ČTÚ vyhodnotil měření pokrytí na železnici

Praha, 13. července 2016 – Český telekomunikační úřad zveřejňuje výsledky historicky prvního měření pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí. Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanoví operátorům závazek pokrýt alespoň 50 % délky koridorů do jara roku 2019. O dva roky později musí být pokryté koridory, dálnice a rychlostní komunikace v celé délce v definované rychlosti přenosu dat. (TZ)

8d92ba16-dffb-4bdb-bc99-e7a65e82a24c

Nejslabší vnitřní pokrytí měření odhalilo na II. tranzitním železničním koridoru (Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav), kde v sítích LTE je poměr pokrytých a nepokrytých bodů přibližně stejný, naopak nejlepší hodnoty vykazuje IV. koridor (Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště), kde sítěmi LTE je pokryto až 75 % délky tratě.

„Měření provedené na konci dubna dále odhalilo, že v mnoha případech je pokrytí ‘roztříštěné‘, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „mobilní telefony pak vzhledem k času potřebnému k přihlášení do sítě indikují subjektivně nižší míru pokrytí než je naměřená“.

koridor operátor LTE LTE+UMTS GSM
outdoor indoor outdoor indoor outdoor indoor
I. T-Mobile 91,10% 63,30% 96,40% 69,80% 99,90% 95,30%
O2 85,20% 56,90% 96,10% 67,20% 99,93% 96,50%
Vodafone 93,60% 62,90% 98,20% 70,80% 99,85% 95,77%
II. T-Mobile 83,30% 45,30% 94,70% 56,80% 99,94% 97,99%
O2 85,90% 53,30% 95,20% 61,10% 99,97% 97,21%
Vodafone 96,70% 51,70% 99,00% 64,50% 99,92% 95,52%
III. T-Mobile 89,40% 65,10% 95,10% 69,90% 99,86% 93,90%
O2 93,20% 67,90% 93,30% 72,30% 99,84% 94,70%
Vodafone 96,10% 66,20% 98,20% 68,50% 99,86% 91,79%
IV. T-Mobile 96,30% 76,40% 99,10% 79,60% 99,95% 97,15%
O2 90,60% 70,00% 98,10% 76,40% 99,95% 97,86%
Vodafone 97,80% 64,70% 98,30% 71,00% 99,94% 94,18%

Jak ČTÚ upozornil již v dřívější tiskové zprávě, podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné. I když do roku 2021 bude pokrytí železničních koridorů 100 %, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit například použitím opakovačů nebo vytvořením tzv. pikobuněk pro interiér vozů.

Zkušeností z letošního měření využije ČTÚ při přípravě kontroly splnění rozvojových kritérií v letech 2019 a 2021 kdy bude třeba prověřit i rychlost přenosu dat.

Pro prezentaci výsledků měření ČTÚ připravuje webovou aplikaci, která dále bude rozšířena o vizualizaci dat z měření pokrytí dálnic a rychlostních silnic. Do doby, než bude aplikace dokončena, zpřístupňuje ČTÚ podrobné výsledky měření alespoň ve statické podobě obsáhlého dokumentu (48 MB PDF) ve formě zprávy s grafickými přílohami a v podobě otevřených dat.