Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 30. týdnu 2016

Praha, 29. července 2016 – Celkem 620 stížností na služby elektronických komunikací a poštovní služby obdržel ČTÚ za II. čtvrtletí letošního roku. Nejčastěji se v této době lidé na ČTÚ obraceli s nesouhlasem s jednostrannou změnou smlouvy k pevné lince u společnosti O2. Vyplývá to z vyhodnocení stížností, s nímž se na svém zasedání seznámila Rada Českého telekomunikačního úřadu. Detailní informace přinese příloha měsíční monitorovací zprávy. (TZ)

Rada ČTÚ dále projednala návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra PV-P/10 pro kmitočtové pásmo 470 – 960 MHz a souhlasila se zahájením zkrácené veřejné konzultace o tomto návrhu, který souvisí s vládou schváleným rozhodnutím o přechodu na televizní vysílání standardu DVB-T2.

Rada schválila návrh rozpočtu ČTÚ na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 a také odsouhlasila vyhodnocení plnění plánu hlavních úkolů ČTÚ za I. pololetí 2016.