CZECHDESIGN se spojuje s Asociací UX, společně pozvednou úroveň digitálního designu v ČR

Sdružení CZECHDESIGN se během následujícího roku postupně sloučí s Asociací UX. Cílem organizací je zvýšit konkurenceschopnost a připravenost českých designérů na praxi, která se dennodenně mění – v návaznosti na probíhající digitalizaci společnosti. CZECHDESIGN v současnosti píše nejčtenější portál o designu v ČR, organizuje designérské soutěže, pořádá výstavy, publikuje odborné publikace a chystá výběrový online prodej českého designu. Díky spojení s Asociací UX bude mít organizace možnost nejen propojovat klasické designéry s těmi digitálními a pomoci při sdílení zkušeností a know-how, ale také celkově pozvednout znalost digitálního designu v ČR a dostat UX přístup do všech designérských disciplín. (TZ)

CZECHDESIGN tak navazuje na aktivity rozvíjející a podporující digitální design a spolu s Asociací UX se tak stává odbornou organizací v oboru interakčního designu. Společnými silami se budou dále snažit o zvýšení povědomí a vzdělávání v oborech digitální design a UX, které v dnešní době hrají čím dál tím důležitější roli.

DIGITÁLNÍ DOBA SI ŽÁDÁ DIGITÁLNÍ DESIGNÉRY

„V CZECHDESIGN dlouhodobě sledujeme stoupající vliv digitálního designu, který tvoří čím dál tím větší část z pracovního dne běžného designéra. Navíc si všímáme ohromného nedostatku digitálních designérů, po kterých je na pracovním trhu veliká poptávka. Firmy a organizace potřebují digitální designéry a UX specialisty, kteří dokáží řešit problémy v digitálních rozhraních, ať už se jedná o webové stránky, mobilní telefony či jiné softwary. Moc se těšíme na spolupráci s Asociací UX, se kterou se pokusíme vychovat nebo alespoň co nejvíce pomoci s vytvářením nové generace digitálních designérů,“ vysvětluje Jana Vinšová, ředitelka organizace CZECHDESIGN.

„Díky odborníkům z Asociace UX jsme si také uvědomili, jak moc jsou procesy tvorby UX specialistů a klasických designérů podobné. To vnímám nejen jako zajímavé, ale také velmi důležité a opět to potvrzuje provázanost oborů,“ doplňuje Jana Vinšová.

CHCEME DÁT O UX VĚDĚT VĚTŠÍ SKUPINĚ LIDÍ

„UX je v České republice aktuálně příliš úzký obor na to, abychom překročili kritickou masu a tím odstranili bariéry, které blokují rychlejší rozvoj tohoto oboru. CZECHDESIGN má velmi podobné cíle jako má naše asociace a spojení přinese několik výhod, zejména co se týče organizace a kapacit. Propojením designérů s UX specialisty si slibujeme rychlejší výměnu zkušeností a také vzájemnou diskuzi, která ve výsledku pomůže rozvoji digitálního designu obecně…,“ popisuje Luboš Plotěný, předseda Asociace UX.

ASOCIACE ZŮSTÁVÁ, CZECHDESIGN SE ROZŠIRUJE

Formálně bude fungování Asociace UX spadat pod CZECHDESIGN, který přebírá veškeré její aktivity. Členové asociace tak nadále zůstávají její součástí a svá členství mohou prodlužovat, stejně jako tomu bylo doposud. Stejně tak zůstává organizování UX Mondays, pravidelných setkávání členů asociace, odborníků a zájemců o UX a digitální design, která probíhají v několika městech České republiky. Rovněž se můžeme těšit na World Usability Day, světový den interakčního designu, který asociace tradičně pořádá na podzim – letos poprvé pod záštitou CZECHDESIGN.

PRVNÍ PROJEKT

Prvním společným krokem k rozšíření povědomí o důležitosti oboru digitálního designu a UX byla putující výstava #zapixely. Tu během podzimu 2015 vidělo zhruba 700 návštěvníků a #zapixely byly poté k vidění v několika městech České republiky. Součástí bylo i několik přednášek, workshopů a exkurzí. Iniciátorem projektu byl Lukáš BoB Marvan, za CZECHDESIGN se na projektu podíleli zejména Anežka Adamíková a Filip Dědic.

O SDRUŽENÍ CZECHDESIGN

CZECHDESIGN – centrum českého designu, je nezávislá výzkumná a vzdělávací organizace podporující a rozvíjející český design od roku 2003. Spravuje v současnosti nejčtenější portál o designu v ČR, pořádá designérské soutěže a výstavy. V neposlední řadě se věnuje design konzultacím a podporuje firmy při uvádění designu do praxe. CZECHDESIGN pomáhá designérům i podnikatelům, firmám a státním institucím najít společnou řeč.