Studujte nejmodernější obory s vlastními nápady

Česká republika je moderní průmyslová země, což se stále potvrzuje. Studentům se díky tomu nabízí uplatnění v nejmodernějších oborech současnosti. Vedle automobilů jsou to také turbovrtulové motory nové generace a výrobní linky podle koncepce nazvané Průmysl 4.0. Nedávno byla uzavřena dohoda mezi GE Aviation CZ a českým státem o vytvoření vývojového centra a stavbě nového závodu na výrobu turbovrtulových motorů v ČR. Také iniciativa české vlády Průmysl 4.0 spolu s průmyslovými firmami v ČR povede ke čtvrté průmyslové revoluci. K naplnění těchto cílů bude potřeba stovek strojních inženýrů a cestu k tomuto uplatnění nabízí studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, v oborech „Letectví a kosmonautika“ a „Průmysl 4.0“. (TZ)

Navíc si lze studium doplnit řešením vlastních nápadů. Tento koncept – získat v rámci studia podporu pro svůj projekt – dokonale vyšel například Tomáši Ponížilovi, studentovi oboru „Aplikovaná mechanika“ Fakulty strojní ČVUT v Praze. Jeho projekt kola Festka http://www.festka.com/

navíc zaujal i štáb BBC, který o něm v uplynulých dnech natočil reportáž. O projektu kola Festka vyšel rovněž článek v časopise ABC. Podporu pro své nápady lze pravidelně získat také v nadaci ČVUT Media Lab.

Studovat strojní inženýrství je přitom obecně „sázka na jistotu“. Dokazuje to nejen dlouhodobá poptávka na pracovním trhu, ale i plat strojních inženýrů přes 42 tisíc Kč v oblasti konstrukce a přípravy výroby a dokonce přes 50 tisíc Kč v oblasti realizace investic a inženýringu.

Možnosti studentů i absolventů školy nyní významně rozšiřuje i spolupráce Fakulty strojní s CIIRC – Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, který v rámci nedávné návštěvy kancléřky Angely Merkelové podepsal se svým německým protějškem novou dohodu o spolupráci v oblasti průmyslu. V jejím rámci by si obě strany měly vyměňovat profesory, výzkumníky i studenty a usilovat o evropské projekty.

Fakulta strojní ČVUT v Praze přitom nabízí celou řadu oborů, mimo jiné bakalářské studium jako začátek cesty k zajímavým oborům magisterským. Děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v té souvislosti zdůrazňuje: „O absolventy všech oborů na obou úrovních je na pracovním trhu mimořádně velký zájem. Stále je přitom možné se ke studiu přihlásit, a to až do 16. 9. 2016 do 13.00 hodin.“  Podmínky přijetí najdete na https://www.fs.cvut.cz/2-kolo-prihlasek  a přihlášku na https://prihlaska.cvut.cz/