Zkušený finanční profesionál posílil AeskuLab

Skupina laboratoří AeskuLab má od září nového finančního ředitele – Ing. Michala Berga, MBA (44), který si s sebou přináší bohaté zkušenosti v oblasti řízení financí s přesahem do businessu. Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, a zároveň absolventem MBA studia na Nottingham Trent University. Během své 20leté profesní dráhy působil ve společnostech Electro World, Internet Mall či Iceland Foods. Mezi jeho hlavní odpovědnost patřily nejen klasické finanční procesy, jako controlling či finanční účetnictví,  ale i IT  či nákup. Mimo jiné má také zkušenosti s řízením mezinárodních týmů různé velikosti. 

Ke své nové pozici v AeskuLabu, kde odpovídá za oddělení finanční, zpracování dávek a controllingu uvedl: „Jsem rád, že se stávám součástí stabilní a velké laboratorní společnosti a těším se na nové náročné úkoly, které mne v této roli jistě čekají. Finance nevnímám pouze jako čísla, ale způsob, jak srozumitelným způsobem zrcadlit veškeré dění ve firmě a pomocí smysluplných nástrojů tak dávat možnost k efektivnějšímu řízení firmy a jejímu rozvoji.” 

Volný čas rád tráví s rodinou, sportem, cestováním či poslechem rockové hudby, četbou dobré knížky nebo sledováním filmu. 

O společnosti AeskuLab

Unilabs Holding Czech Republic, a.s. je v současnosti s více než 35 laboratořemi, 95 odběrovými místy a 1200 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Skupina AeskuLab poskytuje široké spektrum laboratorních vyšetření klientům z řad ambulantních lékařů, zdravotnických zařízení i samoplátců, ročně generuje více než 23 milionů vyšetření. Nabízí péči jak v rutinních, tak specializovaných vyšetřeních prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, včetně vyšetření histologické a cytologické laboratoře. Společnost spolupracuje i s veterinárními ordinacemi. Více na www.AeskuLab.cz.