Zvyšuje se padělání výrobků? A v jakém segmentu?

Je rozhodujícím faktorem pro nákup výrobku pouze cena, která nahrává padělatelům? Co na to průměrný spotřebitel, jak jej chrání zákon v České republice? (TZ)

Právní kancelář Taylor Wessing Praha připravila malý seminář o padělcích a imitacích (look-a-likes). Jeho součástí byly i otázky ohledně vymáhání práv jednotlivých výrobců a vlastníků ochranných známek. Za posledních 15 let došlo k zásadnímu rozdílu v útoku na průměrného spotřebitele. Ten je zahlcen množstvím výrobků na trhu a ztrácí svou přirozenou ostražitost. Obecně se považuje pozornost relevantní veřejnosti u výrobků každodenní spotřeby za nízkou, zejména u běžných potravin, kosmetických či čistících přípravků. Na druhou stranu relevantní veřejnost bude spíše věnovat vysokou pozornost výrobkům, které jsou drahé, které si lidé nepořizují často, jejich koupi konzultují s odborníky. Je tomu skutečně tak?

Partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Karin Pomaizlová k tomu uvádí: „Spíše mohu potvrdit slova Daniela Kahnemana, nositele Nobelovy cena za ekonomii, který definoval dva režimy myšlení (intuitivní – Systém 1, a racionální – Systém 2), že je přirozené, že inklinujeme více k intuitivnímu než k racionálnímu rozhodování.“  Intuitivní režim myšlení funguje automaticky a rychle, s malým nebo žádným úsilím a bez pocitu úmyslné kontroly. Racionální režim myšlení na druhé straně přiděluje pozornost vědomým duševním činnostem a rozhodování. Racionální režim myšlení je však čím dál tím více zatěžován každodenní potřebou vyhodnocování informací přicházejících zvenku, nutností se rozhodovat v mnoha jednotlivostech, a tak je zaneprázdněný a vyčerpaný. Mnoho rozhodovacích procesů se proto přirozeně uskutečňuje na podvědomé úrovni v režimu intuitivního myšlení. Marketingové strategie dnes využívají veškerých poznatků moderní psychologie a behaviorální ekonomie a jsou již velice propracované a sofistikované. Karin Pomaizlová dodává: „Člověk se pak domnívá, že se rozhoduje racionálně, ale de facto je jeho rozhodnutí předem ovlivněno marketingovou komunikací, která zejména cílí na naše intuitivní podvědomé rozhodovací procesy. Zde se pak otevírá prostor i pro různé nekalé obchodní praktiky, jako jsou například padělky a imitace originálních výrobků a značek. Přičemž v poslední době roste na trhu výskyt různých imitací. Zatímco u padělků jde vždy jednoznačně o zásah do práva k ochranné známce, u imitací tomu tak vždy není. Záleží na podmínkách každého jednotlivého případu. I riziko postihu pro výrobce a prodejce imitací je pak značně nižší.“

Karin Pomaizlová dále vysvětluje rozdíl mezi padělky a imitacemi. Padělky kopírují originální ochrannou známku a někdy i otrocky napodobují originální výrobek, na druhé straně imitace kopírují pouze dominantní rysy ochranné známky a originálního obalu výrobku, a to tak, aby u spotřebitele vyvolaly podvědomě žádoucí asociace s originálním výrobkem, který je povětšinou výrobkem s dobrým jménem, který požívá důvěry a obliby u spotřebitelů. Spotřebitel se pak domnívá, že imitace má stejné vlastnosti jako originál, ale spotřebitel si ji může pořídit za mnohem nižší cenu. Tato jeho domněnka však není racionálně ničím podložena, prodejce ani nemusí výslovně uvádět u imitace její vlastnosti a srovnávat ji s originálem, k této domněnce spotřebitel dospěje na základě psychologických zákonitostí popsaných Danielem Kahnemanem. Imitace se převážně vyskytují v módním průmyslu, v potravinářství a u kosmetiky. Na druhou stranu padělá se dnes bohužel skoro všechno. O tom vypovídá mnoho statistik celních správy, nejen z České republiky. Padělatelství má nejen negativní vliv na výrobce originálních výrobků a vlastníky ochranných známek. Padělky rovněž představují nezdaněný příjem, ohrožují zdraví spotřebitelů, jsou zdrojem financování další trestné činnosti např. výroby drog.

Ačkoliv Česká republika přijala mnoho opatření ke zvýšení efektivity vymáhání práv duševního vlastnictví, a to jak ve sféře veřejnoprávní, tak soukromoprávní, potlačování výroby a prodeje padělků představuje stále mnoho výzev. Jednou z nich je postihování nabídky a prodeje padělků přes internet. Je s podivem, jak jsou lidé ochotni riskovat vlastní zdraví a nakupují zejména léky z neověřených zdrojů přes internet. Základní ochranou pro spotřebitele před padělky je nákup výrobků v ověřených kamenných provozovnách nebo e-shopech, tj. u prodejců, jejichž identitu spotřebitel zná nebo si ji může snadno ověřit a u kterých má zaručeno, že se vůči nim domůže svých práv (jsou solventní, mají sídlo v České republice nebo v EU atd.). Na rozdíl od jiných členských států EU se v České republice ještě neprosadilo v praxi stíhání osob, které se podílejí na výrobě padělků, jde například o tiskárny zhotovující na objednávku padělky etiket či obalů, které jsou padělateli použity ke kompletaci padělků. A to i v případě, že šlo často o věhlasné značky nebo léky. Například v Itálii před několika lety odsoudili k trestu odnětí svobody finančního ředitele sklárny, která vyrobila padělky skleněných obalů věhlasné značky. Před letními dovolenými je dobré vědět, že nákup padělků je v některých členských státech EU trestným činem a může být pokutován značně vysokými pokutami (např. Itálie nebo Francie).

O Taylor Wessing

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně, čímž jim pomáháme uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 28 kanceláří po celém světě není jen symbolickým zastoupením; jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, což nám umožňuje klientům vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

www.taylorwessing.com