Tablet Panasonic Toughpad FZ-N1 vítězí v testu produktivity a ergonomie skenování čárových kódů

Polovina respondentů, kteří se účastnili testu, řekla, že tablet Panasonic Toughpad FZ-N1 byl nejrychlejší, a polovina řekla, že se jim nejvíce líbí z různých důvodů, jako je rychlost, snadné používání a ergonomický design. (TZ)

Když byli pracovníci v logistice, pracovníci v dodávkových službách a mobilní pracovníci pozváni k testu tří různých tabletů, včetně zařízení Panasonic, tito pracovníci dali přednost tabletu Panasonic Toughpad FZ-N1 před dalšími dvěma tablety, které jsou lídry trhu.

Polovina respondentů uvedla, že Panasonic Toughpad FZ-N1 byl nejrychlejší a polovině respondentů se nejvíce líbil z takových důvodů, jako je rychlost a jednoduchost obsluhy, vzdálenost, na jakou je možné čárové kódy skenovat, design a hmotnost, a skutečnost, že je čtečka umístěna na zadní straně přístroje, což z tohoto zařízení dělá nejergonomičtější zařízení ze všech tří testovaných.

Test produktivity a ergonomie mobilních zařízení pro skenování čárových kódů organizovala nezávislá výzkumná organizace Opinion Matters pověřená společností Panasonic.  Osm mobilních pracovníků, kteří používají mobilní skenovací zařízení ve svých každodenních aktivitách, bylo vyzváno k testování tří různých tabletů.  Účastníkům testu byl postupně poskytnut každý ze tří různých přenosných přístrojů a byli požádáni, aby přístroje ohodnotili z hlediska různých kritérií, jako je jednoduchost obsluhy, hmotnost a rychlost skenování. Byli požádáni o hodnocení ergonomie designu, jak dobře je displej tabletu čitelný v různých podmínkách, včetně práce za jasného světla, a pod různými úhly.

Malý a velmi lehký Panasonic Toughpad FZ-N1 byl třemi čtvrtinami respondentů označen za přístroj s nejjednodušší obsluhou.

Díky zešikmené zadní čtečce označili uživatelé kapesní tablet Panasonic za nejlepší pro skenování čárových kódů v různých vzdálenostech. U všech tří testů v nejvyšší, střední a nejnižší poloze se kapesní tablet Panasonic kvalifikoval jako lepší než oba ostatní přístroje, a to jak z pohledu rychlosti skenování, tak z pohledu jednoduchosti úkonu. Zešikmená zadní čtečka respondentům také usnadnila čtení skenovaného kódu na displeji. Panasonic byl zvolen za přístroj s nejlepší viditelností displeje, tři respondenti uvedli, že na displej vidí velmi dobře, a ostatních pět uvedlo, že na něj vidí dobře. Stejně tak na dotaz, jak jednoduché nebo obtížné je čtení snímaného kódu na displeji při snímání v rovině nebo pod úhlem, byl Panasonic jednohlasně označen za přístroj s nejjednodušší obsluhou.

Když byli účastníci dotázáni, který přístroj může nejlépe pomoci snížit riziko opakovaných úrazů z přetěžování, vybralo pět z osmi respondentů přístroj Panasonic. Lékařská expertka v oboru opakovaných úrazů z přetěžování (RSI), Bronwyn Clifford, kvalifikovaná fyzioterapeutka a konzultantka v oboru ergonomie, sledovala tento test a poskytla svůj názor na handheldový tablet Panasonic. „Myslím, že kapesní tablet Panasonic pomáhá zabránit opakovanému přetěžování, protože nemusíte pro snímání neustále vytáčet zápěstí, abyste viděli, co snímáte. Například přístroj Panasonic vám umožňuje držet ruce v neutrální poloze, což znamená, že nemusíte během práce namáhat další důležité svaly, jako je rameno nebo horní část paže. Z dlouhodobého hlediska je tak přístroj Panasonic jednodušší na obsluhu.“

Jan Kaempfer, generální ředitel marketingu Panasonic Computer Product Solutions, komentoval zjištění: „Potěšilo nás, že naše zařízení bylo ve všech ohledech nejlepší. Nejdůležitější ale bylo, že tyto výsledky a zpětná vazba, kterou jsme obdrželi, přišly od skutečných uživatelů. Zvláště jsem byl potěšen poznáním, jaké výhody z pohledu ochrany zdraví tento přístroj přináší a nadchlo mě, že pět z osmi respondentů mělo pocit, že toto zařízení nejvíce pomůže odstranit riziko zdravotních problémů vznikajících z opakovaného namáhání některých partií těla.“

Tato studie byla provedena v dubnu 2016. Úplnou zprávu ze studie si můžete stáhnout zde.

Další informace naleznete na webu: www.toughbook.eu

O skupině Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

PSCEU je evropskou pobočkou Panasonic System Communications Company, globální B2B divize společnosti Panasonic. Cílem PSCEU je ulehčit práci profesionálům a pomáhat firmám zvyšovat jejich efektivitu a výkonnost. Pomáhá společnostem získávat, zpracovávat a přenášet všechny druhy informací, jako jsou hlasová, textová a obrazová data. Produktové portfolio zahrnuje PBX telekomunikační systémy, tiskárny, profesionální kamerové systémy, projektory, profesionální displeje a odolné mobilní počítače. S přibližně 350 zaměstnanci, se zkušenými experty, se schopnostmi řízení globálních projektů a s rozsáhlou evropskou partnerskou sítí nabízí PSCEU bezkonkurenční výhody na daném trhu.

O společnosti Panasonic

Společnost Panasonic je světovým lídrem ve vývoji a výrobě elektronických produktů pro širokou škálu spotřebitelských, firemních i průmyslových požadavků. Od svého založení v roce 1918 se společnost globálně rozšířila a nyní řídí přes 500 firem po celém světě, které vykázali konsolidované příjmy přes 55,5 miliard euro ve fiskálním roce končícím 31. března 2015. Se závazkem sledovat nové hodnoty prostřednictvím inovací napříč všemi divizemi, se společnost se snaží vytvořit lepší život a lepší svět pro své zákazníky. Pro více informací o Panasonic najdete na webových stránkách společnosti http://panasonic.net/.