani pokud jde o vyjednávání podmínek úvěrového financování či jakékoli jiné záležitosti. Ke všemu proti nařčení uvedeném v trestním oznámení hovoří fakt, že konsolidované nákladové úroky zaplacené koncernem Agrofert meziročně stoupají. V roce 2013, tedy před vstupem Andreje Babiše do politiky, zaplatil Agrofert bankám na úrocích 460 milionů korun, a v roce 2014 tato částka činila již 542 milionů.

Toto trestní oznámení je v pořadí již čtvrtým podáním anonymního pisatele na Andreje Babiše za několik posledních měsíců. Vše začalo zpochybněním dotace pro Farmu Čapí hnízdo, následovalo nařčení kvůli údajnému dojednávání výhodnějších podmínek pro firmy Agrofertu v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Trestnímu oznámení čelí také kampaň na rozpočet na zavedení elektronické evidence tržeb a nově si autor těchto oznámení vybral bankovní úvěry pro Agrofert.

Jsme přesvědčeni, že autorem všech těchto trestních oznámení je tatáž osoba, které nejde o nic jiného než o poškození naší firmy a jejího majitele.Koncern Agrofert proto podává trestní oznámení na neznámého pachatele pro cílené pomluvy a poškozování dobrého jména naší společnosti.