Češi jsou loajální ke svému operátorovi. Nikdy ho nezměnilo přes 34 %

Praha, 30. května 2016 – U kterého operátora Češi začínali a jak jsou mu věrní? Většina operátora nezměnila nikdy nebo jen jednou za život, jak ukázal průzkum mezi téměř 900 respondenty, který provedl portál Ušetřeno.cz. (TZ)

Češi jsou pro svého operátora poměrně věrnými zákazníky. Podle průzkumu portálu Ušetřeno.cz svého operátora nikdy nezměnilo celých 34 % dotázaných a další třetina uvedla, že ho za svůj život změnila pouze jedenkrát. Naopak pouhých 5 % přiznalo, že operátora již změnili více než třikrát.

“Nejčastější motivací ke změně operátora byla jednoznačně levnější nabídka u konkurence. Tu jako hlavní důvod odchodu k jinému operátorovi uvedla celá polovina dotázaných,” vysvětluje Jiří Tutsch z portálu Ušetřeno.cz. Dalšími důvody pak byl odchod kvůli lepším smluvním podmínkám u konkurence (16%) a celková nespokojenost s jednáním původního operátora (16%). Přibližně 10 % dotázaných také měnilo operátora kvůli možnosti přejít na zvýhodněný rodinný, partnerský či sdílený tarif. Zbývajících 8 % mělo důvody jiné jako například problémy se signálem či pokrytím u předchozího operátora, odchod do důchodu nebo změna zaměstnání.

65 % všech dotázaných uvedlo, že jsou se svým stávajícím operátorem i tarifem více méně spokojení. Vyloženě nespokojených je pouze 11 % a jako spíše nespokojené se označila necelá čtvrtina respondentů.

Z průzkumu také vyplynulo, že svůj první mobilní telefon si lidé nejčastěji pořizovali v době před 10 až 20 lety. Tehdy si svůj první mobil koupilo celých 60 % dotázaných. Jen 26 % uvedlo, že si první mobil pořídili 20 a více lety. Patřili tedy mezi české mobilní průkopníky, protože první mobilní operátor na tehdy ještě československý trh vstoupil až v roce 1991, tedy před 25 lety.

Byl to Eurotel, který se na několik let stal také jediným operátorem v zemi. Jako svého úplně prvního operátora ho uvedlo 38 % respondentů. Jako druhý na český trh vstoupil operátor Pegas, u kterého začínalo 24 % dotázaných. Operátor Oskar byl startovacím operátorem pro 10 % respondentů. Zbylých 26 % uvedlo, že začínali již u přejmenovaných operátorů, a to u O2 (8 %), T-Mobilu (15 %) a Vodafonu (3 %). 2 % respondentů uvedla, že si již nevzpomínají, kdo byl jejich první mobilní operátor.
Ušetřeno.cz je přední nezávislý srovnávač služeb na českém trhu. Zaměřuje se na porovnávání a poskytování aktuálních informací o cenách energií, bankovních produktech, pojištění a mobilních tarifech. Jeho služby jsou zdarma dostupné online.