Studujte v duchu čtvrté průmyslové revoluce na Fakultě strojní ČVUT v Praze!

Na čtvrtou průmyslovou revoluci reaguje navazující magisterský studijní program Průmysl 4.0, který formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika zcela nově nabízí od akademického roku 2016/2017 Fakulta strojní ČVUT v Praze. Reflektuje současný stav, který plyne z digitální revoluce a navazujících technologických změn, a žádá si zároveň i nové studijní programy.    (TZ)

Tento studijní program je reakcí na koncept, nazvaný Průmysl 4.0, který odráží tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, jež plyne z revoluce digitální a navazujících technologických změn. Reflektuje současný stav, kdy se byznys přesouvá na internet a dodavatelé musejí být schopni pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků a s ohledem na to přizpůsobit i svá výrobní zařízení a technologie. Ty pak umožní vyrábět individualizované (tedy potřebám a představám jednotlivců co nejbližší) výrobky hromadně, s nízkými náklady a velmi krátkými dodacími lhůtami.

Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí v návaznosti na závěry jednání Akreditační komise MŠMT ještě možnost zápisu do navazujícího magisterského programu Průmysl 4.0 formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika. Bude zahájen od akademického roku 2016/2017 a po písemném rozhodnutí MŠMT budou studenti a studentky převedeni do nově akreditovaného studijního programu Průmysl 4.0. Podrobnosti k tomuto tématu naleznete na https://www.fs.cvut.cz/aktuality/324-212/studujte-v-duchu-ctvrte-prumyslove-revoluce-na-fakulte-strojni-cvut-v-praze/. Obrátit se lze i na proděkana pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc. (Jan.Reznicek@fs.cvut.cz).

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze je přitom stále možné se přihlásit i v ostatních studijních programech, a to až do pátku 16. září 2016. Jedná se o tyto bakalářské studijní programy: Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství a Výroba a ekonomika ve strojírenství. Týká se to však pouze těch, kteří úspěšně složili (anebo ještě složí) maturitu ve školním roce 2015/2016 na školách akreditovaných v ČR.  Uchazeči, kteří absolvovali maturitu z matematiky nebo fyziky, mají přijímací zkoušku prominutu, jinak však musí vykonat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky.

Další informace včetně přihlášky ke studiu jsou k dispozici na adrese:

https://fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/podminky-pro-prijeti-ke-studiu/

Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutné po jejím odeslání ze systému následně vytisknout, podepsat a osobně či v zastoupení (tedy nikoli poštou!) doručit společně s potvrzením o uhrazení poplatku 550 Kč za přijímací řízení na Studijní oddělení FS ČVUT v Praze, a to do pátku 16. září 2016 do 13,00 hodin.