Vysoká škola chemicko-technologická a Pražský inovační institut podepsaly memorandum o spolupráci

Praha, 13. července 2021 – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) a Pražský inovační institut (Pii) uzavřely memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se bude týkat prohlubování principů cirkulární ekonomiky, zejména recyklace vody a ochrany životního prostředí, dále oblasti vzdělávání a inovativních řešení. Obě instituce chtějí proto využívat nejnovějších vědeckých poznatků a svými společnými aktivitami tak přispívat k podpoře výzkumu, vývoje, inovací a byznysu na území hlavního města Prahy. 

„Osobně je mi velmi blízké motto Pii – Inovace není technologie, inovace je způsob myšlení – a právě nové myšlenky se rodí ve vysokoškolském prostředí. Jako technicky zaměřená škola sídlící v Praze chceme i zde zužitkovat naše znalosti, odbornost a výzkumnou kreativitu obzvláště v tématech cirkulární ekonomiky, další podpory zlepšování životního prostředí i inovativních cílů v koncepci Smart Prague do roku 2030. Vítáme, že Pii vnímá současnou fragmentaci inovačního prostředí města a že jeho cílem je zásadním způsobem posílit spolupráci veřejného, akademického a soukromého sektoru“, říká rektor Pavel Matějka.  

Stanovené cíle sleduje i projekt Prague Smart Accelerator, který je klíčovým projektem Pražského inovačního institutu. 

“Jsem rád, že jsme s panem rektorem podepsali memorandum o spolupráci mezi VŠCHT a Pražským inovačním institutem. Vzhledem ke špičkovému výzkumu v oblasti recyklace vody, který na VŠCHT probíhá, se nabízí spolupráce zejména v oblasti cirkulární ekonomiky, pro jejíž využití v rámci Klimatického plánu hlavního města Prahy v současnosti Pražský inovační institut připravuje strategii. Z komunikace s panem rektorem vyplynuly také další nápady, jak společně podpořit inovace v městském rozvoji nebo vzdělávání, a kolegové již na nich začali pracovat,” dodává ředitel Pii Bohumil Kartous.

VŠCHT a Pražský inovační institut chtějí rozvíjet spolupráci zejména v těch projektech, jež se cíleně věnují aplikovanému výzkumu. Chtějí podporovat takové platformy, které pomáhají ke vzniku a rozvoji podnikání začínajících spin-off i startupových firem a které podporují vznik inovativních aktivit v inkubátorech a akcelerátorech. Zároveň tak budou naplňovat cíle Inovační strategie, které si Česko vytyčilo do roku 2030, Koncepce Smart Prague do roku 2030 a také Regionální inovační strategie (RIS3). 

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu v lednu 2020 hlavní město Praha. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 inovační institut řídí odborník v oblasti rozvoje vzdělávání Bohumil Kartous. 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)  je přirozeným centrem špičkového studia a výzkumu v oblastech technické chemie, chemické a biochemické technologie, materiálového a chemického inženýrství, potravinářství, životního prostředí a ekonomiky. Univerzita dlouhodobě patří v relevantních mezinárodních žebříčcích mezi čtyři procenta nejlepších světových univerzit, tradičně také intenzivně spolupracuje s průmyslovou a komerční sférou. Úspěšně provozuje Technopark Kralupy, Univerzitní centrum v Litvínově a výzkumné centrum CirkTech.