Jak důležitá je chemie pro náš život? Odpověď dá 30. ročník letní školy

Praha, 23. srpna 2016 „Nechte se inspirovat nejnovějšími vědeckými poznatky v různých oborech chemie a užijte si přátelskou atmosféru, která zde panuje již 30 let.“ Těmito slovy zahájil profesor Zdeněk Bělohlav, prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha, jubilejní ročník Letní školy pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol. V Ballingově sále Národní technické knihovny mu naslouchalo téměř 300 účastníků z celé republiky, které čeká třídenní program na téma Chemie pro život. (TZ)

Pro studenty jsou připraveny primárně interaktivní laboratorní bloky, v jejichž rámci si mohou vyzkoušet moderní pracovní postupy a špičkové přístroje pořízené v loňském roce za téměř půl miliardy.

Středoškolští pedagogové se mohou těšit na přednášky českých oborových špiček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která celou akci pořádá. O „Jin a Jang HIV“ bude hovořit profesor Tomáš Ruml, děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Platnost rovnice „Přírodní = zdravý?“ rozebere profesorka Jana Hajšlová, vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy. Do tajů „Chemie a fyziky kapky vody“ zasvětí publikum pro změnu čerstvý držitel Ceny Neuron, profesor Petr Slavíček. Neméně zajímavé budou i další přednášky o biomateriálech, skleníkových plynech, lidském mikrobiomu, kulturních plodinách či mikrobiálních biofilmech.

Celá akce by se neobešla bez podpory projektu AmgenTeach, skupiny Unipetrol a Národní technické knihovny.