Diagnoza a CentroLab nově patří pod laboratoře AeskuLab

Tisková informace, Praha, 14. června 2016 – Laboratoře DIAGNOZA s. r. o. a CENTROLAB s.r.o. nově spadají pod laboratorní skupinu AeskuLab. Tyto akviziční změny jsou součástí nové strategie AeskuLab, jejímž cílem je rozšiřování dostupnosti a odbornosti laboratoří po celé České republice. (TZ)

Společnost DIAGNOZA s. r. o. působí na českém trhu již více než 20 let. Vedoucí lékař laboratoře, MUDr. Jan Šťastný, MBA, který i nadále bude zastávat tuto pozici, vnímá začlenění Diagnozy do holdingu AeskuLab jako správný krok pro její další rozvoj.

„Jsme si vědomi dobrého jména a vysoké kvalitativní úrovně laboratoří Diagnoza a CentroLab, které jsme nově převzali pod naše křídla. Uděláme vše pro to, abychom jejich potenciál i nadále rozvíjeli,“ říká Kamil Doležel, generální ředitel AeskuLab Holding, a.s.

O AeskuLab

AeskuLab Holding, a. s. je v současné době s více než 25 laboratořemi, 80 odběrovými místy a 1 200 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Celá skupina generuje více než 21 milionů vyšetření ročně.